Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(12)
GDCD(12)
Hóa học(66)
Lịch sử(20)
Ngữ văn(161)
Nhạc họa(4)
Sinh học(16)
Tiếng anh(130)
Tin học(16)
Toán học(156)
Vật lý(23)
Địa lý(12)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2584| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2649| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2743| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2748| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2760| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2818| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2826| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2909| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2916| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3006| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3027| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3040| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3064| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3099| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3112| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3153| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3155| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3234| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3294| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3373| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3377| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3402| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3404| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3904| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4195| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4197| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4201| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4334| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5350| 11 tháng trước
ID câu hỏi: 5864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6430| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6708| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6749| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10532| 3 tháng trước

 là cho tui đi oto dứng thì k sai thì thui nha

ID câu hỏi: 10732| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10984| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11141| 3 tháng trước

Cả 2 lớp có số học sinh là :

34 + 32 = 66 ( học sinh )

Mỗi học sinh trồng số cây là :

330 : 66 = 5 ( cây )

Số cây lớp 4A trồng là :

5 x 34 = 170 ( cây )

Số cây...

ID câu hỏi: 11168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11380| 3 tháng trước

Tính từng phép tính trong ngoặc ta được :

\(A= \frac{3}{4}. \frac{8}{9} . ....\frac{899}{900}\)

\(A=\frac{1.3}{2.2} .\frac{2.4}{3.3}.... \frac{29.31}{30.3...

ID câu hỏi: 11389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11910| 3 tháng trước

từ láy, láy ở phần vần và phụ âm đầu

ID câu hỏi: 11926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12104| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12151| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12203| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12205| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12355| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12405| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12570| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12697| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12719| 3 tháng trước

 liệt kê là sắp xếp, nối tiếp nhau các từ hoặc cụm từ cùng loại với nhau nhằm diễn tả các khía cạnh hoặc tư tưởng, tình cảm được...

ID câu hỏi: 12739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12766| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12828| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12868| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12873| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13085| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13141| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13190| 3 tháng trước

Tham Khảo

-Tác giả đã ѕử dụng hình ảnh chiếc áo chàm ᴠới màu ѕắc đậm , bền bỉ , khó phai quen thuộc để chỉ những người dân Việt...

ID câu hỏi: 13201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13430| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13683| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13907| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13919| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13942| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13966| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14189| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14258| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14310| 3 tháng trước

Tham khảo :

Khi nhắc đến tấm gương về nghị lực sống vượt lên trên số phận, chắc hẳn không thể nào bỏ qua người thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí. Khi...

ID câu hỏi: 14359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14518| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14558| 3 tháng trước

Áp dụng định lý Py-ta-go ta tính được đường chéo của hình vuông:

Cạnh của hình vuông là:

ID câu hỏi: 14614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14622| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14627| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15310| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15395| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15518| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15553| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15663| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15984| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15987| 3 tháng trước

 Áo dài tân thời kết hợp hài hòa giữa phong cách dân tộc tế nhị, kín đáo với phong cách phương Tây hiện đại, trẻ...

ID câu hỏi: 15997| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15999| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16061| 3 tháng trước

* Diễn biến:

- Ngày 30 - 3 - 1972: quân ta mở cuộc tiến công chiến lược, đánh vào Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tấn công chủ...

ID câu hỏi: 16069| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16110| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16135| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16324| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16430| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16627| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16670| 3 tháng trước

Gọi ct chung: \(Na_xO_y\)

\(K.L.P.T=23.x+16.y=62< amu>.\)

\(\%Na=100\%-25,8\%=74,2\%.\)

\(\%Na=\dfrac{23.x.100}{62}=74...

ID câu hỏi: 16715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16868| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16966| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17063| 3 tháng trước

P(1)=a+b+c=0

=>x=1 là nghiệm của P(x)

ID câu hỏi: 17118| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17152| 3 tháng trước

Em tham khảo:

Trong các mối quan hệ xã hội, lòng nhân ái là một đức tính không thể thiếu. Đó chính là...

ID câu hỏi: 17153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17568| 3 tháng trước

Một vài đặc điểm của thông tin số:

- Thông tin số rất đa dạng: được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau như chữ và số, hình ảnh, âm thanh,...

ID câu hỏi: 17591| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17678| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17754| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17823| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17824| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17866| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17911| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17972| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17979| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18060| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18080| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18126| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18157| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18193| 3 tháng trước

Các giai đoạn trong quá trình hô hấp:

  Sự thở (sự thông khí ở phổi): lấy oxi và thải khí cacbonic. Thông qua hoạt động...
ID câu hỏi: 18210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18227| 3 tháng trước

Buổi sáng là khoảng thời gian đầy sức sống và sự tươi mới trên đường phố. Khi mặt trời mới vừa lên, những tia nắng ấm áp len lỏi qua màn đêm,...

ID câu hỏi: 18240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18245| 3 tháng trước

-Siêng năng

-Sử dụng hợp lí

-Chịu khó

-Miệt mài

-Có kế hoạch

..........................

ID câu hỏi: 18252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18394| 3 tháng trước

a, Gọi \(I\left(x;y\right)\) là tâm đường tròn ngoại tiếp \(\Delta ABC\)

ID câu hỏi: 18417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18582| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18749| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18755| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18766| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18780| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18852| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18911| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19132| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19601| 3 tháng trước

Short...

ID câu hỏi: 19683| 3 tháng trước

1. I would have been here sooner but the rain kept me_______ *

A. back

B. from

C. on

D. up with

2. Keep children______from the fire. *

ID câu hỏi: 19804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20072| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20413| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20439| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20454| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20563| 3 tháng trước

Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất là quá trình diễn ra thông qua các cơ chế như hấp thụ, trao đổi ion, hoặc quá trình trao đổi...

ID câu hỏi: 20576| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20579| 3 tháng trước

`#3107.101107`

`15 - 203 - (-203)`

`= 15 - 203 + 203`

`= 15 - (203 - 203)`

`= 15`

____

`(-3)*(-19) + 3*(-30-19)`

`= (-3)*(-19) - 3*30 -...

ID câu hỏi: 20581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20760| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20780| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21295| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21439| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21749| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21752| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21764| 3 tháng trước

H2SO4 không thể tạo ra Cu(OH)2 trừ khi H2SO4 ---> CuSO4 ---> Cu(OH)2 ---> CuO...

ID câu hỏi: 21777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21857| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22450| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22535| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22556| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22626| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22627| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22714| 3 tháng trước

Từ ghép phân loại là: bàn bạc, ghế đẩu, nhà sàn, trắng hồng, quần bò, áo rét, xinh đẹp

Từ ghép tổng họp là: bàn ghế, quần áo, nhà cửa, đường xá, hình dạng.

Từ láy là: nhanh nhẹn, phẳng...

ID câu hỏi: 22721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22768| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22780| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22828| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22873| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22887| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22922| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22945| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22946| 3 tháng trước

Tham khảo:

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản là sự thể hiện tập trung chủ đề đã xác định trong văn bản ấy, không xa rời...

ID câu hỏi: 22951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23247| 3 tháng trước

rút ra ít nhất 3 bài học

 

ID câu hỏi: 23272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23346| 3 tháng trước

Tham Khảo

– Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế...

ID câu hỏi: 23357| 3 tháng trước
1. Sinh năm 2005 bao nhiêu tuổi. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn chưa biết các bạn sinh năm 2005 bao nhiêu tuổi phải không? Theo sự tính toán chính xác nhất thì năm 2021 các bạn 2k5 đã 17 tuổi...
ID câu hỏi: 23373| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23547| 3 tháng trước

Gợi ý cho em các ý:

MB: Nêu lên vấn đề cần bàn luận

TB: 

Bàn luận:

Nêu khái niệm sống dựa...

ID câu hỏi: 23576| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23617| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23683| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23712| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23720| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23873| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23881| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24002| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24132| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24195| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24208| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24441| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24504| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24523| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24531| 3 tháng trước

Dế Mèn và Dế Trũi là hai nhân vật trong truyện "Dế Mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài. Cả hai con vật này...

ID câu hỏi: 24581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24582| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24591| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24672| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24901| 3 tháng trước

Em tham khảo nhé:

Ở trường, em được học nhiều môn học khác nhau. Môn nào cũng hay và có nét thú vị riêng. Nhưng em...

ID câu hỏi: 25507| 3 tháng trước

Bài văn cx đc nên tặng vé báo cáo((= mong thông cảm 

ID câu hỏi: 25877| 3 tháng trước

IV. Read and circle the best option

1. A                   

2. B

3. A

4. A

5....

ID câu hỏi: 25904| 3 tháng trước
Có 6 trường hợp đồng dạng của tam giác: Trường hợp 1: (Cạnh - Cạnh - Cạnh) ... Trường hợp 2: (Góc - Góc - Góc) ... Trường hợp 3: (Cạnh - Góc - Cạnh) ... Trường hợp 4: (Cạnh - Góc - Góc) ... Trường hợp...
ID câu hỏi: 26837| 2 tháng trước

As an AI language model, I don't have personal experience of living in a city, but I can tell you about some famous cities around the world.

One of the most famous cities in the world...

ID câu hỏi: 27071| 2 tháng trước

1. don’t they

2. isn’t she

3. will they

4. isn’t it

5. are there

6. doesn’t he

7. wouldn’t he

8. are they

9. have...

ID câu hỏi: 27177| 2 tháng trước

Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là :

46 + 2 x 2 = 50 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

( 50 - 32 ) : 2 = 9 ( tuổi )

Tuổi con 3 năm sau là :

3 + 9 = 12 ( tuổi...

ID câu hỏi: 27389| 2 tháng trước

tổng hai vận tốc của ô tô và xe máy là:

48,5 + 33,5 = 82 (km/giờ)

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

quãng đường AB dài là:

82 x 1,5 = 123 (km)

đáp số: 123 km.

ID câu hỏi: 28208| 2 tháng trước

Isn't there another way to reach the city centre?

= Không còn hướng nào khác để đi tới trung tâm thành phố à?

ID câu hỏi: 28420| 2 tháng trước

1. She doesn't live in London because she doesn't know anyone there. =>She'd live in London if she knew someone there.
2. I can't live in the country because I can't...

ID câu hỏi: 28644| 2 tháng trước

1.   How many windows                      in your...

ID câu hỏi: 29513| 2 tháng trước

Câu chuyện em yêu thích được lĩnh hội rất nhiều bài học đó là Thạch Sanh. Vốn mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân, cuộc sống Thạch Sanh...

ID câu hỏi: 31243| 2 tháng trước
Diện tích của hình vuông là diện tích mặt phẳng mà chúng ta có thể nhìn thấy. Để tính diện tích hình này, chúng ta lấy cạnh x cạnh . Các cạnh hình vuông bằng nhau nên bạn chỉ cần có chiều dài 1 cạnh...
ID câu hỏi: 31279| 2 tháng trước

2.2. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.

“Sesame Street” has been called “the...

ID câu hỏi: 31561| 2 tháng trước

Tham khảo!

- Khái niệm hô hấp ở thực vật: Hô hấp ở thực vật là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ phức...

ID câu hỏi: 31898| 2 tháng trước

Gọi số cần tìm là \(x\)\(x\in\) N; Theo bài ra ta có:

\(x\) + 1 ⋮ 3; 7; 25

...
ID câu hỏi: 32076| 2 tháng trước

là từ láy

thuộc loại từ láy toàn phần

ID câu hỏi: 32325| 2 tháng trước

Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, những thông tin về việc môi trường bị ô nhiễm ngay...

ID câu hỏi: 32638| 2 tháng trước

var s:string;

i:integer;

begin

write('Nhap xau ki tu S = ');readln(s);

for i:=1 to length(s) do

begin

if s[i] <> '0' then write('Vi...

ID câu hỏi: 32813| 2 tháng trước

Phát biểu định luật Ôm:

 

Cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở...

ID câu hỏi: 33482| 2 tháng trước

Bài 1:

a. 4P + 5O2 ---to---> 2P2O5

b. 3AgNO3 + K3PO4 --->...

ID câu hỏi: 33938| 2 tháng trước

"bố ngơ ngẩn nhớ, quên cơm bữa chiều?" thể hiện sự mất tập trung của bố vào việc nhớ một điều gì đó, dẫn đến việc quên mất việc ăn cơm vào...

