Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(11)
GDCD(11)
Hóa học(51)
Lịch sử(14)
Ngữ văn(180)
Nhạc họa(5)
Sinh học(19)
Tiếng anh(120)
Tin học(10)
Toán học(171)
Vật lý(32)
Địa lý(21)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2633| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2743| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2752| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2839| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2854| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2870| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2913| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2954| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2963| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2968| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3021| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3029| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3034| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3050| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3100| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3103| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3111| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3157| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3187| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3215| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3267| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3272| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3304| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3309| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3318| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3319| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3335| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3357| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3373| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3375| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3430| 3 năm trước
ID câu hỏi: 4328| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 9317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11086| 3 tháng trước

Các số có 2 chữ số là từ 10 đến 99.

Số các số có 2 chữ số là:

99-10+1 = 90 ( số )

Đáp số: 90 số.

k cho mình nha !!!

ID câu hỏi: 11089| 3 tháng trước

4000 giây = 1 giờ 6 phút 40 giây .

1 ngày = 86400 giây vì 1 giờ có 3600 giây x 24

ID câu hỏi: 11098| 3 tháng trước

hai người làm thì xong trong 5 giớ có nghĩa là 1 giờ cả hai người làm được 1/5 công việc

người thứ nhất làm xong trong 9 giờ có nghĩa là 1 giờ người đó làm được 1/9 công việc

Vậy người...

ID câu hỏi: 11117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11132| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11608| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11786| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11852| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11999| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12135| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12589| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12608| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12622| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12643| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12672| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12873| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12984| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12991| 3 tháng trước

Lòng hiếu thảo là một phẩm chất vô cùng quý báu của con người, là tinh hoa tinh túy của tình cảm gia đình. Nó được...

ID câu hỏi: 12995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13048| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13506| 3 tháng trước

Trời thu xanh ngắt, cao thăm thẳm soi bóng xuống mặt hồ trong vắt khác nào hình ảnh mùa thu sáng trong trong "Kiều": "Long lanh đáy nước in trời". Thoảng đưa trong gió mùa hoa thiên lý nhẹ nhàng,...

ID câu hỏi: 13529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13712| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13734| 3 tháng trước

- Gồm 4 yếu tố sau: Ánh sáng, nước, nồng độ $CO_2,$ nhiệt độ.

Ánh sáng

- Cường độ ánh sáng tăng thì hiệu quả quang...

ID câu hỏi: 13736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13741| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13749| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13852| 3 tháng trước

Cho các nội dung sau :

(1) ứng động liên quan đên sinh trưởng tế bào

(2) thường là các vận động liên quan đến đồng hồ sinh học. Là...

ID câu hỏi: 13970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14037| 3 tháng trước

a) 3. 5 ^ 2 + 15. 2 ^2 - 26 : 2

= 15 ^ 2 + 15. 4 - 13

= 225 + 60 - 13

= 272

b) 5 ^ 3. 2 - 100 : 4 + 2 ^ 3. 5

= 125. 2 - 25...

ID câu hỏi: 14043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14145| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14227| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14304| 3 tháng trước

ũa cj sao giống pặn kia z cj:v

ID câu hỏi: 14307| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14555| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14621| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14883| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14885| 3 tháng trước

VD: `(x-1)(x-1) <=> x=1`

Thì `x=1` được gọi là nghiệm bội chẵn.

VD: `(x+1)(x+1)^2=0 <=> x=-1`

Thì `x=-1` được gọi là nghiệm bội...

ID câu hỏi: 14895| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14914| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14999| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15048| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15178| 3 tháng trước
- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ. - Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. - Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ .
ID câu hỏi: 15266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15518| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15590| 3 tháng trước

1.This house has been build=> built since last month.

A B C D

2. While I did=> was doing my homework. I had a good idea.

A B C D

3. The...

ID câu hỏi: 15606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15647| 3 tháng trước

Phương trình hóa học của phản ứng

a) Na2O + H2O→ 2NaOH. Natri hiđroxit.

K2O +...

ID câu hỏi: 15655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15681| 3 tháng trước

$(1) 2Al_2O_3 \xrightarrow{đpnc} 4Al + 3O_2$
$2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2$
$AlCl_3 + 3KOH \to Al(OH)_3 + 3KCl$
$(2) Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{t^o} 2Fe + 3CO_2$
$2Fe  +...

ID câu hỏi: 15825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16197| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16307| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16542| 3 tháng trước

ài thơ "Cây dừa" của tác giả Trần Đăng Khoa đã khiến tôi cảm xúc rất sâu sắc. Bài thơ này tuy ngắn nhưng đã lồng...

ID câu hỏi: 16564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16786| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16866| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16888| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16975| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17015| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17077| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17085| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17166| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17450| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17562| 3 tháng trước

tham khảo\

1. Phân tích đề

Yêu cầu: phân tích nội dung khổ thơ đầu bài Sang thu.

Đối tượng, phạm vi đề bài: các...

ID câu hỏi: 17606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17737| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17752| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17755| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17800| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17997| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18093| 3 tháng trước

Tờ mờ sáng, rừng núi, bản làng còn đang chìm trong giấc ngủ. Làn sương mỏng manh như chiếc...

ID câu hỏi: 18126| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18148| 3 tháng trước

1.+) The baby cried

-) The baby didn't cry

?) Did the baby cry ?

2.+) She was at home yesterday

-) She wasn't at home yesterday

?) Was she at home yesterday...

ID câu hỏi: 18196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18233| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18284| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18405| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18537| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18903| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18973| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18984| 3 tháng trước

\(MnO_2+4HCl_{đặc}-^{t^o}\rightarrow MnCl_2+Cl_2+H_2O\\Cl_2 +H_2-^{as}\rightarrow2HCl\\ 2KMnO_4+16HCl\rightarrow2MnCl_2+2KCl+5Cl_2+8H_2O\\ Cl_2+Ca-^{t^o}\rightarrow CaCl_2\\...