ID câu hỏi: 34433| 2 tháng trước

tham khảo

1. Khái niệm

      * Phân biệt quần xã sinh vật với quần thể sinh vật

ID câu hỏi: 34528| 2 tháng trước

Bài thơ chiều xuân của tác giả (Anh Thơ )được không bạn. Nếu được thì mình cảm ơn bạn rất nhiều.

ID câu hỏi: 34601| 2 tháng trước

 

Mẹ em là một nhân viên văn phòng và mẹ em thường xuyên phải đến văn phòng vào sáng sớm. Trong suốt ngày làm...

ID câu hỏi: 34684| 2 tháng trước

3C

4C

5S

6C

7S

8C

9C

10S

11C

12S

ID câu hỏi: 36222| 2 tháng trước
Cách mạng Pháp, sử liệu Marxist thường gọi là Cách mạng tư sản Pháp, là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Pháp vào cuối thế kỷ XVIII, diễn ra từ năm 1789 đến năm 1799, khi lực lượng tự do-dân chủ...
ID câu hỏi: 36891| 2 tháng trước

1 He tried in vain to search for the stolen car

2 No sooner had the guests left than she started to clean up the house

ID câu hỏi: 37642| 2 tháng trước

Tham khảo nếu sai mình xin lỗi nha :(

+ Khái niệm: quần thể là tập hợp các cá thể của cùng 1 loài, cùng sống trong một khoảng...

ID câu hỏi: 38035| 2 tháng trước

Tham khảo

- Vị trí địa lí:

+ Nằm trên bán đảo Đông Dương, ở gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á.

+ Nằm trong...

ID câu hỏi: 38546| 2 tháng trước

Đã từ bao thế kỉ nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, học tập là một quyền lợi chính đáng của mỗi con người được sinh ra, lớn lên và tồn tại...

ID câu hỏi: 39220| 2 tháng trước

Nhiệt độ sôi của nước là 1000C

Nhiệt độ sôi của dầu từ 2000C đến 3000C

ID câu hỏi: 40478| 2 tháng trước

Cây ưa sáng: cây ngô, lúa, bàng,cây ngũ sắc,cây xanh,cây mai trắng,cây hoa giấy,cây lộc vừng,..
Cây ưa bóng:...

ID câu hỏi: 40531| 2 tháng trước

6.     We started our English course 2 weeks ago.

Our English coure…….was started 2 weeks...

ID câu hỏi: 41148| 2 tháng trước

1. Những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân mà em biết :

+ Xe máy, xe đạp, ô tô, đạp điện.

+ Nhà, biệt thự ...

ID câu hỏi: 41377| 2 tháng trước

Công thực hiện của người kéo: A = F.s = 180.8 = 1440J.

Công suất của người kéo: P = A/t = 1440/20 = 72W

ID câu hỏi: 42097| 1 tháng trước

Lúc mới là một thanh niên Bác Hồ đã lo tìm đường cứu nước. Một người thông minh, dũng cảm đã thế còn đề cao nhân dân...

ID câu hỏi: 42198| 1 tháng trước

VII. Read the text carefully. Then answer the questions.

      Lunar New Year, or Tet, is the biggest and most important festival in Vietnam. Tet often falls...

ID câu hỏi: 42769| 1 tháng trước

Tổng 3 số đó là: 75x3=225.

Nếu thêm số 0 vào số thứ 2 thì số thứ 2 sẽ tăng lên 10 lần và bằng số thứ nhất.

225 chỉ: 10+4+1=15 số thứ 2

Số thứ 2: 225:15=15

Số thứ nhất:...

ID câu hỏi: 43188| 1 tháng trước

14 chia hết (2x+3) 
=>2x+3 là ước của 14 
ta có ước của 14 là 1,2,7,14 
vì x là số tự nhiên nên...

ID câu hỏi: 44115| 1 tháng trước

I am often busy taking care of my younger sister after school

ID câu hỏi: 44432| 1 tháng trước

a. 4125:15-405:15

   =(4125-405):15

   =3720:15

   =248.

b. 25x5x4x3

   = 25x4x5x3

   = 10...

ID câu hỏi: 45146| 1 tháng trước

This is the man whose car I borrowed last week

These are the keys which open the front door and back door

Where's the girl who sells tickets?

ID câu hỏi: 45272| 1 tháng trước

so heavy that I can't lift it. 

Lan to wait for him outside his office. 

a sweet singer. 

written the report for 2 hours.

ID câu hỏi: 45927| 1 tháng trước

Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là gì?A.đường ô tô...

ID câu hỏi: 45935| 1 tháng trước

1, Children should take part in outdoor activities with their friends.

2, Which do you like better, pizza or fried chicken?

ID câu hỏi: 47458| 1 tháng trước

25 - (x + 3)2 = 9

(x + 3)2 = 25 - 9

(x + 3)2 = 16

(x + 3)2 = 42

⇒ x + 3 = 4 hoặc x + 3 =...

ID câu hỏi: 48251| 1 tháng trước

I had been helped to do my homework by mary before she went to work yesterday.

What is being done now?

ID câu hỏi: 48571| 1 tháng trước

1: Na2CO3

2: NaHSO4

3: Mg(HCO3)2

4: BaCl2

5: K3PO4

ID câu hỏi: 49136| 1 tháng trước

+ Nhóm quyền sống còn: được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe . . .+ Nhóm quyền bảo vệ: bảo vệ trẻ khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi,...

ID câu hỏi: 49555| 1 tháng trước

Tham khảo
Ta thấy, cá vẫn sống được trong nước vì các phân tử không khí có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử...

ID câu hỏi: 50211| 1 tháng trước

_ riêng e m thì em thích ngô quyền nhất 

- Ngô Quyền, còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương hoặc Ngô Vũ Vương,...

ID câu hỏi: 50377| 1 tháng trước

Khi những cơn mưa phùn xuất hiện, khi cái khí lạnh buốt căm căm của mùa đông không còn hiện hữu đậm nữa, ấy là khi xuân về. Xuân về, trăm hoa khoe sắc tỏa hương, cây cối đâm chồi nảy lộc, ai ai...

ID câu hỏi: 50698| 1 tháng trước

a/

\(\dfrac{4}{15}=1-\dfrac{11}{15}\)

\(\dfrac{5}{16}=1-\dfrac{11}{16}\)

\(\dfrac{11}{15}>\dfrac{11}{16}\Rightarrow1-\dfrac{11}{15}<...

ID câu hỏi: 50842| 1 tháng trước

kết đẹp

Bất ngờ, một vầng sáng phát ra từ trên cao, rọi thẳng ngay phía Ma-ri-ô đang đứng. Một sợi thang dây từ chiếc trực thăng cứu hộ được thả...

ID câu hỏi: 51798| 1 tháng trước

The (0) earliest form of tennis was played in the thirteenth century, when (1)  participants hit the ball with their hands, instead of racquets. French monks were enthusiastic (2)...

ID câu hỏi: 51845| 1 tháng trước

Tham khảo

a, V = 9706 π cm 3 ≈9,71

b, S = π (81+23√554) ≈622,36

ID câu hỏi: 52660| 1 tháng trước

a.

\(V_{H_2S}=0.75\cdot22.4=16.8\left(l\right)\)

\(V_{SO_2}=\dfrac{12.8}{64}\cdot22.4=4.48\left(l\right)\)

ID câu hỏi: 52714| 1 tháng trước

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

\(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

...
ID câu hỏi: 53256| 1 tháng trước

- Ví dụ: "Bao giờ đom đóm bay ra, hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng"

- Vào thời điểm hoa gạo rụng xuống là...

ID câu hỏi: 53716| 1 tháng trước
Hình bình hành là một tứ giác đặc biệt Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành . Tứ giác có một cặp cạnh đối diện vừa song song và vừa bằng nhau là hình bình hành. Tứ giác có hai cặp...
ID câu hỏi: 55254| 1 tháng trước

a) Chứng minh tam giác ABH vuông tại H và \(DH\perp...

ID câu hỏi: 57858| 3 tuần trước

1. are drawing

2. goes

3. think

4. is taking

5. like

6. am sitting

7. is painting

8. doesn't draw

9. Is__drawing

ID câu hỏi: 57910| 3 tuần trước

If he were fit, he would not sit around too much

If she weren't too thin, she wouldn’t feel cold so much

If you were not a rich man, you could understand...

ID câu hỏi: 58006| 1 tuần trước

huyện bình sơn (quảng ngãi)

ID câu hỏi: 58031| 1 tuần trước

Giả sử thỏ cũng có 2 chân như gà .khi đó gà nhiều hơn thỏ 28 con thì sẽ nhiều hơn số chân 
2 x 25=50(...

ID câu hỏi: 58149| 1 tuần trước

Tôi có một con chó , một con mèo , một con vịt

ID câu hỏi: 58427| 1 tuần trước

** Bổ sung điều kiện $a,b,c,d>0$

Lời giải:
Đặt biểu thức đã cho là $A$.

Với $a,b,c,d>0$...

ID câu hỏi: 58648| 6 ngày trước

a: \(2x\left(5-3x\right)+2x\left(3x-5\right)-3\left(x-7\right)=3\)

=>\(10x-6x^2+6x^2-10x-3x+21=3\)

=>-3x=-18

=>x=6

b: 

ID câu hỏi: 58988| 5 ngày trước

vì 2 từ b = 4 nên b = 8

Vì b(8)-a = 4 nên a = 3 ( nhớ 1 ở trên)

Thử : 382-38=344

TK

ID câu hỏi: 59060| 5 ngày trước

Bài 11:

Theo Vi-et, ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}=5\\x_1x_2=\dfrac{c}{a}=4\end{matrix}\right.\)

ID câu hỏi: 59950| 2 ngày trước

thời gian đi là :

9 h - 7 h 30 phút=1 h 30 phút

1H30 phút = 1,5 

Dài số km là :

1,5x63=94,5km

 

ID câu hỏi: 5992| 3 tháng trước
tim tat ca cac so tu nhien n thoa man 2n+13 chia het cho n-2 ?
ID câu hỏi: 6763| 3 tháng trước
Thầy giải thích cho em khi nào thì đèn cháy sáng?
ID câu hỏi: 8701| 3 tháng trước
1, Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự xuất hiện tư hữu là gì? 2, Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự xuất hiện xã hội có giai cấp là gì?
ID câu hỏi: 11096| 3 tháng trước
1. It is 9.00, my family (watch) ....... TV. 2. In the summer, I usually  (go) ...... to the park with my friends, and in the spring, we (have)........Tet holiday. I am very happy because I...
ID câu hỏi: 11101| 3 tháng trước
Good morning la gi? good noon la gi? good night la gi?  
ID câu hỏi: 11221| 3 tháng trước
cho tam giác APQ cân tại A ,gọi M là trung điểm của PQ 1)CMR:Chứng minh rằng Amlà đường trung trực của đoạn thẳng PQ 2)Trên Tia đối tia MA lấy điểm Bsao cho...
ID câu hỏi: 11272| 3 tháng trước
Tính nhanh: 1/1+2  +  1/ 1+2+3   +    1/1+2+3+4   + .....+    1/1+2+3+4+....+50 = ?
ID câu hỏi: 11686| 3 tháng trước
. Xe buýt có mấy bánh? 
ID câu hỏi: 11716| 3 tháng trước
Phân tích đa thức thành nhân tử               \(x^7+x^5-1\) THANK YOU VERY....MUCH
ID câu hỏi: 11812| 3 tháng trước
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. The low _______ in the Mekong Delta leads to acute saline intrusion much deeper than the traditional 30 to 40km of mainland that is contaminated...
ID câu hỏi: 11840| 3 tháng trước
Ex1 combine these questions sentences using: that, which, who, whom or whose 16. The man invited me to this party.He was really polite 17. A lion is an animal. This animal lives in Africa 18. I...
ID câu hỏi: 12225| 3 tháng trước
thế nào gọi là giờ cao điểm? giờ cao điểm trong ngày? nêu đặc điểm của giờ cao điểm? sos giúp mình vs ạ mình cảm ơn ạ  
ID câu hỏi: 12234| 3 tháng trước
Write the sentences base on the cue words: 1.Nick is a careful writer than Phuc ( carefully) Nick writes essay.............. 2. A snail is slower than a crab ( slowly) A snail...
ID câu hỏi: 12339| 3 tháng trước
1. What is your name? She asked me....... 2. How many children do you have? They asked her........ 3. What exam will you take? I asked...
ID câu hỏi: 12523| 3 tháng trước
1 Travelling in big cities is becoming more (trouble)_______ every day. 2 Less publictransport is now available because of te (short) _____ of staff.
ID câu hỏi: 12653| 3 tháng trước
đố các bạn nha: Nơi nào đàn ông khổ nhất? Chúc may mắn.  
ID câu hỏi: 12811| 3 tháng trước
40. She is coming ……………………. than me. A. earlier               B. more early...
ID câu hỏi: 12869| 3 tháng trước
I(be)..................a student 2 years ago
ID câu hỏi: 12975| 3 tháng trước
Question 12:  Read the passages  and choose the best answer  (1.2 pt) Alfred Bernhard Nobel, a Swedish inventor and philanthropist, bequeathed most of his vast fortune in trust as a...
ID câu hỏi: 13034| 3 tháng trước
Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là A. 100 V B. 1V C....
ID câu hỏi: 13155| 3 tháng trước
91. He speaks more persuasively than his brother. @ He is a ..........................................................................................   92. Mary told the police about the ...
ID câu hỏi: 13179| 3 tháng trước
This film is interesting. I like it. (INTERESTED) -->I am
ID câu hỏi: 13479| 3 tháng trước
Viết chương trình tính tổng: S = 1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n! với n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím.  
ID câu hỏi: 13515| 3 tháng trước
chuột nào đi bằng 4 chân
ID câu hỏi: 13517| 3 tháng trước
Choose the correct option to complete the following sentences 1 . " Thanks a lot for the lovely dinner " - "............."  A . You're welcome          B. It's all...
ID câu hỏi: 13798| 3 tháng trước
gia tăng dân số tác động đến đời sống xã hội ntn? Theo em cần có những giải pháp nào để hạn chế sự gia tăng dân số
ID câu hỏi: 13830| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn ngắn tả ngoại hình của 1 người bạn thân (ưu tiên tuổi, dáng người,khuôn mặt:mắt,miệng,hàm răng,tóc,làn da,cách ăn mặc) kẻm...
ID câu hỏi: 14067| 3 tháng trước
Vùng nuôi tôm lớn nhất ở nước ta hiện nay là A.  Đồng bằng sông Hồng B.  Đồng bằng sông Cửu Long. C.  Duyên hải Nam Trung Bộ. D.  Bắc Trung Bộ
ID câu hỏi: 14208| 3 tháng trước
Put the verbs in the simple present tense 1 I ( visit )          my parents very often . 2 The children usually ( play )         football every...
ID câu hỏi: 14242| 3 tháng trước
      khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, cách năm 2022 là bao nhiêu năm? thuộc thế kỉ nào? thiên niên kỉ bao nhiêu?
ID câu hỏi: 14855| 3 tháng trước
71. If we will reduce the speed of population growth, there will be less pressure on the...
ID câu hỏi: 15033| 3 tháng trước
Câu 1. Từ nào dưới đây là từ ghép ?                                   ...
ID câu hỏi: 15096| 3 tháng trước
trong hai so sau ,cap so nao so nguyen to cung nhau ? A.6va9       B.2va11    C.15va33          D2va6
ID câu hỏi: 15165| 3 tháng trước
Xác định Công thức của tinh thể mgso4 H2O biết khi làm lạnh 1642 g dung dịch bão hòa mgso4 ở 80 độ C xuống 20 độ C thì có 267,2g mgso4 H2O...
ID câu hỏi: 15311| 3 tháng trước
41. Please let me open the window. Would you mind ______________________________________________________. 42. That meal was excellent! What...
ID câu hỏi: 15419| 3 tháng trước
câu tục ngữ nào ỨNG vs truyện rùa và thỏ A.Có công mài sắt có ngày nên kim  B.Biết Ta Biết Người Trăm Trận Trăm Thắng C.Có...
ID câu hỏi: 15433| 3 tháng trước
Write an essay about 150 - 200 words Topic: The advantages of living in the city.
ID câu hỏi: 15436| 3 tháng trước
Dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được các chất trong cặp nào dưới đây ?       A. Dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch...
ID câu hỏi: 15678| 3 tháng trước
Cho hàm số f(x)=(x^2 +1)/x^3 -4x .Tính đạo hàm cấp n=30 tại x=1 của hàm số f(x)
ID câu hỏi: 15696| 3 tháng trước
Khi nào vật có thế năng, động năng, tìm VD. Khi nào vật không có thế năng, động năng? Một viên đạn đang bay có dạng năng lượng nào?
ID câu hỏi: 15757| 3 tháng trước
tả lại cảnh đàn gà con đi theo gà mẹ kiếm môif dựa trên nội dung bài thơ đàn gà mới nở
ID câu hỏi: 15857| 3 tháng trước
3x+3x+2+3x+2=1080-3x+3
ID câu hỏi: 15978| 3 tháng trước
kể về giấc mơ của một bông hoa
ID câu hỏi: 16008| 3 tháng trước
Chúc mọi người năm mứi vui vẻ :3  C/m bất đẳng thức  Bunhiacopxki 
ID câu hỏi: 16040| 3 tháng trước
Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa cơ vân, cơ trơn, cơ tim về cấu tạo và chức năng. Giúp mình nha, mình đang cần gấp
ID câu hỏi: 16116| 3 tháng trước
Học sinh soạn thảo bài Thiên nhiên kì thú -  Hang Sơn Đoòng ở trong SGK trang 38, sau đó định dạng theo các định dạng sau:  1. Đổ màu nền vào trang văn bản và bo viên đôi, trang văn bản...
ID câu hỏi: 16132| 3 tháng trước
36 : { 180 : [ 50 - ( 125 - 15 . 7)]} giúp mình trả lời nhanh nha 
ID câu hỏi: 16162| 3 tháng trước
Lập bảng tóm tắt những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp theo gợi ý: tên phát minh, người phát minh, thời gian và đặc...
ID câu hỏi: 16189| 3 tháng trước
Sáo nó thổi vang Sao trời trôi qua Diều thành trăng vàng Cánh diều no gió Tiếng nó trong ngần Diều hay chiếc thuyền Trôi trên...
ID câu hỏi: 16290| 3 tháng trước
Giải nghĩa câu sau : Nhất ngôn kiệt xuất                                    Tứ mã nan truy
ID câu hỏi: 16353| 3 tháng trước
Trong chuyện" Người con gái nam xương" lúc vắng chồng vũ lương hay đùa con chỉ vào bongs mình và bảo cha Đản. Chi tiết đó nói...
ID câu hỏi: 16509| 3 tháng trước
Một mạch điện gồm một bộ pin có suất điện động 12 V và điện trở trong 4 Ω mắc nối tiếp với quang điện trở. Khi quang trở không được chiếu sáng thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chỉ vào khoảng 1,2...
ID câu hỏi: 16568| 3 tháng trước
1/4 số học sinh trong một phòng học là nữ. Sau khi 10 bạn nam rời khỏi phòng, tỉ lệ các bạn nữ trong phòng là 1/3. Hỏi trước khi 10 bạn nam rời khỏi...
ID câu hỏi: 16586| 3 tháng trước
Giúp mình chứng minh đường thẳng Ơ-le bằng vecto vơi ?
ID câu hỏi: 16700| 3 tháng trước
1. Bài 1 - Reading - Skills - Review 2 (Unit 4 - 5 - 6) - Sách học sinh Tiếng Anh 6 tập 1 - trang 69 2. Bài 2 - Reading - Skills - Review 2 (Unit 4 - 5 - 6) - Sách học sinh Tiếng Anh 6 tập 1 - trang...
ID câu hỏi: 16732| 3 tháng trước
Hãy sáng tác 1 bài thơ lục bát về tình mẹ( đừng lấy trên mạng nha, cô mik bít á) mình đang cần gấp nên mng giúp...
ID câu hỏi: 16907| 3 tháng trước
Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,5. 10 14 eV  sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số: A. 4,572. 10 14 Hz B. 6,542. 10...
ID câu hỏi: 16941| 3 tháng trước
dân số đông và tăng nhanh dã gây ra hậu quả gì đối với nước ta? bản thân em phải có ý thức như thế nào để ổn định dân số...
ID câu hỏi: 16981| 3 tháng trước
Xác định CN, VN, kiểu câu và từ loại của từ "thật thà" trong mỗi câu sau: a) Chị Chấm rất thật thà. ... b) Tính thật thà của chị Chấm...
ID câu hỏi: 17009| 3 tháng trước
hmm tầm mỗi môn bao nhiêu điểm để vô thpt đào duy từ quảng bình   
ID câu hỏi: 17095| 3 tháng trước
So sánh sự Giống nhau và Khác nhau giữa các kì quá trình Nguyên Phân với giảm phân 1, các kì quá trình nguyên phân với giảm phân 2, các kì quá trình giảm phân 1 với giảm phân 2
ID câu hỏi: 17163| 3 tháng trước
phần 2 bài "Hịch tướng sĩ " của trần quốc tuấn được phản ánh lòng yêu nước thiết tha , căm thù giặc sâu sắc cua Trần Quốc Tuấn .em hãy chứng...
ID câu hỏi: 17251| 3 tháng trước
Vì sao Đông Nam Bộ có sự thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước ?? Trả lời hộ mk nhé !!
ID câu hỏi: 17363| 3 tháng trước
dùng phương pháp hóa học, nhận biết các dung không màu sau: a/ NaOH, Ba(oh)2, Nacl b/ K2sO4, HNO3, NaNO3
ID câu hỏi: 17507| 3 tháng trước
Viết báo cáo thực hành khi quan sát việc chăm sóc một cây xanh
ID câu hỏi: 17646| 3 tháng trước