ID câu hỏi: 19007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19122| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19166| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19216| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19299| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19454| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19493| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19744| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19868| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19888| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19905| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20166| 3 tháng trước

```c++
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int n, sum = 0;
cout << "Nhap vao so nguyen duong N: ";
cin >> n;
for (int i...

ID câu hỏi: 20172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20373| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20420| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20441| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20496| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20676| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20697| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20812| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20817| 3 tháng trước

nhỏ này mê sakura à, giống mk rậy

ID câu hỏi: 20885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21212| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21273| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21465| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21585| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21733| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21807| 3 tháng trước

Hiếu thảo là tình cảm tự nhiên và cũng là đạo đức của con người. Người con hiếu thảo luôn biết kính trọng và yêu thương cha mẹ của mình. Cha mẹ nuôi con không bao giờ mong được đền đáp lại công...

ID câu hỏi: 21835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21844| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21983| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21985| 3 tháng trước

- Thành phần quan lại cấp cao của nhà nước thời Lý - Trần là quý tộc, vương hầu. Còn ở nhà nước thời Lê sơ là...

ID câu hỏi: 22005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22111| 3 tháng trước

trong sách có đó phần ghi nhớ á

ID câu hỏi: 22123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22150| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22157| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22212| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22363| 3 tháng trước

**Tham khảo**

Ngôi kể thứ hai trong văn học là một phương pháp kể chuyện độc đáo, giúp người đọc trải nghiệm chân thực và tương tác hơn...

ID câu hỏi: 22369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22449| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22555| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22557| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22613| 3 tháng trước

Chọn mẫu số chung là 336. Ta có:

3/16 = 3 x 21/ 16 x 21 = 63/336

5/24 = 5 x 14/ 24 x 14 = 70/336

21/56 = 21 x 6/56 x 6 = 126/336

Vậy quy đồng mẫu số 3 phân số 

ID câu hỏi: 22619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22720| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22813| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22840| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22844| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22933| 3 tháng trước

phân loại các hợp chất sau :

BaSO4 , => muối 

HNO3 ,=> axit

SO3 ,=> oxit axit

Mg(OH)2=> bazow ko tan

ID câu hỏi: 22942| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23599| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23648| 3 tháng trước

Đáp án TK:

Hiện tượng khuếch tán là hiện tượng các nguyên tử, phân tử của chất này hòa lẫn với các nguyên...

ID câu hỏi: 23668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23812| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23913| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23931| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24247| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24370| 3 tháng trước

Giải

Mỗi phút Tâm cắt được số bông hoa là:

36 : 9 = 4(bông)

Mỗi phút Thảo cắt được số bông hoa là:

35 :...

ID câu hỏi: 24404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24406| 3 tháng trước

Muốn tính được trọng lượng khi biết được khối lượng ta dùng công thức:

\(P=10.m\)

VD: \(m=10kg\Rightarrow P=10.m=10.10=10...

ID câu hỏi: 24447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24597| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24659| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 25603| 3 tháng trước

-Chống chọi

-Chống dịch

-Trống đồng

-Trống trải

Câu 2:

-Truyền tin

tuyên truyền

gia...

ID câu hỏi: 25612| 3 tháng trước

Xét (O) có

CM,CA là tiếp tuyến

=>CM=CA và OC là phân giác của góc MOA(1)

Xét (O) có

DM,DB là...

ID câu hỏi: 25986| 3 tháng trước

Lê Minh Khuê là nhà văn thuộc thế hệ những tác giả bắt đầu sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Với tài năng và sự tìm tòi, khám phá của mình, bà sớm gặt hái được nhiều thành công về mảng...

ID câu hỏi: 26854| 2 tháng trước

Save: lưu trang văn bản

- Save as: lưu văn bản với tên khác. 

- Open: mở văn bản. 

- Close: đóng văn bản đang làm.

New: mở ra...

ID câu hỏi: 26862| 2 tháng trước

An important person who has influenced my life in most positive way is my mother. Nothing in the world can compare with the true love and care of my mother. She is not only my mother but also my...

ID câu hỏi: 26885| 2 tháng trước

15. John said to me, “Let’s have dinner out this evening”

-> John suggested that…we have dinner out that...

ID câu hỏi: 26970| 2 tháng trước

Bài thơ "Hành trình của bầy ong" là một tác phẩm tuyệt vời, mở ra trước mắt độc giả không chỉ một hành trình về vật lý,...

ID câu hỏi: 27321| 2 tháng trước

Diện tích hình vuông là:

     25 x 25 = 625 ( m)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

     625 : 12,5 = 50 ( m )

Chu...

ID câu hỏi: 28193| 2 tháng trước

The Olympic games

Every four years people all over the world watch the Olympic Games. It is a time for all kinds people to unite in peace. Some of them join together to comepete for gold...

ID câu hỏi: 28374| 2 tháng trước
Chủ nghĩa tư bản hiện đại làchủ nghĩa tư bản văn minh, đề cao tính nhân văn, là chủ nghĩa tư bản có ý thức(khác hẳn với CNTB tự do cạnh tranh); trong đó, ngoài mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận,còn có cơ...
ID câu hỏi: 28857| 2 tháng trước

1. Please don't say things like that.

=> I wish you wouldn't say things like that. (S+ wishes + S1 + Ved/2)

2. It is  not a...

ID câu hỏi: 29041| 2 tháng trước

ta có p/s sau   , 3/9 , 5/15   , 7/21   , 9/27

ID câu hỏi: 29644| 2 tháng trước

1. were you doing

2. destroyed

3. was watering - came

4. were calling - appeared

5. Were you listening

ID câu hỏi: 29813| 2 tháng trước

1  So embarrassing was the situation that she did not know what to do

2 Janet apologized to her employer for arriving late

3 Were you to change your mind, you’d be...

ID câu hỏi: 30753| 2 tháng trước

Trời đang nắng đẹp, bỗng một cơn gió mạnh nổi lên và ngay sau đó những hạt mưa xối xả trút xuống. Em vội chạy vào trú dưới mái hiên một cửa hàng bên đường. Nhiều người đi đường cũng đổ vào đứng...

ID câu hỏi: 30800| 2 tháng trước

1. fly

2. Where is your children?

3. has

4. doesn't study

5. does .. work

6. works

7. likes

8. lives

9. rains

10. flies

ID câu hỏi: 31034| 2 tháng trước

- Cho giấy quì tím vào 3 mẫu thử

+ Mẫu thử làm quì tím hóa đỏ -> Axit Axetic. Nhận ra được axit axetic

+ Mẫu thử làm...

ID câu hỏi: 31281| 2 tháng trước

6 am doing - think - know

7 buys

8 is

9 rains - is raining

10 is cooking - cooks

ID câu hỏi: 31679| 2 tháng trước

1.   A. style                        B....

ID câu hỏi: 31701| 2 tháng trước

PT: \(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

\(C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\)

Ta có: \(n_{C_2H_4}+n_{C_2H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0...

ID câu hỏi: 31727| 2 tháng trước

60 con gà trống bằng số % gà mái là :

        40-30=10%

số gà mái là :

         60:10x100=600(con)

số gà trống lúc đầu là...

ID câu hỏi: 32309| 2 tháng trước

a)2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O(1)

Cu(NO3)2+2NaOH→Cu(OH)2+2NaNO3(2)

Cu(OH)2→CuO+H2O(3)