Câu tục ngữ“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối”. Nội dung của nó thể hiện một hiện tượng tự...
ID câu hỏi: 17995| 3 tháng trước
400 mét bằng bao nhiêu km?
ID câu hỏi: 18082| 3 tháng trước
Đặt hai câu có sử dụng thán từ và hai câu có sử dụng trợ từ.
ID câu hỏi: 18106| 3 tháng trước
Cho số nguyên N. Hãy viết chương trình đếm ngược, in ra các số nguyên theo thứ tự giảm dần từ N về 0. Input • Một số nguyên N(1<N<10). Output ...
ID câu hỏi: 18261| 3 tháng trước
Xét theo mục đích nói, câu" Ôi tuổi thơ, ta dầm mưa ta tắm." trong bài thơ Nhớ con mưa quê hương của Lê Anh Xuân thuộc kiểu...
ID câu hỏi: 18312| 3 tháng trước
1.Her ... hurts.She should go to see the dentist. ( tooth/teeths/teeth/tooths ) 2.They congratulated me ... the exams with high marks. A.passed   B.having passed       C.to pass...
ID câu hỏi: 18360| 3 tháng trước
Đặt một câu nói về cánh diều có hình ảnh so sánh .........................................................................................................................................
ID câu hỏi: 18487| 3 tháng trước
 Bài thuyết trình về lớp học . Gấp wá!
ID câu hỏi: 18643| 3 tháng trước
trong truyện nhân vật Lạc Long Quân thể hiện phẩm chất gì? giúp mình với ;)
ID câu hỏi: 18802| 3 tháng trước
Hiện nay, loài chim nào có kích thước lớn nhất thế giới? A. Ngỗng Canada. B. Đà điểu châu Phi. C. Bồ nông châu Úc. D. Chim ưng Peregrine.
ID câu hỏi: 18807| 3 tháng trước
hãy làm bài thơ về mùa hạ ko lấy trên mạng nha
ID câu hỏi: 18808| 3 tháng trước
Trong chương trình Ngữ văn 9, có bài thơ cũng có hình ảnh con chim, bông hoa. Chép nguyên văn những câu thơ mang hình ảnh...
ID câu hỏi: 18811| 3 tháng trước
Em hãy tóm tắt đặc điểm chung nhất của 2 nhạc cụ Khèn và Sáo Trúc. 
ID câu hỏi: 18990| 3 tháng trước
một số sau khi giảm 40% thì phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm để lại được số ban đầu ? ( có thể tính số gần đúng )                  ...
ID câu hỏi: 19036| 3 tháng trước
Một buổi học bắt đầu từ lúc 7:51 và kết thúc vào lúc 9:40. Hỏi buổi học đó kéo dài trong bao lâu?Điền đáp án vào ô trống:  giờ  phút.
ID câu hỏi: 19083| 3 tháng trước
Trong bài thơ sang năm con lên bảy phương thức biểu đạt được sử dụng là j ?Hãy lí giải ý kiến của bạn ?
ID câu hỏi: 19084| 3 tháng trước
Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực thuộc loại cạnh tranh nào dưới đây? A. Cạnh tranh tự do  B. Cạnh tranh lành mạnh C. Cạnh tranh không...
ID câu hỏi: 19158| 3 tháng trước
Tính khối lượng của  N phân tử HCl
ID câu hỏi: 19199| 3 tháng trước
C12H22O11-->C6H12O6-->C2H5OH-->CH3COOC2H5--> CH3COOH-->CH3COONA
ID câu hỏi: 19335| 3 tháng trước
Dãy chất nào sau đây gồm bazơ bị nhiệt phân hủy là? A. Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2​ B. NaOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2 C. NaOH, BaOH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3 D. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2
ID câu hỏi: 19496| 3 tháng trước
hãy tả về một ước mơ của em . 
ID câu hỏi: 19982| 3 tháng trước
Đoạn chương trình sau cho kết quả gì? A=[1,2,3,4,5] A.clear() print("A=",A) a) A[ ] b)A=[1,2,3,4,5] c)A=[2,3,4,5] d) A=[1,2,3,4]
ID câu hỏi: 20337| 3 tháng trước
Tính khối lượng mol của các chất: H2, P¬2O5, Mg  
ID câu hỏi: 20454| 3 tháng trước
2. Read the descriptions of two events and check your ideas for exercise 1. What do you think of each prank? Use the adjectives below or your own ideas. childish   clever   cruel  ...
ID câu hỏi: 20655| 3 tháng trước
Nhận xét về tác dụng từ của ống dây có lõi sắt non và ống dây có lõi thép khi ngắt dòng điện qua ống dây.
ID câu hỏi: 20847| 3 tháng trước
Em hãy viết văn kể chuyện về một kỉ niệm khó quên về tình bạn
ID câu hỏi: 21034| 3 tháng trước
Vùng biển Việt Nam trên Biển Đông có diện tích A. 1 triệu km2. B. 2 triệu km 2. C. 3 triệu km 2. D. 4 triệu km 2
ID câu hỏi: 21228| 3 tháng trước
mỗi cốc nước chứa khoảng 1/4 lít nước , mỗi ngày em uống khoảng 8 cốc nước . hỏi mỗi ngày em uống bao nhiêu lít nước
ID câu hỏi: 21282| 3 tháng trước
giup1 mik soạn bài LTVC đại từ xưng hô mik k cho 
ID câu hỏi: 21340| 3 tháng trước
đô thị hóa ở Châu Âu có đặc điểm gì? Nguyên nhân nào đã thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn ở châu Âu?
ID câu hỏi: 21380| 3 tháng trước
Câu 12: (2 điểm) Một chất hữu cơ Z (chứa các nguyên tố C, H, Cl) trong đó thành phần % theo khối lượng của Cl là: 70,3%, của H: 5,94%. Biết 0,1 mol chất này có khối lượng 5,05 g. Xác định công thức...
ID câu hỏi: 21475| 3 tháng trước
Một chương trình Pascal, phần nào bắt buộc phải có: A. Phần khai báo  B. Phần thân C. Cả A và B  D. Chỉ cần A hoặc B
ID câu hỏi: 21547| 3 tháng trước
cách tìm mẫu số chung
ID câu hỏi: 21926| 3 tháng trước
Phân biệt BaSO4; BaCO3; NaCl; Na2CO3 bằng dung dịch H2SO4.
ID câu hỏi: 22005| 3 tháng trước
Chào các bạn nha! Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, tốt lành nhé! Và chúc các bạn được nhiều điểm 10 trong các bài kiểm tra và kì thi sắp tới.
ID câu hỏi: 22019| 3 tháng trước
Write a paragrap about 'Preserving the past tradition or pastime' BẠN NÀO VIẾT ĐĂNG CHO MÌNH VỚI ;-;
ID câu hỏi: 22225| 3 tháng trước
Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2024 có thương và số dư bằng nhau. Số đó là...
ID câu hỏi: 22373| 3 tháng trước
Viết đoạn văn theo mô hình quy nạp khoảng 10 câu trình bày suy nghĩ của em về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong cuộc sống hiện nay .
ID câu hỏi: 22482| 3 tháng trước
Quy luật kinh tế nào chi phối trong nền sản xuất hàng hóa? A. Quy luật giá trị.  B. Quy luật lưu thông hàng hóa. C. Quy luật cạnh tranh. D. Quy luật cung – cầu.
ID câu hỏi: 22537| 3 tháng trước
Thuyết minh về kính đeo mắt
ID câu hỏi: 22750| 3 tháng trước
viết lời cho tập đọc nhạc số 1 sách lớp 7 sách kết nối tri thức
ID câu hỏi: 22830| 3 tháng trước
Có 6 bao gạo nặng 126 kg, 1 bao ngô nặng 37 kg. Hỏi 1 bao gạo và 1 bao ngô nặng bao nhiêu  kg?
ID câu hỏi: 22892| 3 tháng trước
ngốc như con cóc
ID câu hỏi: 22927| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn để xuất một số biện pháp bảo vệ rừng Amazon  
ID câu hỏi: 22959| 3 tháng trước
Nêu ý nghĩa câu chuyện "Thời gian quý báu lắm"
ID câu hỏi: 22968| 3 tháng trước
bạn nào đã xem inuyasha thì vote cho mình nhé
ID câu hỏi: 23164| 3 tháng trước
quy đồng mẫu số các phân số sau: 7/48 và -5/36
ID câu hỏi: 23314| 3 tháng trước
Câu 1.  Tóm tắt các phần của Hịch tướng sĩ và chỉ ra hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản theo mẫu sau (làm vào vở):TTLuận...
ID câu hỏi: 23392| 3 tháng trước
Tìm A biết: a) 15% của A là 90                                               ...
ID câu hỏi: 23777| 3 tháng trước
Viết đoạn văn chủ đề về học tập trong đó có sử dụng từ láy và từ ghép
ID câu hỏi: 23843| 3 tháng trước
Hoa tulip là hoa đơn tính hay hoa lưỡng tính ? Nếu là hoa đơn tính thì là hoa đực hay hoa cái?  
ID câu hỏi: 23876| 3 tháng trước
Bâc nào chơi ninja school online có acc vip không ạ
ID câu hỏi: 23892| 3 tháng trước
Match the words and phrases with their meanings. 1. interact a. an area of a town 2. privacy b. the feeling of belonging to a group 3. sense of community c. to talk or do things with other...
ID câu hỏi: 23898| 3 tháng trước
Biện pháp giải quyết khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) của các nước Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản như thế nào? A. Thiết lập các chế độ độc tài phát xít gây chiến tranh. B. Tiến hành cải cách kinh tế -...
ID câu hỏi: 24088| 3 tháng trước
Lập dàn ý và viết đoạn văn nghị luận khoảng 1 trang giấy về vấn đề "Được làm những điều mình thích là tự do, thích những điều mình...
ID câu hỏi: 24489| 3 tháng trước
Đạo hàm của hàm số s = t 2 (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tốc độ chuyển động của chất điểm tại thời điểm to=3s là bao nhiêu? A. 3 B. 6 C. 9 D. 18
ID câu hỏi: 24502| 3 tháng trước
Đọc truyện ngắn "Tôi đi học"-Thanh Tịnh điều gì làm em xúc động và thích thú nhất?Hãy trình bày cảm nghĩ của...
ID câu hỏi: 24544| 3 tháng trước
Viết 10 câu chửi thề bằng tiếng anh farm k
ID câu hỏi: 24659| 3 tháng trước
qua văn bản  đức tính giản dị của bác hồ em hiểu được như thế nào về đức tính giản dị và ý nghĩa của nó trong cuộc sống hãy viết một đoạn...
ID câu hỏi: 24872| 3 tháng trước
Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay Lưu ý:Không chép bài trên mạng nha.Ai chép mạng là tui tố cáo Bạn nào viết hay và đúng mình tích...
ID câu hỏi: 24946| 3 tháng trước
3. Tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng là gì? 4. Bản thân em cần làm gì trong việc tôn trọng và bảo tài sản...
ID câu hỏi: 25001| 3 tháng trước
1. Sưu tầm tranh, ảnh về Bác Hồ với thiếu nhi. 2. Chia sẻ cảm xúc của em về một bức tranh hoặc bức ảnh sưu tầm được.
ID câu hỏi: 25014| 3 tháng trước
Nhận xét nào sau đây là không đúng?      A.CaO là oxit bazơ     B. NO là oxit...
ID câu hỏi: 25089| 3 tháng trước
Đặc điểm bờ biển từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu A. Rất khúc khuỷu, lồi lõm, có nhiều vũng, vịnh nước sâu, kín gió và nhiều bãi cát sạch. B. Có nhiều bãi bùn rộng. C. Là kiểu bờ biển bồi tụ. D. Diện tích...
ID câu hỏi: 25090| 3 tháng trước
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy a. Tìm tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho AM= căn 2, biết A(2;0) b. Cho đường tròn (C): (x+2)^2 + (y-1)^2=9 và điểm A(3;2). Tìm...
ID câu hỏi: 25153| 3 tháng trước
Nghị luận về bài thơ "sang Thu"Lập dàn ý cho bài
ID câu hỏi: 25161| 3 tháng trước
Nhớ ai nhớ mãi thế này, Nhớ đêm quên ngủ nhớ ngày quên ăn. Nhớ ai em những khóc thầm, Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa. Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai. Nhớ ai bồi hổi,...
ID câu hỏi: 25187| 3 tháng trước
Thuyết minh về đồ dùng học tập 
ID câu hỏi: 25591| 3 tháng trước
em cám ơn anh
ID câu hỏi: 25804| 3 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất :  1,325 : 0,5 + 36,75 + 1,325 : 0,125  Giúp mik với!!
ID câu hỏi: 25956| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy hiệp hội các nước Đông Nam Á
ID câu hỏi: 26036| 3 tháng trước
I'm bored.  Why don't you find something to do. This is what I (1. do) ______ this weekend. On Friday evening I( 2. meet) ______ Jane. We (3. go) _____ to the cinema. Then in Saturday, Tom and I...
ID câu hỏi: 26069| 3 tháng trước
Hãy viết một đoạn văn kể về các bạn và những chuyện diễn ra trong buổi sinh hoạt lớp. Có sử dụng cả ba câu kể: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Ai làm văn hay và đủ yêu cầu mình tích đúng nha!
ID câu hỏi: 26128| 2 tháng trước
Đánh giá bài thơ Vội vàng - Xuân Diệu kết hợp với kiến thức nghị luận văn học.
ID câu hỏi: 26197| 2 tháng trước
Ai có đề ôn tin học lớp 5 thì gửi cho em nhé! Em cần gấp lắm. Em cảm ơn nhiều.
ID câu hỏi: 26232| 2 tháng trước
Chỉ ra ngôi của những đại từ trong các câu thơ sau:               Mình đi mình có nhớ mình         Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa  ...
ID câu hỏi: 26321| 2 tháng trước
IV. Rewrite the following sentences 1. She forgot everything about the event and he did, too. → He didn't...... 2. Her sister sings more beautifully than her. She..... 3. Nick is the...
ID câu hỏi: 26344| 2 tháng trước
hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn
ID câu hỏi: 26488| 2 tháng trước
Tiền thân của truyện ngắn Vợ nhặt là tiểu thuyết Xóm ngụ cư. Đúng hay sai? A.    Đúng B.    Sai
ID câu hỏi: 26625| 2 tháng trước
So sánh sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và thời Đinh
ID câu hỏi: 26885| 2 tháng trước
15. John said to me, “Let’s have dinner out this evening” -> John suggested...
ID câu hỏi: 27384| 2 tháng trước
1. This exhibition is much more interesting than the last one. -> The last exhibition was not........ 2. The teacher says that no student in the school is noisier than I am -> The teacher...
ID câu hỏi: 27412| 2 tháng trước
Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/giờ đến 8 giờ một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60 km/giờ và đi cùng chiều với ôtô chở hàng . Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp...
ID câu hỏi: 27458| 2 tháng trước
Một trường tiểu học có 5/8 số học sinh xếp loại khá , 1/5 số học sinh xếp loại giỏi , còn lại là học sinh xếp loại trunh binh . Hỏi: a , Số học sinh xếp loại trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm số...
ID câu hỏi: 27481| 2 tháng trước
Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó ?  giúp với
ID câu hỏi: 27671| 2 tháng trước
tinh phân tử khối Fe2[CO3]3
ID câu hỏi: 27678| 2 tháng trước
cho từ sau:  friendly, useful , important,cold,crowded, bad, high,exciting, thin , narrow 1. In Canada,january is ............... than March  2.I think that goood health is......... than...
ID câu hỏi: 28019| 2 tháng trước
tìm x , biết -x/4 = 9/-x  
ID câu hỏi: 28109| 2 tháng trước
(2n+3) chia hết cho (n-2) biết n thuộc N
ID câu hỏi: 28431| 2 tháng trước
30% của 1000 là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 28617| 2 tháng trước
5 năm rưỡi bằng bao nhiêu tháng    GIÚP ME ZỚI
ID câu hỏi: 28890| 2 tháng trước
Tìm lỗi sai ở phần in đậm. 65. He said me if I had done  my homework. 66. They  wanted to know how much could...
ID câu hỏi: 28953| 2 tháng trước
Biểu hiện nào dưới đây là sống hòa nhập? A. Sống tự do trong xã hội. B. Sống gần gũ, chan hòa với mọi người. C. Sống theo sở thích cá nhân. D. Sống phù hợp với thời đại.
ID câu hỏi: 29423| 2 tháng trước
TOPIC : Talk about the life in the city: 1. Where do you live? 2. Do you like living in the country or the city? 3.Why do you like living there 4. What are the dis advantages of living in the...
ID câu hỏi: 29580| 2 tháng trước
1. How long have you learnt English ? =>When_______________________? 2.When did you first know Maryam ? =>How long is__________________? 3. When did pepole first use the telephone...
ID câu hỏi: 29761| 2 tháng trước
tổng của hai số là 67,2. Sau khi gấp số thứ nhất lên 3 lần và gấp số thứ hai lên 5 lần thì được hai số mới có tổng là 286,6. Tìm hai số ban đầu ai làm được thì kết bạn với mình nha!!!
ID câu hỏi: 29820| 2 tháng trước
da cóc mà bọc trứng gà bổ ra thơm mát cả nhà thèm ngay ai nhanh nhất
ID câu hỏi: 29924| 2 tháng trước
1)tìm các ước của 6,của 14,của 17 và của 1 2)aviết tập hợp Ư (12) b)tìm tập hợp Ư (18) c)tìm x e Ư(24) và x>8
ID câu hỏi: 30126| 2 tháng trước
DẤU CHÂN QUA TRẢNG CỎ Buổi chiều qua trảng cỏ voi Ngước nhìn mút mắt khoảng trời long lanh Gió nghiêng ngả giữa màu xanh Tiếng bầy chim két bỗng...
ID câu hỏi: 30256| 2 tháng trước
1. Nhận biết biểu tượng của phần mềm trình chiếu, khởi động phần mềm trình chiếu và quan sát các thành phần của màn hình làm việc. 2....
ID câu hỏi: 30328| 2 tháng trước
quy đồng mẫu số 3 phân số 3/2, 2/3 và 5/7
ID câu hỏi: 30785| 2 tháng trước
một năm có 365 ngày hỏi 2 năm có bao nhiêu ngày
ID câu hỏi: 30898| 2 tháng trước
Châu lục nào có ít quốc gia nhất?
ID câu hỏi: 30978| 2 tháng trước
Giải thích ý nghĩa của cụm từ ta với ta trong bài thơ qua đèo ngang
ID câu hỏi: 31159| 2 tháng trước
Mạng máy tính có bao nhiêu thành phần? A.2. ;  B.3.  ;  C.4. ; D.1
ID câu hỏi: 31186| 2 tháng trước
Câu 1: Nêu đặc điểm của kim loại đen và kim loại màu? Cho ví dụ? giúp mình với
ID câu hỏi: 31439| 2 tháng trước
Ý nghĩa của chiến thắng sông Bạch Đằng năm 938 . (nêu từng ý nhé)
ID câu hỏi: 31780| 2 tháng trước
truyen thuyet banh chung banh giay thuoc kieu van ban nao .vi sao em biet nhu vay?  
ID câu hỏi: 31897| 2 tháng trước
Đừng báo cáo nha Cho mình hỏi nhỏ QTV là gì nhỉ
ID câu hỏi: 32181| 2 tháng trước
Đóng vai chú chim chích chòe , em hãy viết vài dòng cảm xúc của chú chim chòe khi mùa xuân đến . Câu này...
ID câu hỏi: 32289| 2 tháng trước
Nối các mệnh đề của A và B A B 1 I prefer cartoons a What for? 2 That's an excellent hat! b Two hours by bike 3 I think we should go to the cinema c It's nice of...
ID câu hỏi: 32464| 2 tháng trước
Tư liệu lưỡi cày đồng Cổ Loa  giúp mik vs ạ, mik cần gấp !!!
ID câu hỏi: 32530| 2 tháng trước
Cho các ancol có tên sau: propan-1-ol(I); sec-butylic(II); etanol(III); 2-metylpropan-1-ol(IV); 2- metylpropan-2-ol(V); metylic (VI) và n-butylic (VII). Các ancol khi tách nước chỉ tạo một đồng phân...
ID câu hỏi: 32543| 2 tháng trước
Xếp các từ sau thành nhóm từ đồng nghĩa: oi ả, kêu ca, ỉ eo, oi nồng, nóng nực, lấp lánh,  lấp lóa, ca thán, lấp lánh.
ID câu hỏi: 32595| 2 tháng trước
..... từ thuở còn non Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây
ID câu hỏi: 32784| 2 tháng trước
Sử dụng bài 55 để chứng minh rằng : Điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền của tam giác đó  Từ đó hãy tính độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh góc vuông...
ID câu hỏi: 32809| 2 tháng trước
CnH2n-2+.....?....----->CO2+H2O Al+H2SO4----->Al2(SO4)3+SO2+H2O KMnO4+....?....---->KCl+MnCl2+Cl2+H2O
ID câu hỏi: 32971| 2 tháng trước
ý nghĩa của câu Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần. là gì  
ID câu hỏi: 33000| 2 tháng trước
các từ đồng nghĩa với từ trông nom  
ID câu hỏi: 33211| 2 tháng trước
Trình bày bố cục và nội dung chính theo từng phần của bài thơ  “Sang thu”.
ID câu hỏi: 33324| 2 tháng trước
chỉ ra biện pháp tu từ trong bài ca dao 1 trong bài Chùm ca dao quê hương đất nước :                                ...
ID câu hỏi: 33453| 2 tháng trước
CÁ ĐUÔI CỜ Người quê tôi gọi cá ấy là cá đuôi cờ. Có nơi gọi là cá săn sắt. Còn có nơi, cá ấy là cá thia lia. Chú cá đuôi cờ có bộ mã thật bảnh. Mình có vằn uốn xanh biếc, tím biếc. Đôi vây tròn múa...
ID câu hỏi: 33483| 2 tháng trước
Giới thiệu nhà văn Lê Minh Khuê; Hoàn cảnh sáng tác TP; NV chính.
ID câu hỏi: 33719| 2 tháng trước
Xếp các từ: bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng vào bảng dưới đây :   Chỉ người Chỉ đồ vật Chỉ con vật Chỉ cây cối ........ ........ ........
ID câu hỏi: 33834| 2 tháng trước
Trong Minecraft , cách làm rương như thế nào ?
ID câu hỏi: 34061| 2 tháng trước
nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX : chính sách mới Ph.Ru-giơ-ven Mn ơi giúp mk vs mai mk thi rồi:3333  
ID câu hỏi: 34142| 2 tháng trước
mọi người ơi cho mình hình nữ chibi ngầu với
ID câu hỏi: 34304| 2 tháng trước
Câu 1: Có 2 tế bào tham gia phân chia. Sau 3 lần phân chia, số tế bào con tạo ra là bao nhiêu? Câu 2: Có 2 tế bào tham gia phân chia. Số tế bào con tạo ra sau 4 lần phân chia là bao nhiêu? Câu 3: Có...
ID câu hỏi: 34380| 2 tháng trước
What 6x3 meme :)))) 
ID câu hỏi: 34533| 2 tháng trước
Câu 8: Cho các chất sau : CuSO4 ; SO3 ; Fe ; BaCl2 ; Cu ; Na2O. Viết phương trình phản ứng của chất: a. Tác dụng được với H2O tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ. b. Tác dụng được với dung dịch...
ID câu hỏi: 34555| 2 tháng trước
Fill in the gaps with shall, will or the correct form of be going to. 0. A: It’s too hot in here. B: You’re right. I ...will... open a window. 10. A: .................................
ID câu hỏi: 34661| 2 tháng trước
Cho tui hỏi một câu hơi ấy một tý :)) Em hãy tìm và kể tên đồ vật vừa có hai đường thẳng song song vừa có hai đường thẳng vuông góc...
ID câu hỏi: 34937| 2 tháng trước
1 , dựa vào gợi ý viết thành câu                                             ...
ID câu hỏi: 34943| 2 tháng trước
Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ .......... , áp suất ............ - Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa .......... phân tử khí hay ......... mol chất khí. - Ở đktc , thể tích của 1...
ID câu hỏi: 35073| 2 tháng trước
Bà V cho bà X vaỵ 20 triệu đồng với lãi suất theo quy định của ngân hàng Nh à nước Việt Nam, có giấy b iên nhận vay nợ do bà X kí và ghi rõ họ tên. Đã quá hạn 6 tháng, mặc dù bà V đòi nhiều lần nhưng...
ID câu hỏi: 35244| 2 tháng trước
IV. Each of the following sentences has one mistake. Identify and correct the mistakes. 16. While we were on holiday, we were spending most of our time sightseeing. 17. Paul listened to his iPod, so...