nCuO=\(\dfrac{1,6}{80}\)=0,02mol

mddNaOH=31,25×1...

ID câu hỏi: 32570| 2 tháng trước

Gợi ý cách làm nha.

Mở đoạn:

- Giới thiệu tên cuốn sách hay câu nói trích dẫn trong sách.

Thân...

ID câu hỏi: 32922| 2 tháng trước
ID câu hỏi: 32992| 2 tháng trước

    Hùng Linh Công sinh ra và hóa ở vùng đất Hiệp Hòa, Bắc Giang, hiện ông được thờ phụng ở Đền IA (Yên Sơn linh tích)...

ID câu hỏi: 34185| 2 tháng trước

Thao khảm:

Hiện nay, khi mạng Internet phát triển với tốc độ chóng mặt thì kéo theo đó có nhiều hiện tượng tiêu cực xảy ra. Một trong...

ID câu hỏi: 34349| 2 tháng trước

oxit axit: 

CO2: cacbon đi oxit

P2O5: đi photpho penta oxit

SO3: lưu huỳnh tri oxit

 SO2: lưu huỳnh đi...

ID câu hỏi: 35183| 2 tháng trước

- Ví dụ 1: Khí hậu (lượng mưa tăng) thì sông ngòi (lưu lượng nước, dòng chảy tăng) dẫn tới địa hình (mức độ xói mòn tăng) và...

ID câu hỏi: 35489| 2 tháng trước

thước nhựa bị nhiểm điện nên có thể hút quả cầu xốp

tk mình nha

thank you

chúc bạn học tốt

nghỉ tết vui vẻ nhé

ID câu hỏi: 35848| 2 tháng trước

2.   I enjoy (be) ____being____ busy. I don’t like it when there is nothing __to do______ (do)

 

3.   Let’s hurry! We must finish (paint)...

ID câu hỏi: 35856| 2 tháng trước

a. BPTT: điệp ngữ.

Tác dụng của phép tu từ đó:

+ nhấn mạnh những cái gian khổ của người lính lái xe.

+ tạo vần, nhịp trên mặt chữ...

ID câu hỏi: 36021| 2 tháng trước

C2H4+Br2->C2H4Br2

0,1------0,1-----0,1

n C2H4= \(\dfrac{2,24}{22,4}\)=0,1 mol

=>m Br2=0,1.160=16g

C2H4+3O2-to>2CO2+2H2o

0,1------0...

ID câu hỏi: 36673| 2 tháng trước

Tham khảo:

Giống nhau

- Đều là dạng bài nghị luận văn học

- Đều trình...

ID câu hỏi: 36750| 2 tháng trước

Tổng số cách chọn ra một bạn để phỏng vấn là: 1+5 = 6

Xác suất biến cố bạn nam được chọn là:

\(\left(1:6\right)=\dfrac{1}{6}\approx16...

ID câu hỏi: 36978| 2 tháng trước
Hưng phấn tình dục (hay hứng tình, nứng) là sự kích thích ham muốn tình dục, trong khi hoặc do kết quả của các hoạt động tình dục . Một số phản ứng sinh lý xảy ra trong cơ thể và tâm trí khi chuẩn bị...
ID câu hỏi: 37493| 2 tháng trước

Oxit là hợp chất gồm 2 ntố, trong đó 1ntố là Oxi

Oxi+Phi kim(S,C,P,..) \(\underrightarrow{t^o}\) Oxit axit

Oxi + kim loại(Fe,Al,Mg,Cu...

ID câu hỏi: 37579| 2 tháng trước

* Giống nhau:

Đều phát sinh từ các tế bào mầm sinh dục.Đều lần lượt trải qua 2 quá trình: nguyên phân của các tế bào mầm...

ID câu hỏi: 37671| 2 tháng trước

Sách gì vậy bạn? Mik học sách Chân trời sáng tạo

ID câu hỏi: 38299| 2 tháng trước

Áp suất chất lỏng tại một điểm bất kì trong lòng chất lỏng là giá trị áp lực lên một đơn vị diện...

ID câu hỏi: 39238| 2 tháng trước

Tùy bút là một thể thuộc loại hình kí, dùng để ghi chép những gì mà người khác quan...

ID câu hỏi: 39870| 2 tháng trước

- Sắp xếp tính phi kim tăng dần theo thứ tự : Si; S; Cl; F

- Sắp xếp tính kim loại giảm dần theo thứu tự : K; Na; Mg; Al

Vì sao lại sắp xếp được như vậy ?

-...

ID câu hỏi: 39955| 2 tháng trước

Lớp vỏ trái đất đc cấu tạo bởi 7 địa mảng chính .

ID câu hỏi: 39970| 2 tháng trước

Tham khảo:

Từ chi tiết trả lại gươm, em hiểu được rằng mỗi chúng ta cần có ý thức và trách nghiệm bảo vệ đất nước, giữ gìn nền hòa...

ID câu hỏi: 40422| 2 tháng trước

“Người đàn ông cô độc giữa rừng” được trích trong tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi. Trong đoạn trích,...

ID câu hỏi: 40437| 2 tháng trước

a.

- Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của một vật khác.

- Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của một vật...

ID câu hỏi: 40560| 2 tháng trước

1, the accident happened because he was negligent in his driving

ID câu hỏi: 40755| 2 tháng trước

A> Nó gấp lên 10 lần

b> Nó gấp lên 10 lần và thêm 2 đơn vị

ID câu hỏi: 40769| 2 tháng trước

Câu 1: XI + IV+ VI + III + IX = 33

=> Đáp án D

Câu 2: A

Câu 3: XX; VII; XII; XV

Câu 4: Đáp án C

ID câu hỏi: 41036| 2 tháng trước

Đặt \(x^2=a\left(a\ge0\right)\)

Khi đó PT tương đương: \(a^2-2\left(m+1\right)a+2m+1=0\) (1)

ID câu hỏi: 41138| 2 tháng trước

a, \(C_2H_2+Cl_2\rightarrow C+2HCl\)

\(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

\(CuCl_2+2KOH\rightarrow2KCl+Cu\left(OH\right)_2\)

ID câu hỏi: 41923| 1 tháng trước

http://h.vn/hoi-dap/question/31341.html

Vào trang này đi. kết quả đó

ID câu hỏi: 42797| 1 tháng trước

viết dấu đồng quy ở đâu zậy bn

ID câu hỏi: 42984| 1 tháng trước

bạn bấm vào đúng sẻ ra kết quả

ID câu hỏi: 43024| 1 tháng trước

a) = 117 x 100 - 17 x 100

= ( 117 - 17 ) x 100

= 100 x 100

= 10000

 

b) ( 532 x 7 - 266 x 14 ) x ( 532 x 7 + 266 )

=  532 x 7 - 266 x ( 2 x 7 ) x 399...

ID câu hỏi: 43270| 1 tháng trước

1030 = (103)10 = 100010

2100 = (210)10 = 102410

Vì 1000<1024 nên 100...

ID câu hỏi: 45670| 1 tháng trước

– ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào với ý nghĩa ATP được sử dụng hàng ngày như tiền tệ, cụ thể nó cung cấp năng lượng cho tất cả mọi hoạt động sống của tế bào (trao đổi chất, vận chuyển...

ID câu hỏi: 46110| 1 tháng trước

Tham khảo:

Ngày đầu tiên khai trường, đó là cái ngày mà chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể quên được....

ID câu hỏi: 46559| 1 tháng trước

1. This is the first time he went abroad.

=> He hasn't went abroad.

2. She started driving 1 month ago

=> She hasn't drived for 1 month

3. We began eating when...

ID câu hỏi: 47137| 1 tháng trước

Số bông hoa chị làm được là:

\(5\times3=15\)(bông hoa)

Tổng số bông hoa của cả hai chị em là:

\(5+15=2...

ID câu hỏi: 47581| 1 tháng trước

Imagination never end and people have new thoughts every day. Nowaday,more than a half of the world population all learn English so everyone need to learn it.So,I have a very nice imagine...

ID câu hỏi: 48010| 1 tháng trước

Giả sử 145 tờ đều là tờ 5000 đồng thì số tiền của hàng sẽ thu được là : 

5000 x 145 = 725000 ( đồng )

Số tiền đã tăng thêm là :

725000 - 315000 = 410000 ( đồng )

Sở dĩ...

ID câu hỏi: 48184| 1 tháng trước

Refer 

Là chỉ có một người thì không thể làm nên việc gì, còn nếu có nhiều người chung sức...

ID câu hỏi: 48424| 1 tháng trước

1. Most ....of...... them are fond .......of......... fiction books.

2. He's familiar ......in........... his topic.

3. Let's get .....to....... the bookshop and have a look...

ID câu hỏi: 48704| 1 tháng trước

a.Cách xử sự của H là sai còn của bố mẹ H là đúng bởi vì H không nên kết hôn quá sớm sẽ gây ảnh hướng tới H và anh...

ID câu hỏi: 49720| 1 tháng trước

a: Số học sinh trung bình chiếm:

1-1/2-2/5=1/2-2/5=1/10

Số học sinh lớp 6A là:

12:1/10=120(bạn)

b: Số học sinh khá là:

120*1/2=6...

ID câu hỏi: 49991| 1 tháng trước

Ta có: \(A=T=20\%N=720\left(nu\right)\)

\(\rightarrow G=X=30\%N=1080\left(nu\right)\)

ID câu hỏi: 50109| 1 tháng trước

vì ở hàng chục nghìn có 0+T = 9 => T chỉ có thể = 9;8
xét H=4:
T=8;9
C=1;0
A=4;9
vì H nhận gt 4 => A=9
*tương...

ID câu hỏi: 50506| 1 tháng trước

Ex 3/ Mark the letter A,B,C or D to indicate the sentences that is closest in meaning to the given one.

1. She asked me: “Why do you have to do this work?

A. She asked me...

ID câu hỏi: 50896| 1 tháng trước

Núi lửa.

 

- Núi lửa là hình thức phun trào Mắc ma dưới sâu lên mặt đất.

 

+ Núi lửa đang phun hoặc mới phun...

ID câu hỏi: 51009| 1 tháng trước

a, \(3Fe+2O_2\underrightarrow{t^o}Fe_3O_4\)

b, Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{50,4}{56}=0,9\left(mol\right)\)

Theo PT: 

ID câu hỏi: 51758| 1 tháng trước

Tham khảo:

Tình yêu thiên nhiên tha thiết của Bác  trong hoàn cảnh tù ngục đã được thể hiện một cách sinh động qua...

ID câu hỏi: 51871| 1 tháng trước

Tôi và chị tôi sắp được mẹ giao cho việc làm.Chị tôi được phân công tưới rau và lấy nước,về phần tôi thì tôi phải quét nhà.Vì công việc của chị tôi khá mệt.Nhất là việc lấy nước,rất nặng.Còn tôi...

ID câu hỏi: 53322| 1 tháng trước

 

 

15 = 3.5

20 = 22 . 5

18 = 32 . 3

BCNN của 15, 20, 18 là : 22 . 32 ....

ID câu hỏi: 53365| 1 tháng trước

\(2Al+6HCl\Rightarrow2AlCl_3+3H_2\\ Mg+2HNO_3\Rightarrow Mg\left(NO_3\right)_2+H_2\\ C_2H_6O+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+3H_2O\\...

ID câu hỏi: 53471| 1 tháng trước

                       Giải:

Số học sinh không tham gia chiếm số phần trăm là:

    100% - (4...

ID câu hỏi: 53666| 1 tháng trước

1. What is the population of Hanoi?

-> How many people are there in Hanoi ?

2. The camera is very expensive.

-> The camera is not cheap

3. There are six billion...

ID câu hỏi: 53771| 1 tháng trước

I live in Thai Binh. There are four seasons in my place . They 're Spring,Summer, Autumn and Winter.