ID câu hỏi: 35284| 2 tháng trước
Vẽ cho mình hình ảnh giải ngân hà thời gian là 1 tuần nhé ko dc copy mạng nhé
ID câu hỏi: 35565| 2 tháng trước
tại sao lại lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng , trừ sâu bệnh hại ?
ID câu hỏi: 35577| 2 tháng trước
đọc-hiểu: em thấy không tất cả đã xa rồi trong tiếng thở của thời gian rất khẽ tuổi thơ kia ra đi cao ngao thôi hoa súng tím vào trong mắt lắm mê...
ID câu hỏi: 35632| 2 tháng trước
Propyl fomat được điều chế từ  A. axit axetic và ancol propylic B. axit fomic và ancol propylic C. axit propionic và ancol metylic D. axit fomic và ancol metylic
ID câu hỏi: 35728| 2 tháng trước
Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào? A.  Từ ngày 7 - 11 đến 19 - 12 - 1947. B. Từ ngày 7 - 10 đến 19 - 12 - 1947. C. Từ ngày 7 - 10 đến 20 - 12 - 1947. D. Từ ngày 16 - 8...
ID câu hỏi: 35765| 2 tháng trước
1.phân loại oxit . Tính chất hóa học oxit , axit , bazo 2. Viết PTHH về tính chất hóa học của oxit , axit , bazơ , điều chế SO2 , NaOH 
ID câu hỏi: 35838| 2 tháng trước
Chứng minh định lý PItago
ID câu hỏi: 35906| 2 tháng trước
1cm2=................ dm2 1dm2=.................m2 1cm2=.................m2
ID câu hỏi: 36108| 2 tháng trước
Hẫy viết 1 bài văn biểu cảm có mở bài,thân bài,kết bài về 1 ng thân mà em yêu quý Mn giúp mình vs
ID câu hỏi: 36134| 2 tháng trước
Frac trong toán hình nghĩa là gì
ID câu hỏi: 36151| 2 tháng trước
Tôi hỏi đất- đất sống với nhau như thế nào? -Chúng tôi tôn cao nhau Tôi hỏi nước- nước sống với nhau như thế nào? -Chúng tôi làm đầy...
ID câu hỏi: 36222| 2 tháng trước
Hãy nêu kết quả của Cách mạng tư sản Pháp. 
ID câu hỏi: 36916| 2 tháng trước
a, Cho hàm số y = ax + 6. Tìm hệ số a của x, biết rằng: khi x = -1 thì y = 5 b, Cho hàm số y = ax + b. Tìm các hệ số a, b, biết rằng: Khi x = 1 thì y...
ID câu hỏi: 36929| 2 tháng trước
any và some dùng như thế nào
ID câu hỏi: 37044| 2 tháng trước
Viết 1 bài thơ lục bát 16 dòng về thầy cô hoặc bạn bè.
ID câu hỏi: 37101| 2 tháng trước
Trong không gian oxyz, cho mặt cầu (S) : (x - 3)2 + (y + 2)2 + (Z + 1)2 = 9. Viết phương trình mặt phẳng P đi qua điểm M (-1, -2, -3) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có...
ID câu hỏi: 37656| 2 tháng trước
Giải các câu đố sau và cho biết các câu đố này sử dụng lối chơi chữ nào? a. Tên em không thiếu không thừa Tấm lòng...
ID câu hỏi: 37662| 2 tháng trước
Câu 1: Tử số của phân số  là  Câu 2: Số còn thiếu là  Câu 3: Mẫu số của phân số  là  Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là  Câu 5: Quy đồng mẫu...
ID câu hỏi: 37710| 2 tháng trước
ài 7 (trang 69-70 SGK Toán 9 Tập 1): Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b (tức là x2 = ab) như trong hai hình...
ID câu hỏi: 37844| 2 tháng trước
Trong câu: Con đường rộng 4 mét, chạy thẳng tắp nối liền quốc lộ với các xóm ven sông. Từ “chạy” mang nghĩa chuyển hay nghĩa gốc? ​Tìm từ đồng nghĩa với từ “bao la ”:  
ID câu hỏi: 37878| 2 tháng trước
1.     Jack ____ (be) to England. chia theo thì hiện tại hoàn thành nha
ID câu hỏi: 38168| 2 tháng trước
   Dựa vào nội dung bài tập đọc Ông Trạng thả diều (Tiếng việt 4,tập 1,trang 104) hãy trả lời các câu hỏi sau: Câu 1: Vì sao các bài thi của Nguyễn Hiền vượt xa các học trò của thầy? Hãy...
ID câu hỏi: 38354| 2 tháng trước
Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là A. lực cưỡng bức phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị nào đó. B. tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn nhiều so với tần số riêng của hệ. C. tần số của lực...
ID câu hỏi: 38365| 2 tháng trước
Câu 1 : Khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m³. Nêu ý nghĩa. Câu2: có lượng riêng của nước là 10000 kg/m3 . Nêu ý...
ID câu hỏi: 38450| 2 tháng trước
7 265 km = ... dặm 8,5 km = ... hải lí giúp mình với ạ 
ID câu hỏi: 38483| 2 tháng trước
Dầu mỡ để lâu bị ôi, thiu là do chất béo bị  A. cộng hiđro thành chất béo no B. khử chậm bởi oxi không khí C. thủy phân với nước trong không khí D. oxi hoá chậm thành các chất có mùi khó chịu...
ID câu hỏi: 38504| 2 tháng trước
TOPIC 3: COMMUNITY SERVICE        Suggestion question:   1. What volunteer work have you ever done?   2. What can you do to help homeless people/ children 3....
ID câu hỏi: 39034| 2 tháng trước
Cho câu chuyện sau:                          Câu chuyện về Chim...
ID câu hỏi: 39230| 2 tháng trước
2. Tìm đọc thêm một số bài thơ viết về đất nước Việt Nam. Nhận xét về nét độc đáo của một bài thơ mà em yêu thích (từ ngữ,...
ID câu hỏi: 39407| 2 tháng trước
Trong tiến trình của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên (1917), những người lãnh đạo đã tuyên bố Thái Nguyên độc lập và đặt quốc hiệu là gì? A. Đại Nam. B. Đại Việt. C. Việt Nam. D. Đại Hùng.
ID câu hỏi: 39577| 2 tháng trước
4. shopping / every / morning / she / Saturday / goes / usually .
ID câu hỏi: 39702| 2 tháng trước
bài thơ "mưa rơi tích tách ... " của tác giả nguyễn xuân diệu thể hiện cảm xúc gì của tác giả ?
ID câu hỏi: 39902| 2 tháng trước
trong quy trình thụ phấn chéo và tự thụ phấn có điểm gì khác nhau? giải dùm mình cần gấp sáng nay lúc 7h30
ID câu hỏi: 39980| 2 tháng trước
Kể tên 13 loại cây làm thuốc mà em biết (cứu tui:
ID câu hỏi: 40447| 2 tháng trước
Viết các câu hoàn chỉnh trong quá khứ đơn, sử dụng các từ cho sẵn bên dưới   she/ go/ supermarket yesterday. => ________________________________  We/ not go/ school last...
ID câu hỏi: 40476| 2 tháng trước
Viết bài văn kể chuyện theo hướng phát huy trí tưởng tượng Viết tiếp kết thúc vui cho câu chuyện Thái sư Trần Thủ Độ
ID câu hỏi: 40551| 2 tháng trước
Tả bài văn về cô giáo lớp 5 của em.
ID câu hỏi: 40827| 2 tháng trước
lớp 6A có 45 học sinh trong đó đạt danh hiệu học sinh xuất sắc chiếm 2/9 số học sinh của lớp 6 còn lại là đạt danh hiệu học sinh giỏi tính số học sinh đạt danh...
ID câu hỏi: 40841| 2 tháng trước
Do you like animals
ID câu hỏi: 40883| 2 tháng trước
Một người bỏ ra 1.200.000 đồng mua hàng hóa. Sau khi bán hết số hàng đó thì được lãi 15%. Tính số tiền thu được khi bán hết số hàng đó ?
ID câu hỏi: 41030| 2 tháng trước
Đề bài:Tả một ca sĩ đang biểu diễn (ca sĩ nữ nhé)
ID câu hỏi: 41776| 1 tháng trước
Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB (đường kính của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai nửa đường tròn). Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một...
ID câu hỏi: 41879| 1 tháng trước
Hãy viết một bài văn nói về thần tượng của em (thần tượng ko phải người nổi tiếng) Xin cảm ơn    ^_^
ID câu hỏi: 41908| 1 tháng trước
Nhiệt độ bình thường của cơ thể người là 37oC . Nếu bác sĩ nói với bạn rằng nhiệt độ độ cơ thể bạn là 310K thì bạn có lo lắng về sức khỏe của mình không ? Tại sao ?
ID câu hỏi: 41982| 1 tháng trước
Tại 1 trường học tất cả các học sinh xếp thành 6 hàng, mỗi hàng 48 học sinh .Hỏi khi xếp số học sinh đó thành 8 hàng thì mỗi hàng...
ID câu hỏi: 42284| 1 tháng trước
Đặt các dấu chấm (.),dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!) vào chỗ thích hợp có dấu ngoặc đơn. Giải thích vì sao em lại đặt các dấu câu như vậy. c) Cá ơi giúp tôi với ( ) Thương tôi với ( )
ID câu hỏi: 42762| 1 tháng trước
Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bằng 3/5 tuổi anh?
ID câu hỏi: 42947| 1 tháng trước
 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 82m chiều rộng bằng 4/5 chiều dài . Trên mảnh đất người ta dành ra 30 % diện tích để trồng cam ,45 % diện tích để trồng táo ,phần còn lại để...
ID câu hỏi: 43014| 1 tháng trước
Cho A = 2/3^2 + 2/5^2 + 2/7^2 +...+ 2/2017^2. Chứng minh rằng A < 504/1009
ID câu hỏi: 43067| 1 tháng trước
tìm x biết  8 [ x - 3 ] = 0
ID câu hỏi: 43069| 1 tháng trước
Hỗn số 8 3/5 duois dạng số thập phân
ID câu hỏi: 43135| 1 tháng trước
XIV. Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F).       Tokyo is a famous city. There are a few good buildings and impressive temples;...
ID câu hỏi: 43217| 1 tháng trước
Một người đi xe đạp đi từ A với vận tốc 14 km/giờ . Sau 2 giờ , 1 người đi xe máy cũng đi từ A và đuổi theo người đi xe đạp . Hỏi sau bao lâu người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp , biết vận tốc...
ID câu hỏi: 43250| 1 tháng trước
9,15 x X + 2,85 x X = 48 giúp mình nhé!
ID câu hỏi: 43348| 1 tháng trước
TÍNH BẰNG  CÁCH THUẬN TIỆN  NHẤT 165 x 59 + 165 + 165 x 40
ID câu hỏi: 43428| 1 tháng trước
5. He has just bought ____________ expensive furniture.        A....
ID câu hỏi: 43434| 1 tháng trước
thương của phép chia aaaa:aa=?
ID câu hỏi: 43440| 1 tháng trước
____________your father (go)_____________to work by bus? How ___________your sister (go)___________to school? What time _____________they (get up)_________________? What ____________they...
ID câu hỏi: 43480| 1 tháng trước
Tim x a, x nhan 3,9 + x nhan 0,1 = 2,7                        b, 12,3: x - 4,5 nhan x = 15
ID câu hỏi: 43539| 1 tháng trước
1. To travel around the world is exciting => It................ 2. The cat is sitting in the table. It is wild => The cat................ 3. ''She is a teacher'' Nga said =>...
ID câu hỏi: 43762| 1 tháng trước
38-|x+10|+(-6)^20*(9^9*4^10) Tìm x
ID câu hỏi: 43875| 1 tháng trước
1. You didn't tell us the reason. We have to cut down our expenses for that reason. 2. I don't know the girl's name. She just gone into the hall 3. Jack's car had broken down. He had...
ID câu hỏi: 44403| 1 tháng trước
Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy - Dịch:Viết về lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
ID câu hỏi: 44506| 1 tháng trước
Em hãy đặt ra một tình huống cứu người bị tai nạn điện và xử lí
ID câu hỏi: 44799| 1 tháng trước
tìm số tròn chục có 5 chữ số, biết chữ số hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng chục nghìn,chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn và chữ số hàng chục gấp đôi chứ số hàng trăm
ID câu hỏi: 44813| 1 tháng trước
GIÚP MÌNH MỌI NGỪI ƯII ( BIẾN ĐỔI CÂU 1 THÀNH CÂU 2 SAO CHO 2 CÂU CÙNG NGHĨA ) TODAY IS SATURDAY . I HAVEN'T TAKEN A BATH SINCE...
ID câu hỏi: 44899| 1 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy thời Trần (giúp mik trg hn nhé)
ID câu hỏi: 44948| 1 tháng trước
tìm x ϵ n , biết  2x = 16 2x . 16 = 1024 2x - 26 = 6 3x . 3 = 243
ID câu hỏi: 44953| 1 tháng trước
hiện nay tình trạng học sinh đánh nhau xảy ra phổ biến ở nhiều nơi , nếu em chúng kiến cảnh các bạn đánh nhau em sẽ làm gì
ID câu hỏi: 45003| 1 tháng trước
Trộn 5,4g bột Al với 17,4g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung...
ID câu hỏi: 45193| 1 tháng trước
câu bị động với thì hiện tại hoàn thành 1 Nancy has paid the bill 2 I have eaten a hamburger 3 I have opened the present 4 Ann had fed the cats 5 They have not read the...
ID câu hỏi: 45310| 1 tháng trước
đặt câu với từ nước nhà như thế nào ạ ?
ID câu hỏi: 45401| 1 tháng trước
Tìm một số câu ca dao bắt đầu bằng từ "Thân em". Giúp mình nhé!
ID câu hỏi: 45489| 1 tháng trước
Đặt tính rồi tính: 1820 : 35 3388 : 49 3960 : 52
ID câu hỏi: 45509| 1 tháng trước
Các phím nào được gọi là các phím xuất phát? Tại sao các phím đó lại được gọi như vậy?
ID câu hỏi: 45547| 1 tháng trước
Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp A. Bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp B. Có thể nhỏ hơn...
ID câu hỏi: 46098| 1 tháng trước
tôi muốn uống sữa dâu tây trong tiếng anh đọc là gì vậy các bạn?
ID câu hỏi: 46573| 1 tháng trước
Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1428-1427).  
ID câu hỏi: 46621| 1 tháng trước
Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Gọi uR, uL, uC lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện. Chọn nhận định...
ID câu hỏi: 46686| 1 tháng trước
Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho Cu dư vào dung dịch FeCl3.              (2) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư. (3) Cho Cu vào dung...
ID câu hỏi: 46778| 1 tháng trước
Dung dịch A gồm 0,25 mol Ba2+,1.3 mol Na+ , a mol OH-,b mol Cl-. cho 400 ml đ Y gồm H2SO4 0,25M , HCl 0,25 mol và ZnSO4 1M vào dung dịch X. Sau phản ứng thu được kết tủa G. Nung G đến...
ID câu hỏi: 47069| 1 tháng trước
Sử dụng biện pháp nhân hoá, viết câu trả lời của những tia nắng với bạn nhỏ trong đoạn văn dưới đây: Sáng sớm, những tia nắng tinh nghịch ùa vào...
ID câu hỏi: 47081| 1 tháng trước
Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ về chủ đề vẻ đẹp muôn màu.
ID câu hỏi: 47086| 1 tháng trước
Thực hiện phép tính  1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 +...+ 46 - 47 - 48 + 49 + 50  Các bạn chỉ mình bước làm luôn nha có tick
ID câu hỏi: 47664| 1 tháng trước
Đọc mẩu chuyện vui dưới đây và trả lời câu hỏi: (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 133).
ID câu hỏi: 47850| 1 tháng trước
Cho 1 quả dưa hấu và 1 cái dao.Lấy dao cắt 10 lần vào quả dưa hấu.Hỏi có thể cắt tối đa bao nhiêu miếng dưa hấu.(Quả dưa này siêu to khổng lồ)
ID câu hỏi: 47875| 1 tháng trước
Ngày 22 tháng 12 năm 2016 là ngày thứ 5 trong tuần. Hỏi ngày 22 tháng 12 năm 2017 là ngày thứ mấy trong tuần? Trả lời: Ngày 22 tháng 12 năm 2017 là thứ ??
ID câu hỏi: 47880| 1 tháng trước
Mọi người giúp em bào này với ạ Phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại của bài thơ "thu điếu" (Câu cá mùa thu)
ID câu hỏi: 47993| 1 tháng trước
Học sinh khối 5 tham gia trò chơi chọn số từ 1 đến 9. Thầy giáo thấy rằng: có 7 học sinh cùng chọn một số, những số còn lại không có số nào có quá 12 học sinh chọn. Hỏi khối 5 có nhiều nhất bao nhiêu...
ID câu hỏi: 48069| 1 tháng trước
Viết đoạn văn tiếng anh lớp 7 unit 2( tiếng anh thí điểm)
ID câu hỏi: 48090| 1 tháng trước
  Vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ,có vai trò quan trọng như thế nào và có thế mạnh...
ID câu hỏi: 48405| 1 tháng trước
Cho hợp chất mx2 trong phân tử mx2 tổng số hạt cơ bản là 164 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52 phân tử khối của x ít hơn phân tử khối của m là 5 tổng số hạt cơ bản trong m...
ID câu hỏi: 48474| 1 tháng trước
Cho tam giác ABC vuông tại A kẽ đường cao AH a) Chứng minh ∆ABC~∆HAC b) Chứng minh AC bình phương = BC•HC c) Biết BH= 9cm HC= 16cm , tính độ dài các cạnh AB , AC
ID câu hỏi: 48605| 1 tháng trước
Cho mình hỏi IOE lớp 5 cấp trường năm 2018 - 2019 lấy từ bao nhiêu điểm để đi thi huyện ? Bạn của em mình có được : 780,980,1150
ID câu hỏi: 48688| 1 tháng trước
. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Lê Sơ thể hiện rõ rệt và đặc sắc ở các công trình cung điện nào? A . Lam Sơn (Thanh Hoá )...
ID câu hỏi: 48716| 1 tháng trước
Trên thế giới giường gì đắt đỏ nhất?
ID câu hỏi: 48795| 1 tháng trước
Tìm x: x cos(x)+sin(x)=0
ID câu hỏi: 48967| 1 tháng trước
Xin chào !!! em tên là Linh .Em rất thích chương trình tiếng anh 123 giúp em tốt hơn về khả năng nói và đọc ,nghe  .Em được học những bài học rất bổ ích nó khiến em chở nên học tốt hơn với các...
ID câu hỏi: 49206| 1 tháng trước
In pairs: Name three movies you like and say why you like them. What are different types of movie you can watch? (Làm theo cặp: Kể tên 3 bộ phim bạn thích và...
ID câu hỏi: 49207| 1 tháng trước
Tiến hành lên men m gam glucoz ơ thành C2H5OH với hiệu suất 75%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra đem hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 2M (d = 1,05 g/ml), thu được dung dịch chứa hỗn hợp hai muối có tổng...
ID câu hỏi: 49336| 1 tháng trước
nhện có tập tính gì thích nghi với lối sống chăng lưới  
ID câu hỏi: 49364| 1 tháng trước
write about what you use english for in your daily life . ( VIẾT ĐOẠN VĂN TỪ 70 TỪ TRỞ LÊN )
ID câu hỏi: 49431| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn về môi trường bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 49529| 1 tháng trước
1. “ You ......................... hard today.” - Yes, I have a lot to do a. is working                b. are...
ID câu hỏi: 49577| 1 tháng trước
1.She didn’t take the trouble to find out why so she doesn’t understand. had =&gt; She...
ID câu hỏi: 49616| 1 tháng trước
Hãy sáng tác 1 bài thơ lấy cảm hứng từ tác giả, tác phẩm bài thơ "Thuong vợ" của Tú Xương  Bài ngắn hay dài cũng...
ID câu hỏi: 49668| 1 tháng trước
Dựa vào bài văn hãy miêu tả những nét đặc sắc của: Hoa sầu riêng, quả sầu riêng, dáng cây sầu riêng.
ID câu hỏi: 49716| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn nói về cầu thủ Quang Hải bằng tiếng anh rồi dịch ở dưới
ID câu hỏi: 49743| 1 tháng trước
Thức ăn vật nuôi có nhóm nào? A. Thức ăn tinh B. Thức ăn thô C. Cả A và B đều đúng D. Đáp án khác
ID câu hỏi: 49965| 1 tháng trước
Viết bài văn thuyết minh văn bản Bình Ngô Đại Cáo 
ID câu hỏi: 50086| 1 tháng trước
dụa vào bài thơ gà trống và cáo em hãy kể lại câu chuyện đó
ID câu hỏi: 50178| 1 tháng trước
35. not only does / as well / but it is / economical / The car run /l effectively /..// - →Not only does........... . ................ 36. see and / for the storm passing /, so I stopped / I...
ID câu hỏi: 50390| 1 tháng trước
Câu hỏi tiếng anh nhé các bạn:     hỏi về bạn có thể làm gì trong câu tiếng anh nhé:               I can ride a bike, I can run and I can play football...
ID câu hỏi: 50467| 1 tháng trước
Căn cứ vào đâu mà ta khẳng định được rằng tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường?
ID câu hỏi: 50753| 1 tháng trước
Tả ngôi Trường Tiểu học Hữu Nghị
ID câu hỏi: 50885| 1 tháng trước
Chọn câu phát biểu sai. Trong chuyển động tròn đều có cùng chu kì: Chuyển động nào có bán kính quỹ đạo A. nhỏ hơn thì...
ID câu hỏi: 51124| 1 tháng trước
Viết đoạn văn từ 5-7 câu kể về mẹ của em .Trong đoạn văn sử dụng từ đơn và từ phức (gạch chân dưới từ đó)
ID câu hỏi: 51419| 1 tháng trước
Task 5. Change these sentences into passive sentences: 1. Doctor Hung will give you some advice. => ............................................................................ 2. A famous...
ID câu hỏi: 51651| 1 tháng trước
Viết một bài văn tả về chú bộ đội ngắn nhất
ID câu hỏi: 51703| 1 tháng trước
tinh tong S1 = 1 + (-2) + 3 + (-4) + ... + 2001 + (-2002)   S2 = 1 + (-3) +5 + (-7) + ... + (-1999) + 2001
ID câu hỏi: 51735| 1 tháng trước
Giải thích câu tục ngữ có công mài sắt có ngày nên kim
ID câu hỏi: 51879| 1 tháng trước
trình bày về vị trí địa lý của Hải Phòng
ID câu hỏi: 52096| 1 tháng trước
Anh Việt đi xe đạp từ nhà mình lúc 7 giờ 30 phút để đến nhà Anh Ngọc. Cùng lúc đó anh Ngọc từ nhà mình đi xe đạp đến nhà anh Việt cùng trên con đường mà anh Việt đã đi. Anh Việt đi với vận tốc 11,5...
ID câu hỏi: 52230| 1 tháng trước
Giúp với !!!: ( xem thử đúng không thôi) 1.+ They (give)_________ a party next week.  Câu tl là (will give)  2.+ Don't worry. I (go) ___________ fishing with you next Sunday morning . câu...
ID câu hỏi: 52263| 1 tháng trước
Có một công việc nếu Phương làm một mình thì sau 5 giờ xong, còn nếu Minh làm một mình thì sau 6 giờ mới xong. Hai bạn cùng làm việc trong 2 giờ sau đó Phương bận việc khác không làm nữa. Hỏi Minh...
ID câu hỏi: 52338| 1 tháng trước
diễn biến cơ bản nào của nst trong giảm phân là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc nst trong các tế bào con
ID câu hỏi: 52500| 1 tháng trước
Write the sentences interrogtive. Follow the model. Eg: She will write to him → Will she write to him? 1. The plant will die because of lack of sunshine. 2. She'll meet us in the...
ID câu hỏi: 52751| 1 tháng trước
Tìm tập xác định của hàm số  y = 1 x    khi    x ≥ 1 x + 1 ​​   khi    x < 1    A. D = [−1; + ∞ )∖{0} B. D = R   C. D = [−1; + ∞ ) D. D = [−1; 1)
ID câu hỏi: 52757| 1 tháng trước
Nghe tin một người bạn ở xa gặp thiên tai,  bão lũ, em hãy viết thư thăm hỏi và động viên Nhanh lên nhé , mình đang cần gấp Trên 20 dòng nha
ID câu hỏi: 52883| 1 tháng trước
cho mình hỏi 1) Trình bày thó nghiệm chứng minh thành phần hóa học và tính chất của xương? 2) Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương?
ID câu hỏi: 52930| 1 tháng trước
(3X+1):(-4)=-28                                       
ID câu hỏi: 53185| 1 tháng trước