My favourite season is Autumn. It's usually cool and windy.

ID câu hỏi: 55149| 1 tháng trước

\(\dfrac{-63}{72}=\dfrac{-7}{8}\)

\(\dfrac{20}{-140}=\dfrac{-1}{7}\)

\(\dfrac{3.10}{5.24}=\dfrac{30}{120}=\dfrac{1}{4}\)

ID câu hỏi: 56078| 1 tháng trước

Câu 1:

Tham khảo:

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải dùng phép lai...

ID câu hỏi: 56436| 4 tuần trước

. Căn cứ làng Giàng gắn với nghĩa quân của Dương Đình Nghệ nay thuộc địa phương nào?

A. Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh...

ID câu hỏi: 56513| 4 tuần trước

B. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

ID câu hỏi: 56999| 4 tuần trước

1. Nick has drunk a cup of tea  already 

2. I haven't swept floor yet. It is very dirty

3. The boy...

ID câu hỏi: 57211| 3 tuần trước

Nam châm điện có cấu tạo gồm một ống dây dẫn trong có lõi sắt non.

...
ID câu hỏi: 57630| 3 tuần trước

Khái niệm:Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho điều kiện văn hóa ngày càng lành mạnh phong phú, giữ trật tự an ninh,...

ID câu hỏi: 57710| 3 tuần trước

Tấu là thể văn để các quan thần dùng đưa những đề nghị của mình lên vua.

Hịch là thể văn để kêu gọi người dân.

Chiếu là thể...

ID câu hỏi: 57850| 3 tuần trước

Tham khảo
Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: “Không có gì là hoàn hảo,...

ID câu hỏi: 57967| 1 tuần trước

Tác dụng của dấu 2 chấm là: đánh dấu (báo trước) phần giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó, hoặc đánh dấu lời dẫn trực tiếp...

ID câu hỏi: 58300| 1 tuần trước

đội dài cạnh hình lập phương A gấp 2 lần hình lập phương B

=>\(V_A=V_B\times2^3=8\times V_B\)

=>

ID câu hỏi: 58401| 1 tuần trước

Để chèn đoạn video, bạn thực hiện các thao tác sau: -...

ID câu hỏi: 58642| 6 ngày trước

đổi: 5 giờ 45 phút = 345 phút

       9 giờ kém 5 phút=535 phút

số giờ  đi từ...

ID câu hỏi: 59658| 3 ngày trước

Xin phép cô và các anh chị ctv cho phép em đc đăng câu hỏi này ạ .

ID câu hỏi: 60071| 1 ngày trước

            Giải:

Chiều dài của mảnh giấy màu hình chữ nhật là: \(\dfrac{25}{4}\) x 2 = 

ID câu hỏi: 60288| 22 giờ trước

Chiều dài tấm gỗ hình chữ nhật đó là:

     \(\dfrac{3}{2}\cdot3=\dfrac{9}{2}\) (m)

Chu vi tấm gỗ đó...

ID câu hỏi: 10022| 3 tháng trước
Nêu thành phần của mạnh điện chính và mạnh điện nhánh?
ID câu hỏi: 10815| 3 tháng trước
đề thi giữa học kì lớp 6 ngữ văn là gì thế
ID câu hỏi: 10945| 3 tháng trước
Tính: a. ( 256,8 - 146,4 ) : 4,8 - 20,06                                            ...
ID câu hỏi: 10947| 3 tháng trước
Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 70m. Biết 40% chiều rộng bằng 2/7 chiều dài . Tìm chu vi và diện tích miếng đất ấy
ID câu hỏi: 10976| 3 tháng trước
13. a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số. b) Viết số tự nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. 
ID câu hỏi: 11015| 3 tháng trước
biết 2/5 quãng đường AB dài 36 km . hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km ?
ID câu hỏi: 11067| 3 tháng trước
III. CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG CÂU BỊ ĐỘNG 1.    Tam learns English everyday. Enlish...
ID câu hỏi: 11077| 3 tháng trước
vua hôn gọi là gì ???
ID câu hỏi: 11144| 3 tháng trước
Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 3.000.000 đồng, Hỏi sau một  tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 11288| 3 tháng trước
Lung linh có phải từ láy
ID câu hỏi: 11314| 3 tháng trước
Read the passage and use ONLY ONE suitable word to fill in each gap  In a village on the east coast of Scotland, people were waiting for news. Two of fishing-boats had been caught in the storm...
ID câu hỏi: 11486| 3 tháng trước
144 phút =  ......................giờ ( điền bằng số thập phân ) 36 phút = ......................... giờ ( điền số thập phân) 3960 giây = .......................giờ ( điền số thập phân)  ...
ID câu hỏi: 11613| 3 tháng trước
Tìm x : x +3 1/5 =4                                             (x -2/3 ) x 3...
ID câu hỏi: 11662| 3 tháng trước
Huyết áp là gì? Vì sao càng xa tim huyết áp trong hệ mạch càng nhỏ? 2. Ở một người có huyết áp là 120/80, em hiểu điều đó...
ID câu hỏi: 11975| 3 tháng trước
Chép lại những từ đúng chính tả dưới đây:           Chà đạp, trà đạp, trạc cây, chạc cây, cây chàm, cây tràm, trạn bát, chạn bát, chau chuốt, trau chuốt,...
ID câu hỏi: 12105| 3 tháng trước
1. I have two sisters  ________________are doctors.     A. both  of which                B. who...
ID câu hỏi: 12116| 3 tháng trước
Thực hiện phép tính  a) 2x(3x2-5x+3)   b)-2x(x2+5x-3) c)-1/2x2(2x3-4x+3)  
ID câu hỏi: 12120| 3 tháng trước
Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CH3COONa và CH3CHO ?  A. CH2=CHCOOCH3 B. CH3COOCH=CHCH3 C. HCOOCH=CH2 D. CH3COOCH=CH2
ID câu hỏi: 12263| 3 tháng trước
Câu 2 Nêu nghĩa của từ truyền thống.  Đặt câu có từ truyền thống.
ID câu hỏi: 12291| 3 tháng trước
Đố vui:Chứng minh:con gái=con dê
ID câu hỏi: 12463| 3 tháng trước
Tìm từ láy trong các từ sau:   ngẫm nghĩ, nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ, nhỏ nhẻ, ngon ngọt, nghẹn ngào, tươi tắn, tươi cười, mênh mang, mệt mỏi, mỏng manh, đi đứng, đứng...
ID câu hỏi: 12527| 3 tháng trước
Write one word in each gap                                                ...
ID câu hỏi: 12956| 3 tháng trước
các lợi ích của âm nhạc bằng tiếng anh {chỉ cần 5-7 câu tập trung ý chính nhé}
ID câu hỏi: 13012| 3 tháng trước
Rút gọn phân số 14/42
ID câu hỏi: 13415| 3 tháng trước
Đặt 5 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ: -Vì...nên... -Tại...nên... -Nhờ...mà... -Không chỉ...mà còn... -Tuy...nhưng..
ID câu hỏi: 13640| 3 tháng trước
cảm nhận về bài lục bát về cha của tích nhuận hạnh
ID câu hỏi: 13782| 3 tháng trước
cho các từ:xanh lét,xanh rờn,xanh thẫm,xanh ngắt,xanh rì,xanh tươi đặt câu với các từ đã cho ở trên .câu mở rộng ý có hình ảnh
ID câu hỏi: 14087| 3 tháng trước
_ Viết một đoạn văn ngắn nghị luận về việc xã rác bừa bãi. _ Giúp mình nha!!!:333
ID câu hỏi: 14226| 3 tháng trước
: Dựa vào các tình huống sau, hãy đặt câu hỏi để tự hỏi mình : a)     Tự hỏi mình về một người trông rất quen nhưng không nhớ...
ID câu hỏi: 14381| 3 tháng trước
nghị luận về 4 câu đầu bài chị em thúy kiều
ID câu hỏi: 14614| 3 tháng trước
ai giúp mk câu 12 tấn 7 yến=...... kg đc k
ID câu hỏi: 14653| 3 tháng trước
Con gì to bằng con kiến,4 chân to như 4 cái cột đình,ngày lơ lửng trên không,đêm chui vào bắp lá hỏi là con gì?
ID câu hỏi: 14780| 3 tháng trước
Tìm 3 từ trái nghĩa với " phẳng lặng "
ID câu hỏi: 15026| 3 tháng trước
Viết PTHH tinh bột - glucozo- rượu etylic- axit axetic- etyl axetat- rượu etylic
ID câu hỏi: 15087| 3 tháng trước
 160-(23.52-6.25) =? 
ID câu hỏi: 15099| 3 tháng trước
Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào các tổ                ...
ID câu hỏi: 15200| 3 tháng trước
Thư điện tử là gì? Nêu cấu trúc của địa chỉ thư điện tử? Lấy 2 ví dụ về địa chỉ thư điện tử
ID câu hỏi: 15314| 3 tháng trước
Nội dung chính của bài thơ Ngày khai trường là gì?
ID câu hỏi: 15492| 3 tháng trước
1 chiếc dầm sắt có thể tích 60dm3 .Bt khối lượng riênh của sắt là 7800kg/m3 .Tính: a) Khối lượng của chiếc dầm sắt b) Trọng lượng rieng của chiếc dầm sắt
ID câu hỏi: 15656| 3 tháng trước
tóm tắt cuộc khởi nghĩa lam sơn  
ID câu hỏi: 15691| 3 tháng trước
Cho các muối sau đây: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3, KCl. Các dung dịch có pH = 7 là: A. NaNO3, KCl B. K2CO3, CuSO4, KCl C. CuSO4, FeCl3, AlCl3 D. NaNO3, K2CO3, CuSO4
ID câu hỏi: 15854| 3 tháng trước
 Ba bạn Hông, Mai, Phượng trồng ba cây : hồng, mai, phượng. Bạn trồng cây mai nói với Hồng: “ Trong chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên mình cả”. Hỏi bạn nào đã trồng cây gì? Ba...
ID câu hỏi: 15886| 3 tháng trước
Chuyển các từ sau thành các động từ bất quy tắc. + go -> have -> see -> do -> come -> drive -> sing -> draw -> eat -> drink -> swim -> buy -> write...
ID câu hỏi: 16362| 3 tháng trước
a/ Fe(NO3)3 –> Fe(OH)3 –> Fe2O3 –> FeCl3 –> Fe –> FeCl2 –> AgCl b/ Na –> Na2O –> Na2SO3 –> NaCl –> NaOH...
ID câu hỏi: 16482| 3 tháng trước
Tại sao chất dẻo làm từ than đá và dầu mỏ và cao su nhân tạo cũng vậy?
ID câu hỏi: 16589| 3 tháng trước
Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là U M N =1V. Để di chuyển một điện tích q= -1C từ M đến N thì cần phải thực hiện một công bằng bao nhiêu A. 1 J B. -1 J C. 1 mJ D. -1  mJ
ID câu hỏi: 16658| 3 tháng trước
Con ngổng cân nặng 10 kg . Con ngổng cân nặng hơn con vịt 6 kg . Con gà cân năng ít hơn con vịt 2 kg . Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy ki-lô-gam ?
ID câu hỏi: 16693| 3 tháng trước
Viết đoạn văn (10 đến 12 câu) tả cảnh vật trong cơn mưa em đã được quan sát mọi người giúp em với ạ
ID câu hỏi: 17054| 3 tháng trước
II. Đọc hiểu: (6 điểm). Cho văn bản sau: Quà của bố        Bố đi câu về, không một lần nào là chúng tôi không có quà.       Mở thúng câu...
ID câu hỏi: 17186| 3 tháng trước
Nêu suy nghĩa của em từ 5 đến 7 câu về câu nói sau : Dốt đến đâu học lâu cũng biết Giúp mik đi nha:(
ID câu hỏi: 17529| 3 tháng trước
lập một bài thuyết trình về vấn đề tình yêu tuổi học trò (bài tự làm, không lấy mạng)
ID câu hỏi: 17614| 3 tháng trước
Cho các khái niệm, phát biểu sau: (1) Andehit HCHO ở thể khí và tan rất tốt trong nước. (2) C n H 2 n - 1 ( n ≥ 1 )  là công thức của andehit no, đơn chức và mạch hở. (3) Andehit cộng hidro...
ID câu hỏi: 17855| 3 tháng trước
Giúp tôi: Làm bài thuyết trình ngắn gọn giới thiệu về nước sinh tố bơ, sinh tố xoài, sinh tố dưa hấu, sũa chua dầm thạch, nước chanh leo, nước cam, nước chanh, sinh tố mít,...
ID câu hỏi: 17961| 3 tháng trước
viết câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu đưa ra câu thông báo số nguyên a là số dương hay số âm dạng thiếu và dạng đủ
ID câu hỏi: 17980| 3 tháng trước
7: Cho các câu tục ngữ sau:  Cáo chết ba năm quay đầu về núi.  Lá rụng về cội.  Trâu bảy năm còn nhớ chuồng. Dòng nào dưới đây giải nghĩa chung của các câu tục ngữ đó? a, Làm người phải thủy...
ID câu hỏi: 18237| 3 tháng trước
Tại sao hồ Tả Vọng lại có tên là hồ Hoàn Kiếm ? Giải nghĩa từ " Hoàn Kiếm " và cho biết nguồn gốc của từ này ?
ID câu hỏi: 18247| 3 tháng trước
Trong câu chuyện "Lời nói và những vết đinh",người con trai trong truyện đã nhận được bài học gì?
ID câu hỏi: 18855| 3 tháng trước
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AA' = a, AB = b, AD = c. Tính bán kính của đường tròn là giao tuyến của mp(ABCD) với mặt cầu trên.
ID câu hỏi: 19198| 3 tháng trước
một thiên niên kỉ + 1 thập kỉ - 1 thế kỉ =? năm
ID câu hỏi: 19342| 3 tháng trước
Trình bày cấu tạo và chức năng của tôm sông ??? Giúp mình vs đang mắc câu này =))
ID câu hỏi: 19390| 3 tháng trước
Viết dàn ý cảm nhận về bài thơ đưa con đi học của Tế Hanh .
ID câu hỏi: 19567| 3 tháng trước
cách viết kết đoạn của đoạn văn nghị luận xã hội
ID câu hỏi: 19886| 3 tháng trước
 Câu 4: Bạn Nam nói với bạn Quân “Hãy gọi cho mình vào lúc 9 giờ theo số điện thoại này nhé 0368224243”. Vậy theo em...
ID câu hỏi: 20017| 3 tháng trước
Giải thích nghĩa đen của câu nói: “Nhai kỹ no lâu”
ID câu hỏi: 20031| 3 tháng trước
What letter is a part of the head ?  Dịch và trả lời cho mình có tick ( Đố tiếng anh )
ID câu hỏi: 20037| 3 tháng trước
Thơ Bác Hồ ơi sử dụng nghệ thuật gì?
ID câu hỏi: 20118| 3 tháng trước
Bài hát “Đôi dép Bác Hồ có đoạn: Đôi dép đơn sơ, dôi dép Bác Hồ/ Bác đi từ ở chiến khu Bác về/Phố phường trận địa nhà máy đồng quê/Đều in dấu dép Bác về Bác ơi. Lời bài nói về đức tính nào của...
ID câu hỏi: 20232| 3 tháng trước
Phân tích phản ứng tâm lí và hành động của Chí Phèo sau khi bị thị Nở từ chối chung sống. Người kể chuyện có đưa ra những phán...
ID câu hỏi: 20325| 3 tháng trước
Tiếng Anh 8 : Unit 2 : Lesson 5: Skills 1 Speaking: 1. Work in pairs. Interview your partner to find out what he/ she likes/ doesn't like about the life of the nomads. Example: A : What do you...
ID câu hỏi: 20567| 3 tháng trước
Theo em trong 4 nhóm quyền cua trẻ em , nhóm quyền nào là quan trọng nhất ? Vì sao ? Giúp mình với
ID câu hỏi: 20658| 3 tháng trước
           Trăm năm trong cõi người ta Ai ai cũng phải thở ra hít vào Trăm năm bất kể người nào Ai ai cũng phải hít vào thở ra Rất xa như nước Cu-ba Người ta còn...
ID câu hỏi: 20754| 3 tháng trước
Cho mình hỏi cách cộng trừ nhân chia phân số có cùng tử số Ai Nhanh Nhất Mình Tick Nha
ID câu hỏi: 21108| 3 tháng trước
 Nhạc sĩ Phạm Tuyên là tác giả của những bài hát nào sau đây? A. Lên đàng, Reo vang bình minh, Tiến về sài...
ID câu hỏi: 21128| 3 tháng trước
Tổng của 2 số thập phân là 46,64. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang bên phải một hàng thì được số lớn. Tìm số bé.
ID câu hỏi: 21216| 3 tháng trước
ta có quy tắc(công thức): a2-b2=(a+b).(a-b) Chứng minh rằng nếu b=a-1 thì (a+b).(a2+b2).(a4+b4).....(a64+b64)=a64-b64 mk đang cần gấp, cảm ơn nhiều
ID câu hỏi: 21240| 3 tháng trước
Hai ngành dịch vụ có vai trò quan trọng hàng đầu ở Nhật Bản là? A. Thương mại và du lịch. B. Du lịch và tài chính. C. Thương mại và tài chính. D. Tài chính và giao thông biển
ID câu hỏi: 21244| 3 tháng trước
tại sao lại có tên là lớp giáp xác
ID câu hỏi: 21247| 3 tháng trước
Viết 1 đoạn văn nghị luận: " Vì sao con người cần phải có bạn bè?"
ID câu hỏi: 21530| 3 tháng trước
you have just read a letter from your friend, who feels very uncomfortable with his body because he is a little overweight, and is asking for your advice. Write a letter of advice to him ( 80 - 100...
ID câu hỏi: 21806| 3 tháng trước
Viết đoạn văn nghị luận ngắn (khoảng 10 dòng) trình bày suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo.
ID câu hỏi: 21821| 3 tháng trước
Đề bài : Nghị luận về tinh thần tự học Lập dàn ý cụ thể cho đề bài trên Mn ơi làm giúp mk nhanh nhé
ID câu hỏi: 22149| 3 tháng trước
bố các là bác chim ri là dì sáo sậu sáo đen là em tu hú chú bồ các  con nào lớn nhất
ID câu hỏi: 22169| 3 tháng trước
Anh đồng hồ tích tắc, tích tắc báo phút báo giờ. Kiểu câu ?
ID câu hỏi: 22407| 3 tháng trước
Lấy câu văn :'' Ca ngợi vẻ đẹp , tài năng của con người và dự cảm về kiếp người tài hoa bạc mệnh là biểu hiện của cảm hứng nhân văn ở Nguyễn Du...
ID câu hỏi: 22572| 3 tháng trước
Câu 1. Vùng Đông Nam Bộ có điều kiện thuận lợi gì để phát triển càc ngành trồng cây công nghiệp? Câu 2. Phân tích...
ID câu hỏi: 22636| 3 tháng trước
Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anlyl clorua; 0,3 mol benzyl bromua; 0,1 mol hexyl clorua; 0,15 mol phenyl bromua. Đun sôi X với nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiết lấy phần nước lọc, rồi cho tác dụng...
ID câu hỏi: 22641| 3 tháng trước
Điền vào chỗ trống ng hay ngh ? - Viết ngh khi đứng trước âm i, e, ê. - Viết ng khi đứng trước các âm còn lại.
ID câu hỏi: 23159| 3 tháng trước
Trong triết học, sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập được cụ thể hóa bằng quy luật nào? A.Quy luật mâu thuẫn.  B.Quy luật phủ định của phủ định.  C.Quy luật lượng –...
ID câu hỏi: 23193| 3 tháng trước
Đề bài : Em hãy tả về một người chị gái hoặc chi họ mà em yêu quý nhất  Các bạn giúp mình nha . Mai mình phải nộp cho thầy rồi Các bạn tả càng dài càng tốt nhé . 
ID câu hỏi: 23199| 3 tháng trước
I. viết lại câu cho đúng nghĩa 1. people say that he is very intelligent ⇒ It ís said that............ ⇒ he is said to......... 2. people think that the man stole the...
ID câu hỏi: 23295| 3 tháng trước
Tính chất của gang và thép 
ID câu hỏi: 23396| 3 tháng trước
Từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa ít hơn từ 9 giờ sáng đến 4 giờ tối là mấy giờ ? Từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa nhiều hơn từ 12 giờ đến 3 giờ chiều là mấy giờ ?
ID câu hỏi: 23532| 3 tháng trước
Điền từ để hỏi và dấu câu vào chỗ trống để tạo câu hỏi :    (1)  Em thích xem phim ..................................    (2)  Hoa đọc truyện...
ID câu hỏi: 23571| 3 tháng trước
Nêu nội dung bài: Bàn tay yêu thương
ID câu hỏi: 23648| 3 tháng trước
Cho mình hỏi hiện tượng khuếch tán là gì 
ID câu hỏi: 23734| 3 tháng trước
VIẾT BẢNG NHÂN 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ID câu hỏi: 23788| 3 tháng trước
Cho hàm số y = 2x + 3 (d) và y = x − 1 (d’) a, Tìm tọa độ giao điểm M của hai đường thẳng (d) và (d’). b, Tìm hệ số a và b của...
ID câu hỏi: 23877| 3 tháng trước
Đặt câu với mỗi từ ghép đẳng lập sau : chợ búa , gà qué , giấy má
ID câu hỏi: 23893| 3 tháng trước
Hưởng ứng phong trào "Lá lành đùm lá rách" giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết, lớp 6A...
ID câu hỏi: 24148| 3 tháng trước
Hãy kể tên 1 số rừng phòng hộ ở Việt Nam (ét o ét cíu vs. trong đề cương nên chỉ giùm...
ID câu hỏi: 24182| 3 tháng trước
các bạn giúp mình giải một bài toán    tính nhanh  0,25 x 0,56 x 0,04    0,125 x 0,8 x 0,4 
ID câu hỏi: 24217| 3 tháng trước
lập dàn ý cho đề sau :đạo lí ''uống nước nhớ nguồn'
ID câu hỏi: 24370| 3 tháng trước
ba bạn tâm ,thảo ,uyên cắt hoa trang trí lớp.cứ 36 phút tâm cắt dc 9 bông hoa,cứ 35 phút tâm cắt được 7 bông hoa,cứ 30 phút uyên...
ID câu hỏi: 24399| 3 tháng trước
ai coi đội bóng tia chớp ko vô đay coi nè http://anime14.net/xem-phim-inazuma-eleven-go-7492
ID câu hỏi: 24548| 3 tháng trước
Viết chương trình sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần mà không dùng mảng
ID câu hỏi: 24586| 3 tháng trước