Cảm thụ cái hay cái đẹp trong khổ thơ sau:    "Mỗi sớm mai thức dậy     Lũy tre xanh rì rào      Ngọn tre xanh gọng vó     Kéo mặt trời lên...
ID câu hỏi: 53330| 1 tháng trước
Phần 1: Đọc - hiểu (3.0 điểm)            Đọc bài thơ sau của Nguyễn Khoa Điềm và trả lời các câu...
ID câu hỏi: 53419| 1 tháng trước
Three pomelos weigh 11,2kg. The first pomelo weighs 3,5kg, the second pomelo weighs 0,3kg less than the first pomelo. How much does the third pomelo weigh? Ai làm giúp mk với.....^^....
ID câu hỏi: 53652| 1 tháng trước
Giúp mìk với nha!!!! Kamsamita!!!!   1. Tìm x trong dãy số sau : 1 ;6 ;-18 ;-13; x ;-34 ; 44 ; -132;....... 2. Tìm các số nguyên dương x thỏa mãn x(y+1)=32y
ID câu hỏi: 53675| 1 tháng trước
tìm x biết; /x+1:(1.5)/+ /x+1: (5.9)/+........+ /x +1: (397.401)/=101x
ID câu hỏi: 53726| 1 tháng trước
Từ" xanh" trong câu nào dưới đây đc sử dụng với nghĩa gốc? A. Mặt xanh như tàu lá B. Xanh kia thăm thẳm từng trên Vì ai gây dựng cho nên nỗi này? C. Vào vườn hái quả cau xanh biển Bổ ra làm sáu,...
ID câu hỏi: 53731| 1 tháng trước
Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học em hãy: a) Trình bày vị trí giới hạn vùng biển nước ta. Kể tên...
ID câu hỏi: 53764| 1 tháng trước
PRONUNCIATION giúp với ạ   1.         A. planet...
ID câu hỏi: 53800| 1 tháng trước
Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm A. Ca B. K C. Al D. Cr
ID câu hỏi: 53912| 1 tháng trước
Phát biểu qui tắc cộng hai số nguyên âm  Áp dụng tính:( - 14) + ( - 25)  
ID câu hỏi: 53968| 1 tháng trước
Để thanh lý số tivi còn tồn kho 50 cái một cửa hàng điện máy giảm giá 40% trên một ti vi với giá bán lẻ trước đó là 7000000đ/ cái . Sau ngày đầu tiên cửa hàng bán...
ID câu hỏi: 54147| 1 tháng trước
câu 1. nêu hiện tượng vào viết PTHH xảy ra khi cho: a) thanh kim loại Zn vào dung dịch CuSO4 b) Na vào dung dịch CuSO4 c) mẩu đá vôi vào dung...
ID câu hỏi: 54247| 1 tháng trước
1. Mai worked hard , ______ she passed her exam . a. so b. although c. because d. though 2. _____ she was very tired , she helped her brother with his homework . a. Because b. whether c. Although d....
ID câu hỏi: 54262| 1 tháng trước
ĐỌC THÀNH TIẾNG 1. Giáo viên cho học sinh đọc một đoạn trong số các bài sau: a) Bài “ Bài tập làm văn ” (sách Tiếng Việt 3, tập 1, trang 46) -     Đoạn 1: “ Có lần … khăn mùi s...
ID câu hỏi: 54396| 1 tháng trước
Các bn ơi cho mk hỏi : - Trên VTV3 phim Thanh Vân Chí có 2 phần đúng 0. Vậy đã có phần 3 chưa?? -Trương Tiểu Phàm bị chủ của Thanh...
ID câu hỏi: 54416| 1 tháng trước
bài Cây Đa của Trần Đăng Khoa, trích “Góc sân và khoảng trời” là thể loại thơ nào.
ID câu hỏi: 54481| 1 tháng trước
chyện kể : sát thủ kinh tế :chương 1:.. Những sát thủ kinh tế (EHMs) là những chuyên gia được trả lương hậu hĩnh để đi lừa các nước trên khắp thế giới lấy hàng nghìn tỷ đôla. Họ đổ tiền từ Ngân hàng...
ID câu hỏi: 54542| 1 tháng trước
bài 3 toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 124-125 làm như thế nào?chỉ giùm với
ID câu hỏi: 54628| 1 tháng trước
Bài 1: Thực hiện phép tính a) 17 - 25 + 55 - 17           b) 25 - (-75) + 32 - (32+75)               c) (-5).8. (-2).3 d) {-127} - 18.( 5...
ID câu hỏi: 54882| 1 tháng trước
I. Choose the best answer. 1. I think we have electric taxis very soon. A. will B. might C. may D. would 2. All the houses in our village will be by solar energy. A. frozen B. widened C. heated D....
ID câu hỏi: 55190| 1 tháng trước
Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng anh A vẫn tự ý buôn bán thuốc lá ngoại, rượu ngoại và để tránh bị phát hiện anh đã thuê trẻ vị thành niên đi đưa hàng. Anh A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh...
ID câu hỏi: 55271| 1 tháng trước
Truyện "Quả bầu vàng" đã học em thấy những chi tiết kì lạ nào? Từ sự sáng tạo đó Người xưa muốn nói lên điều gì  
ID câu hỏi: 55420| 1 tháng trước
1. What sports do you like? --> 2. What's your favorite sport? --> 3. Do you like walking? --> 4. How often do you play sports? -->
ID câu hỏi: 55896| 1 tháng trước
Hạt điều tươi chứa 16% là nước. Hạt điều thành phẩm sau khi rang chứa 2% nước. Nếu rang 4,2 tạ hạt điều tươi sẽ thu được khối lượng hạt điều thành phẩm là bao nhiêu...
ID câu hỏi: 56004| 1 tháng trước
A = (15 : x + 15 x X ) +1991 +y
ID câu hỏi: 56199| 4 tuần trước
Trong bài "Bóc lịch "nhà thơ Bế Kiến Quốc có viết: - Ngày hôm qua ở lại Trong hạt lúa mẹ trồng Cánh đồng chờ gặt hái Chín vàng màu ước mong - Ngày hôm qua ở lại Trong vở hồng của con Con học...
ID câu hỏi: 56230| 4 tuần trước
Chuyển sang câu phụ định và nghi vấn (trả lời yes,no cho câu nghi vấn luôn nha) 1.My sister is a nurse 2.the table is heavy and old 3.Nam and his mother are friendly 4.my school is beautiful and...
ID câu hỏi: 56253| 4 tuần trước
Lập dàn ý tả lại người thầy hoặc cô giáo của em
ID câu hỏi: 56342| 4 tuần trước
5 câu ca dao có mở đầu bằng cụm từ " Thân em " 
ID câu hỏi: 56639| 4 tuần trước
Viết đoạn văn nghị luận ngắn gọn về khát vọng, ước mơ.
ID câu hỏi: 56657| 4 tuần trước
Có ai biết hợp âm fa ko
ID câu hỏi: 57074| 3 tuần trước
Exercise is one of the best ways of keeping fit. It improves your body and mind and enables you to perform (71)_________ in the work place and at home. Proper breathing is essential if you want to...
ID câu hỏi: 57168| 3 tuần trước
Công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ (chỉ chứa một loại nhóm chức) được tạo bởi axit no, hai chức, mạch hở và ancol no, ba chức, mạch hở là A. CnH2n – 10O12 (n ≥ 12). B. CnH2n – 14O12 (n ≥...
ID câu hỏi: 57219| 3 tuần trước
Em có thử tay nghề của em, các bác cho em lời nhận xét ạ Em tự vẽ Tên em là trần đức mạnh không tên các bác vào nick trần...
ID câu hỏi: 57235| 3 tuần trước
Tổng số dầu của 4 thùng là 137,5 lít . Biết rằng số dầu của thùng thứ tư = 1/4 số dầu của 3 thùng còn lại , nếu bớt đi 1/3 số dầu của chính thùng đó thì số dầu còn lại của thùng thứ nhất , thung thứ...
ID câu hỏi: 57445| 3 tuần trước
Cho 7,8g kali dot chay trong khi oxi thu duoc 9,4g kalioxit (tao boi kali va oxi) a) Viết phương trình chữ của phản ứng b) Lập phương trình hóa học cho phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử ,...
ID câu hỏi: 57489| 3 tuần trước
Viết số 0 dưới dạng 3 phân số có mẫu số khác nhau.  
ID câu hỏi: 57602| 3 tuần trước
Tuổi trung bình của ông bà bà là 63 tuổi. Ông hơn bà 8 Tuổi. Tính tuổi của bà?
ID câu hỏi: 57951| 1 tuần trước
CHO BIẾT a/2-b=c:2/3 và a,b,c khác 0. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC: M=2023-(c/a-1/3)^3.(a/b-2)^3.(3/2+b/c)^3. GIÚP MK VS  
ID câu hỏi: 58054| 1 tuần trước
1 xe máy đi từ A đến B với v=40km/h, sau khi xe máy dừng lại nghủ 10p để kịp đến B đúng tg đã định người đó phải tăng thêm 5km/h trên quãng...
ID câu hỏi: 58098| 1 tuần trước
Nếu là người con trong bài thơ Bầm ơi , con có điều gì muốn nói với người mẹ
ID câu hỏi: 58227| 1 tuần trước
3-x/5-x = 6/11 BẠN NÀO BIẾT THÌ GIÚP MÌNH NHÉ! 
ID câu hỏi: 58524| 1 tuần trước
Bài 4 (2,5 điểm) Cho AABC vuông tại A. Kẻ phân giác BD, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA-BE.  Tía ED cắt tia BA tại 1. Chứng minh: ABIC cân ...
ID câu hỏi: 58651| 6 ngày trước
Nêu những việc nên làm để phòng tránh bệnh tật...
ID câu hỏi: 58727| 6 ngày trước
là học sinh, để noi gương anh phan đình "giót" các em sẽ làm những gì?  
ID câu hỏi: 58992| 5 ngày trước
cho góc xoy bé hơn 90 độ oz là tia phân giác. trên tia ox và oy lấy lần lượt a và b sao cho oa=ob. c là điểm trên tia oz sao cho...
ID câu hỏi: 58997| 5 ngày trước
Trường Đại học A đang có nhiều hơn trường Đại học B là 21414 sinh viên. Năm học mới trường Đại học A tuyển thêm 7245 sinh viên, trường Đại học B tuyển thêm 5419...
ID câu hỏi: 59114| 5 ngày trước
kết quả bằng mấy giúp mình với:)))                                         ...
ID câu hỏi: 59222| 4 ngày trước
Một cửa hàng nhập về một chiếc quạt điện với giá 600000 đồng một chiếc.   Cửa hàng đó bán với giá 660000 đồng một chiếc. Hỏi: a, Tiền lãi...
ID câu hỏi: 59281| 4 ngày trước
Lập kế hoạch thực hiện 1 số hoạt động đền ơn đáp nghĩa phù hợp để  vận động bạn bè và người thân  cùng tham gia theo gợi ý...
ID câu hỏi: 59346| 4 ngày trước
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 35/2 m chiều dài gấp đôi chiều rộng Tính chu vi diện tích thửa ruộng
ID câu hỏi: 59498| 3 ngày trước
      Hãy xác định loại lực ma sát ở các trường hợp sau đây và cho biết lực ma sát có tác dụng gì ở mỗi trường...
ID câu hỏi: 59592| 3 ngày trước
 con gi co luoi nhung khong co mom?   A.con dao       B.con ran        C.cai chuong            D.dap an A,B ...
ID câu hỏi: 59844| 2 ngày trước
một ô tô đi từ nhà lúc 6 giờ 25 phút và đến hải phòng lúc 8 giờ 55 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 30 phút. Vân tốc...
ID câu hỏi: 59886| 2 ngày trước
Hai thành phố cách nhau 157,5km.Lúc 6 giờ 20 phút,một ô tô đi từ A  đến B lúc 9 giờ 50 phút. A,Tính vận tốc của ô tô? B...
ID câu hỏi: 60110| 1 ngày trước
một ô tô đi từ Long An về lại TP.HCM hết 45 phút với vận tốc là 72 km/giờ. a) tính quãng đường từ Long An về lại TP.HCM. b) hỏi 1 xe máy đi với vận tốc...
ID câu hỏi: 60174| 1 ngày trước
Sự đa dạng của các loài sinh vật.... giúp mik tí với ajh....  
ID câu hỏi: 60183| 1 ngày trước
Tìm x: \(\dfrac{2x-6}{3}\)  = \(\dfrac{x+3}{4}\)   giúp mình với mình đang cần gấp!
ID câu hỏi: 60237| 1 ngày trước
II. PHẦN VIẾT (6.0 ĐIỂM) Câu 1. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu‎‎ ý nghĩa của tính sáng tạo đối với thế hệ trẻ hiện nay. Câu 2. Viết bài văn...
ID câu hỏi: 60246| 1 ngày trước
1. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc bài thơ sau: (1) Con đã đi rất xa rồi Ngoảnh nhìn lại vẫn gặp ánh đèn thành phố (2) Sau cánh rừng, sau cù lao,...
ID câu hỏi: 60249| 1 ngày trước
cho tập X={ 0 ,1 ,2, 3, 4 ,5, 6} hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 4 
ID câu hỏi: 60380| 16 giờ trước
Câu văn nào dưới đây miêu tả mùi thơm của lúa có nghĩa mạnh thêm ?   A. Mùi thơm man mác của lúa   B. Mùi...
0.46405 sec| 3708.547 kb