Choose the word or phrase that best fit each of the blank spaces. My clever little sister the school, but she is also very good (3) ______ sports, which is unusual. What is more, she (4) ______ a...
ID câu hỏi: 24846| 3 tháng trước
1. nêu nguyên nhân diễn biến kết quả của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan? 2. sau khi lên làm vua, Trưng Trắc đóng đô ở đâu? 3. cuộc khởi...
ID câu hỏi: 24849| 3 tháng trước
(1 điểm) Nhiệt năng của một vật là gì? Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật.
ID câu hỏi: 25068| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn
ID câu hỏi: 25100| 3 tháng trước
bạn nam sinh năm 2011,năm đó thuộc thế kỉ nào?  
ID câu hỏi: 25141| 3 tháng trước
Gươm mà đá, đá núi cũng mòn, Voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận, sạch không kình ngạc, Đánh hai trận, tan...
ID câu hỏi: 25203| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn ngắn về nghề bác sĩ trong tương lai của mình bằng tiếng anh Question viết 1 đoạn văn ngắn về nghề bác sĩ trong tương lai của mình bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 25338| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy về khu vực Đông Nam Á (Vị trí và giới hạn, địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan)
ID câu hỏi: 25416| 3 tháng trước
Choose the correct word and write them on the lines. 1. To make somebody suffer because they have done something wrong ...... 2. The place where crimes are judged ...... 3. To taken somebody to a...
ID câu hỏi: 25448| 3 tháng trước
kể về một người bạn mà em yêu quý
ID câu hỏi: 25631| 3 tháng trước
Qua câu chuyện BÀI HỌC QUÝ, theo em bài học quý của Chích dành cho Sẻ trong câu chuyện trên là gì?
ID câu hỏi: 25687| 3 tháng trước
bai 46 trang 26 sgk toan 7 tap 1
ID câu hỏi: 25740| 3 tháng trước
Hãy tìm cực trị của hàm 2 biến: z = x4 - 2y4 - 32x + 8y + 7    
ID câu hỏi: 25844| 3 tháng trước
: Một bạn nhân một số với 12, nhưng do đặt tính hai tích riêng thẳng cột với nhau nên kết quả giảm 13005 đơn vị. Hỏi bạn đã nhân số nào với 12?Bạn nào biết giúp mình nha
ID câu hỏi: 25902| 3 tháng trước
vẽ mũi đẹp :)))))
ID câu hỏi: 25989| 3 tháng trước
 Scientists are now looking for cheaper way to use solar energy to heat air and water. Many buildings are using solar energy to heat their water now. Solar unit on the roofs of buildings collect...
ID câu hỏi: 26084| 2 tháng trước
Các bạn cho mình hỏi truyện conan tập 72 thuộc chap mấy?
ID câu hỏi: 26274| 2 tháng trước
  l'm sure you'll have no___the exam. A. difficulty passing.   B. difficulties to pass.    C. difficulty to pass.      D. difficulties of...
ID câu hỏi: 26280| 2 tháng trước
tìm hiểu về phùng hưng  
ID câu hỏi: 26471| 2 tháng trước
Nghị luận về sự tha thứ
ID câu hỏi: 26505| 2 tháng trước
Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? A. Nồng...
ID câu hỏi: 26603| 2 tháng trước
đọc bài " Cây mai tứ quý " SGK TV4 tập 2 avf trả lời các câu hỏi sau: 1. Cây mai tứ quý có điểm gì khác mai...
ID câu hỏi: 26704| 2 tháng trước
Câu 4: Cho hình chóp đều S.ABCD có đường cao SO, biết AB=a√2,SO=3a . Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD). Giá trị của cos bằng
ID câu hỏi: 26809| 2 tháng trước
Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun – Len xe, nếu rõ tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong công thức
ID câu hỏi: 26840| 2 tháng trước
từ "Đôi mẹ hiền" được nói đến ai trong bài Bầm ơi
ID câu hỏi: 26857| 2 tháng trước
tìm từ láy trong bài đường đi sapa (lớp 4 trang 102) giúp mik nha mik đang gấp
ID câu hỏi: 26923| 2 tháng trước
Trời mưa lắc rắc có phải là 1 câu hay không?
ID câu hỏi: 26939| 2 tháng trước
1. What are you going ……….tomorrow?   A. to do                B. do          ...
ID câu hỏi: 27016| 2 tháng trước
Hàm nào sau đây là nguyên hàm của hàm số f(x)=1/9+x^2+3/9+x^2: A.1/3 arctan x/3+1/2.1n|3+x/3-x| B.1/3 arctan x/3-1n|3+x/3-x| C.1/3 arctan...
ID câu hỏi: 27101| 2 tháng trước
3. Một dây dẫn làm bằng nhôm có điện trở 330Ω, tiết diện dây là 2,5mm2, điện trở suất dây là 2,8.10-8Ω.m. Tính chiều dài của...
ID câu hỏi: 27314| 2 tháng trước
Lớp 6a có 45 học sinh . sau sơ kết học kì 1 thì số học sinh giỏi chiếm 2/9 số học sinh cả lớp , số học sinh khá chiếm 4/15 số học sinh cả lớp , số học sinh trung bình chiếm 40% số học sinh cả lớp ,...
ID câu hỏi: 27330| 2 tháng trước
Từ 100 đến 999 có bao nhiêu chữ số
ID câu hỏi: 27487| 2 tháng trước
tính tổng s=2+4+6+...+100
ID câu hỏi: 27500| 2 tháng trước
Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5 mét...
ID câu hỏi: 27582| 2 tháng trước
150 - X + 35 = 100  bằng bao nhiêu các bạn
ID câu hỏi: 27677| 2 tháng trước
"I was very tired," she said. → She said .................................................. . "Be careful, Ben," she said. → She told Ben...
ID câu hỏi: 27759| 2 tháng trước
Từ nào dưới đây viết sai chính tả ?  thoải mái  loai hoai  xoay chuyển  loay hoay help
ID câu hỏi: 27760| 2 tháng trước
RÚT GỌN CÁC Phân số : 12/35
ID câu hỏi: 27818| 2 tháng trước
hiện nay anh hơn em 5 tuổi ,sau 5 năm nữa tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi . Tính tuổi của hai anh em hiện nay
ID câu hỏi: 27878| 2 tháng trước
33/ The river is too dirty for us to swim in. Since ________________________________________________ 34/ Why don’t we go to the countryside this weekend. I suggest...
ID câu hỏi: 27944| 2 tháng trước
Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Tuy Hòa dài 560 km được vẽntrên bản dồ 1 : 1 000 000 có dộ dài là 
ID câu hỏi: 27971| 2 tháng trước
Our future house will be on (a /an/the)ocean.It will be surrounded be tall trees and blue sea .But we only have salt water in ocean .We need fresh water for ( drink/drinking /to drink/to drinking)and...
ID câu hỏi: 27978| 2 tháng trước
25 mũ 4 nhân 2 mũ 8 bằng bao nhiêu
ID câu hỏi: 28016| 2 tháng trước
tính bằng cách thuận lợi nhất  35 x 50 + 35 x 49 + 35 = 
ID câu hỏi: 28069| 2 tháng trước
1 giờ rưỡi = .......... giờ
ID câu hỏi: 28086| 2 tháng trước
81.  We’d prefer you not to smoke. We’d rather
ID câu hỏi: 28304| 2 tháng trước
  Câu 1. ( 0,5 điểm) Nội dung của “Chiếu khuyến nông” là gì ? A. Chia ruộng đất cho nông...
ID câu hỏi: 28373| 2 tháng trước
I. Dùng NEVER viết lại câu với hình thức đảo ngữ 1. She had never been so happy before.=> Never before………………………………………… 2. I have never heard such nonsense!=> Never…………………………………………………... 3. I...
ID câu hỏi: 28466| 2 tháng trước
tổng của ba số nguyên tố bằng 1012 . Tìm số nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó giải đúng tớ like
ID câu hỏi: 28531| 2 tháng trước
1.You should visit the historical places of the area. (worth) → It...
ID câu hỏi: 28571| 2 tháng trước
Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt?
ID câu hỏi: 28697| 2 tháng trước
đúng chọn T, sai chọn F In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the whole world. Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame,...
ID câu hỏi: 28753| 2 tháng trước
They don t have a new car A they wish l didn t have a new car B they want a new car visit me more often C they wish l has a new car D they expect to receive my a new car
ID câu hỏi: 29221| 2 tháng trước
Tìm x biết 3/4 . x = -6/7 7/9 - 2/3 . x = -5/6 Helpp
ID câu hỏi: 29286| 2 tháng trước
12. I’m supposed to be here, _____?   13. Nothing is wrong, _____?   14. Nobody called the phone, _____?   15. Everything is okay, _____?   16. Everyone took a rest, _____?...
ID câu hỏi: 29347| 2 tháng trước
cho tứ giác ABCD . gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . gọi chu vi của tứ giác ABCD là PABCD . chứng minh a)...
ID câu hỏi: 29723| 2 tháng trước
Viết 1 đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 về sở thích đọc sách bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 29787| 2 tháng trước
tìm từ láy có tiếng vui giúp mik zới  
ID câu hỏi: 29933| 2 tháng trước
thuyết minh về cách làm diều và cách thả diều
ID câu hỏi: 30041| 2 tháng trước
Although I have taken some aspirin, the headache ________ away A. isn‘t going B. isn’t going to C. not go D. won’t go
ID câu hỏi: 30267| 2 tháng trước
Câu 8. Trong công thức P = I².R nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ dòng điện 4 lần thì công...
ID câu hỏi: 30551| 2 tháng trước
1)bài thơ khi con tu hú ddược nhà thơ tố hữu sáng tacs trong hoàn cảnh nào?? Thuộc thể thơ gì?? 2)câu thơ thứ 2 thuộc kiểu câu...
ID câu hỏi: 30610| 2 tháng trước
. Có hiện tượng gì xảy ra khi nhúng giấy quì tím vào các dung dịch sau đây. CH3COONa, K2CO3, NaCl, Na2S, NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3, Na2CO3,...
ID câu hỏi: 30669| 2 tháng trước
Nung m gam Cu(NO3)2 đến khối lượng không đổi trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 2 gam chất rắn và hỗn hợp khí A....
ID câu hỏi: 30674| 2 tháng trước
Trôi dạt lục địa là hiện tượng A. Di chuyển của các phiến kiến tạo do sự chuyển động của các lớp dung nham nóng chảy. B. Di chuyển của các lục địa, lúc tách ra lúc thì liên kết lại. C. Liên kết của...
ID câu hỏi: 30675| 2 tháng trước
Trong bài thơ " con cò " nhà thơ Chế Lan Viên có viết " Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con...
ID câu hỏi: 30734| 2 tháng trước
kể câu chuyện về ý chí nghị lực lớp 9 cần gấp gấp mai thi rồi =((
ID câu hỏi: 30758| 2 tháng trước
Có mấy lúc ta được ngồi lại bên nhau  Để nói cho em nghe những câu chuyện mà em từng làm cho anh đau.  Cố cắn đôi môi để kể lý do tại sao như thế này  Tại sao em ngồi nơi đây mà hồn...
ID câu hỏi: 31362| 2 tháng trước
Hãy làm một vài câu thơ lục bát khoảng 2 - 4 câu ( lm thơ tự nghĩ )
ID câu hỏi: 32153| 2 tháng trước
Tìm x ,biết :  x+18=15+26  
ID câu hỏi: 32377| 2 tháng trước
Câu 3.  a. Có thể áp dụng mẫu định dạng cho một vài trang chiếu của bài trình chiếu được không? Vì sao? b. Khi áp dụng một mẫu định...
ID câu hỏi: 32586| 2 tháng trước
Phân tích vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê?
ID câu hỏi: 32660| 2 tháng trước
Vẽ kính hiển vi quang học và nêu các bộ phận của kính hiển vi quang học.
ID câu hỏi: 33325| 2 tháng trước
Đối tượng miêu tả, thể hiện của văn học trào phúng là gì? Văn bản đã nêu những đối tượng cụ thể nào mà tiếng cười trào phúng...
ID câu hỏi: 33417| 2 tháng trước
1.Trong bảng đơn vị đo diện tích :  a} Mỗi đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ? b} Mỗi đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ? c} Khi đo diện tích ruộng đất...
ID câu hỏi: 33469| 2 tháng trước
Thế nào là thể dị hợp?  A Các cặp gen trong tế bào cơ thể đều khác nhau. B Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau. C Kiểu gen chứa...
ID câu hỏi: 33896| 2 tháng trước
Nhận xét về hình thức, cấu trúc, dung lượng của đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ
ID câu hỏi: 33916| 2 tháng trước
Câu 50. Áp dụng qui tắc bàn tay trái để xác định chiều dòng điện trong dây dẫn như hình vẽ có...
ID câu hỏi: 33959| 2 tháng trước
Những tổ chức chính trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, hội Phục Việt, hội Hưng Nam, đảng Thanh niên là tiền thân của tổ chức nào? A.  Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. B. Việt Nam quốc dân...
ID câu hỏi: 34006| 2 tháng trước
Cho các chất sau : SO2, H2O, Na2O, O2, BaCO3, CuO Hãy viết các PTHH điều chế được: H2SO4; CO2 ; Cu(OH)2  
ID câu hỏi: 34021| 2 tháng trước
Câu 1: Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2, với n2 > n1 thì: A. góc khúc xạ r lớn hơn...
ID câu hỏi: 34179| 2 tháng trước
Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ? A. CH4. B. CH3COOH. C. HCN. D. HCOONa.
ID câu hỏi: 34235| 2 tháng trước
Trình bày hiểu biết của em về O-hen-ri
ID câu hỏi: 34341| 2 tháng trước
tóm tắt bài văn sự tích bánh chưng bánh dày mong mọi người giúp
ID câu hỏi: 34345| 2 tháng trước
cấu trúc nào là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào? Cơ chế ổn định vật chất đó qua các thế hệ khác nhau của tế bào và cơ thể
ID câu hỏi: 34375| 2 tháng trước
3 dẫn chứng cho bài văn nghị luận chứng minh 1 câu tục ngữ về đoàn kết
ID câu hỏi: 34575| 2 tháng trước
v54 km/giờ12,6 km/giờ44 km/giờ82,5 kim/giờt2 giờ 30 phút1,25 giờ\(1\frac{3}{4}\)  giờ90 phúts (km)      
ID câu hỏi: 34650| 2 tháng trước
Bài 1: Cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3. Xác định chất...
ID câu hỏi: 34702| 2 tháng trước
Cho ví dụ về một số ứng dụng của dao động tắt dần trong thực tiễn.
ID câu hỏi: 34792| 2 tháng trước
Khái quát nội dung của 2 khổ thơ đầu bài Sang Thu bằng 5-7 câu
ID câu hỏi: 35254| 2 tháng trước
viết số thập phân có một chữ số ở phần nguyên và ba chữ số ở phần thập phân sao cho chữ số ở phần  nguyên là chữ số lớn nhất có 1 chữ số,chữ...
ID câu hỏi: 35357| 2 tháng trước
Câu 3 trang 122 sgk Ngữ Văn lớp 10 tập 1: Câu thơ nào sau đây sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ? A. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc B. Có chồng hờ hững cũng như...
ID câu hỏi: 35406| 2 tháng trước
Số hiđrocacbon là đồng phân cấu tạo của nhau, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C 8 H 1 0 là A. 4 B. 2 C. 5. D. 3
ID câu hỏi: 35559| 2 tháng trước
Nhà toán học vĩ đại người Nga sinh vào năm chẵn. Nếu viết các số chẵn liên tiếp mà số đầu tiên là năm sinh của ông đến số 1994 thì phải viết 102 số.Hỏi ông sinh vào năm nào?
ID câu hỏi: 35645| 2 tháng trước
dịch các đoạn văn sau sang tiếng anh        nhìn kìa đó là 1 con quái vật màu xanh .nó thật là đáng sợ...
ID câu hỏi: 35890| 2 tháng trước
My relatives are coming có nghĩa là j Mn dịch câu này ra giúp mik nha, thank mn
ID câu hỏi: 36093| 2 tháng trước
Các bạn ơi, có bạn nào biết bài hát tiếng nhật ko? Bài hát của bộ phim anime ý. Các bạn chỉ cho mình biết tên của bộ phim anime mà các bạn hay xem là đc để mình xem còn học luôn tiếng nhật.Mình học...
ID câu hỏi: 36160| 2 tháng trước
Ai giúp mình với: 1. Liệt kê các tế bào ở người và động vật có bộ NST đơn bội và lưỡng bội
ID câu hỏi: 36300| 2 tháng trước
Bài 1; kết thúc bài: Đàn gà con mới nở nhà thơ Phạm Hổ viết: Vườn trưa gió mát  Bướm bay rập Rờn Quanh đôi chân mẹ Một rừng chân con. Em thích hình ảnh nào trong đoạn van? Vì sao?
ID câu hỏi: 36454| 2 tháng trước
em hãy cho biết các nguyên tắc khi xây dựng thực đơn
ID câu hỏi: 36515| 2 tháng trước
Tác giả của đoạn trích Đi bộ ngao du là nhà văn nước nào? A. Anh B. Pháp C. Tây Ban Nha D.Mĩ
ID câu hỏi: 36539| 2 tháng trước
tính nhiệt độ trung bình năm
ID câu hỏi: 36680| 2 tháng trước
cho mình hỏi có ai chơi  ZING ME ko cho mình kết bạn nha
ID câu hỏi: 36752| 2 tháng trước
Chứng minh rằng : a) Nếu tam giác vuông có một góc bằng 30 độ thì cạnh đối diện với góc đấy bằng nửa cạnh huyền. b) Nếu tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng nửa cạnh huyền thì góc đối diện với...
ID câu hỏi: 36807| 2 tháng trước
I. Complete each sentence with the correct comparative form of the adjective in parentheses. Add than when necessary. 1. New cars are much more quiet than / quieter than (quiet) old cars. 2. Do you...
ID câu hỏi: 36836| 2 tháng trước
II.         Complete these sentences with tag questions. 7.         There are many problems,...
ID câu hỏi: 36868| 2 tháng trước
Hãy viết một đoạn văn nêu lên lợi ích và tác hại của tv bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 37063| 2 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện sự chuyển động của Trái Đất tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời.Nêu hệ quả của các chuyển động này? Giúp mình trước 8h...
ID câu hỏi: 37130| 2 tháng trước
Điền vào chỗ chấm tiếng có vần “ iên” hay “ iêng” -  con...
ID câu hỏi: 37363| 2 tháng trước
Bài 19 Cho A 2 2² 2³ ... 2⁶⁰.chứng tỏ rằng a chia hết cho 3, a chia hết cho 7, a chia hết cho 5
ID câu hỏi: 37483| 2 tháng trước
1/2 thế kỷ=bao nhiêu năm
ID câu hỏi: 37557| 2 tháng trước
Lan vẽ một hình tròn màu đỏ có chu vi là 62,8cm. Hoa vẽ một hình tròn màu xanh có bán kính gấp đôi bán kính của hình tròn màu đỏ. Diện tích hình tròn màu xanh là ...cm2
ID câu hỏi: 37582| 2 tháng trước
Kí tự đặc biệt Mặt Quỷ Có rất nhiều kiểu để sáng tạo ra những Kí tự đặc biệt Mặt quỷ khác nhau, mỗi một kiểu là sự thể hiện cảm xúc cho từng kí tự như ngầu khóc, giận hờn. ╰‿╯ Mặt quỷ ngầu ╰︿╯ Mặt...
ID câu hỏi: 37624| 2 tháng trước
The four seasons in Britain are very different. Read about what Daniel and Fiona think about winter, spring, summer and autumn. Daniel    Autumn is very beautiful time of the year. The...
ID câu hỏi: 37676| 2 tháng trước
Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào các chỗ trống cho hoàn chỉnh các thành ngữ, tục ngữ, ca dao sau. *** Các từ cần điền (nam, nữ, trai, gái, nam nhi, nữ nhi, đàn bà, đàn ông) a.    Làm...
ID câu hỏi: 37723| 2 tháng trước
Hãy viết một bức thư cho người thân( ông bà, bố mẹ, cô giáo cũ...) để thăm hỏi và chúc mừng nhân dịp năm mới.
ID câu hỏi: 37734| 2 tháng trước
đặt câu với thành ngữ một con ngựa dau cả tàu bỏ cỏ
ID câu hỏi: 37772| 2 tháng trước
Gạch ý lập luận, dẫn chứng cho đề bài " Ca dao, dân ca thể hiện đời sống, tình cảm, gia đình của người Việt Nam rất sâu đậm "
ID câu hỏi: 37840| 2 tháng trước
quá trình cây hút khí oxy và thải ra khí các-bô-níc được gọi là gì
ID câu hỏi: 37942| 2 tháng trước
lấy ví dụ về tư liệu chũ viết
ID câu hỏi: 38010| 2 tháng trước
Tại sao Thúy Kiều nhớ Kim Trọng trước, nhớ cha mẹ sau? Điều đó có đi trái ngược với lễ giáo phong kiến xưa không? Tại sao?
ID câu hỏi: 38042| 2 tháng trước
:- So sánh biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non và vật nuôi cái sinh...
ID câu hỏi: 38315| 2 tháng trước
Viết 1 kết bài mở rộng tả về cô giáo của em ( ko chép mạng)  mink đang cần gấp  ai nhanh k cho
ID câu hỏi: 38508| 2 tháng trước
Người ta cũng sử dụng foot (đọc là phút, số nhiều là feet, kí hiệu là ft), là một đơn vị đo chiều dài, 1 ft = 304,8 mm. Người ta cũng sử dụng độ...
ID câu hỏi: 38600| 2 tháng trước
1. Nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của cách mạng tư sản pháp 2. Nền chuyên chính dân chủ Gia - cô - banh, tính chất điển hình của...
ID câu hỏi: 38827| 2 tháng trước
Tìm các ví dụ về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, nghĩa tường minh và hàm ý.
ID câu hỏi: 38845| 2 tháng trước
Nêu đời sống tinh thần của người nguyên thủy?
ID câu hỏi: 38882| 2 tháng trước
Cân bằng phương trình: 1. FeS2 + O2 → SO2 + Fe2O3. 2. Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O 3. SO2 + H2S → S + H2O 4. Fe2O3 + H2 → Fe3O4 + H2O 5. FeS + HCl → FeCl2 + H2S 6....
ID câu hỏi: 39193| 2 tháng trước
Bạn Tú cần mua hai đôi giày thể thao có giá niêm yết là 810 000 đồng và 1 290 000 đồng. Cửa hàng A giảm nửa giá các loại giày trên. Cửa hàng B khuyến mãi các giày đó: nếu mua một đôi giày thì tặng...
ID câu hỏi: 39361| 2 tháng trước
Câu 1 : nêu các biện pháp sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng , cách thực hiện , VD lợi ích của việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm...
ID câu hỏi: 39392| 2 tháng trước
Vai khoác áo vải Cưỡi ngựa hồng mao Bảo kiếm vung cao Quân Thanh khiếp vía.  
ID câu hỏi: 39405| 2 tháng trước
Con năm nay 5 tuổi và sinh năm 2000 , bố sinh năm 1973 , mẹ nay 25 tuổi . Hỏi A , Bố năm nay bao nhiêu tuổi ? B , Mẹ sinh năm mấy ? C , Bố hơn mẹ bao nhiêu tuổi ?.  D , Con sinh ra...
ID câu hỏi: 39609| 2 tháng trước
một ankan tác dụng với hơi brom cho dẫn xuất brom B . biết tỉ khối hơi của B đối với không khí bằng 5,207. tìm ctpt của A và B  
ID câu hỏi: 39796| 2 tháng trước
1. Giải thích đường lối kháng chiến chống thực dân pháp của ta
ID câu hỏi: 39962| 2 tháng trước
Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào Đông Dương đại hội là gì? A.   Tuần hành.        B.  Mít tinh.   C.  Đưa dân nguyện....
ID câu hỏi: 40001| 2 tháng trước
Bài 4 : Chọn từ điền vào chỗ chấm : xanh biếc, xanh ngắt, xanh rì, xanh rờn, xanh lè, xanh lơ, xanh xao. - Trời thu ……………………… - Lúa con gái …………………….. -  Hàng...
ID câu hỏi: 40044| 2 tháng trước
làm một bài thơ 4 đến 5 chữ, cÓ Vần chân hoặc vần lưng,HÃY CHỈ RA NHỮNG VẦN ĐÓ Ở ĐÂU???  
ID câu hỏi: 40057| 2 tháng trước
3. Xã nào đông nhất ?trả lời câu đố vui nào
ID câu hỏi: 40362| 2 tháng trước
cho mk hỏi con người , cây  thước đọc là gì  , mk cảm ơn những bạn trả lời được nhé 
ID câu hỏi: 40455| 2 tháng trước
MỆNH ĐỀ CHỈ KẾT QUẢ 8. It was such cold weather that we couldn’t go out. - The weather was too _____________________________ - The weather was so ________________________ ______________ -...
ID câu hỏi: 40473| 2 tháng trước
Tìm phát biểu đúng về mối quan hệ giữa công của lực điện và thế năng tĩnh điện  A. Công của lực điện cũng là thế năng tĩnh điện  B. Công của lực điện là số đo độ biến thiên thế năng tĩnh...
ID câu hỏi: 40920| 2 tháng trước
Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1;2;3;5;8;...;...;...;55 (Ai điền đúng và nhanh nhất thì mình tick) * Nhớ phải giải thích vì sao lại điền số đó nữa nhé.
ID câu hỏi: 40976| 2 tháng trước
một loại thủy tinh có thành phần là Na2SiO3 , CaSiO3 và SiO2 . viết phương trình hóa học để giải thích việc dùng axit flohidric để khắc chữ lên thủy tinh đó .
ID câu hỏi: 41127| 2 tháng trước
Phân biệt lớp vỏ địa lí và lớp vỏ Trái Đất ( chiều dày, vị trí giới hạn, cấu trúc, cấu tạo)
ID câu hỏi: 41338| 2 tháng trước
CÂU 1: Có một anh chàng tên Nguyên Phấn Đông anh ấy luôn mang lại cho người khác xui xẻo hỏi tại sao? CÂU 2: Có một ông cụ đi hái chuối đỏ , khi tới nơi ông lại chạy thật nhanh về nhà hỏi tại sao...
ID câu hỏi: 41536| 2 tháng trước
cho hai hàm số : y= -3x+2   ( d1) y=2x-1 a) vẽ đồ thị hàm số trên ùng một mặt phẳng tọa độ. b) tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  
ID câu hỏi: 41733| 1 tháng trước
Chúc các chế ngủ ngon và nhớ đến bài hát "Bé ơi ngủ...
ID câu hỏi: 41872| 1 tháng trước
thu nhập thông tin viết một bài thuyết minh về sự hợp tác của một nước ( hoặc một tập đoàn của một nước ) ở châu Á với Việt Nam ( hoặc các doanh nghiệp...
ID câu hỏi: 42254| 1 tháng trước
                                                       ...
ID câu hỏi: 42274| 1 tháng trước
ai thích the queen team, bts, black pink thì kb vs tui nha
ID câu hỏi: 42369| 1 tháng trước
Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết
ID câu hỏi: 42398| 1 tháng trước
Trong các dung dịch sau, dung dịch nào dẫn điện kém nhất (giả thiết chúng cùng nồng độ mol/L)? A. NaOH.     B. CH3COOH....
ID câu hỏi: 42422| 1 tháng trước
cac ban co the giai cho minh bai trong Unit 17 , Lesson 2 bai 4.Listen and write the prices , lam nhanh dum minh cac ban nhe!
ID câu hỏi: 42822| 1 tháng trước
a) 36m2=...........dm2 b) 120dm2=..........cm2 c) 3km2=...............m2 d) 10km2=................m2 e) 9m2 53dm=.............dm2 g) 1km2 325m2=.............m2
ID câu hỏi: 42836| 1 tháng trước
[(46-32)2-(54-42)2 ].36-1872 giúp mình giải con này
ID câu hỏi: 42940| 1 tháng trước
So sánh: B= 10^30 và C= 2^100
ID câu hỏi: 43070| 1 tháng trước
Tìm 40% của 750
ID câu hỏi: 43088| 1 tháng trước
Lãi suất tiết kiệm là 1.2% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 8000000 đồng. Hỏi sau hai tháng , cả tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu đồng?
ID câu hỏi: 43237| 1 tháng trước
các bn cho mình hỏi 117,81 ; 12,6 bang bao nhieu 
ID câu hỏi: 43271| 1 tháng trước
Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho.
ID câu hỏi: 43517| 1 tháng trước
write a passage about 80 words to talk about your summer vacation  
ID câu hỏi: 43720| 1 tháng trước
Do you have enough free time to do all?? What would you do if you had more free time?? How much time do you have each week for doing these things???
ID câu hỏi: 43789| 1 tháng trước
Cho dãy số 0,1,1,2,4,7,13,....được viết theo quy luật . Hỏi số tiếp theo của dãy là bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 43838| 1 tháng trước
tại sao người ta lại bấm ngọn khi trồng cây cảnh hay cây hoa màu?
ID câu hỏi: 44180| 1 tháng trước
Viết phần mở bài theo hai cách trực tiếp và gián tiếp tả đồ vật làm mình bài này và kết bạn với mình nhé
ID câu hỏi: 44200| 1 tháng trước
Một bánh xe có bán kính là 0,25m. Hỏi khi bánh xe đó lăn trên mặt đất 100 vòng thì nó cách xa vị trí ban đầu bao nhiêu mét ? Nhanh nha mik đag cần gấp 
ID câu hỏi: 44300| 1 tháng trước
tìm x: 75%.x-0,5.x=3/4
ID câu hỏi: 44453| 1 tháng trước
tính giá trị biểu thức  187 - (24 - 5 . 3 ) muc 2 75 -( 3.5 mũ 2 - 4 .2 mũ 3 ) 80-(4.5 mũ 2 - 3.2 mũ 3 )
ID câu hỏi: 44461| 1 tháng trước
Tìm các câu thành ngữ về tinh thần hữu nghị hợp tác.
ID câu hỏi: 44496| 1 tháng trước
16x2 - y2; 6x2 - 11x + 3. Phân tích đa thức thành nhân tử
ID câu hỏi: 44545| 1 tháng trước
Xương ống chân của bê dài thêm 5cm, quá trình đó được gọi là: A. Sự sinh trưởng. B. Sự phát dục. C. Phát dục sau đó sinh trưởng. D. Sinh trưởng sau đó phát dục.
ID câu hỏi: 44554| 1 tháng trước
Gerund - Infinitive or infinitive - gerund 8. She spent two years writing this book. -> It took 9. It took Tom three years to finish his research. -> Tom spent 10. They spend four months...
ID câu hỏi: 44651| 1 tháng trước
Tại sao phải yêu thương con người?  
ID câu hỏi: 44671| 1 tháng trước
(Đi đi con hãy can đảm lên thế giới này là của con.Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra ) Hãy phát biểu cảm nghĩ của em
ID câu hỏi: 44720| 1 tháng trước
A=2+4+8+16+.........+1024+2048 tính nhanh  
ID câu hỏi: 44766| 1 tháng trước
Người ta cần một điện trở 100Ω bằng một dây nicrom có đường kính 0,4mm. Điện trở suất nicrom ρ   =   110 . 10 - 8 Ωm. Hỏi phải dùng một đoạn dây có chiểu dài bao nhiêu: A. 8,9m B. 10,...
ID câu hỏi: 44928| 1 tháng trước
tìm x,y biết 3x=2y và x+y=20  
ID câu hỏi: 45088| 1 tháng trước
muốn tính tỉ lệ xích ta phải làm thế nào các bạn ?    
ID câu hỏi: 45139| 1 tháng trước
1/ cho 2 chất but-2-en và 2-metylpropen a) viết pư cộng H2, ddBr2, HCl. Gọi tên sp b) viết pư trùng hợp 2/ viết pư 2-metylbut-1-en với hidro, ddbrom, ddKMnO4, H2O, HCl 3/ viết...
ID câu hỏi: 45318| 1 tháng trước
Tính nhanh phân số  [ lời giải ] 0.8 x 0.4 x 1.25 x 25 + 0.725 + 0.275  1.25 x 4 x 8 x 25
ID câu hỏi: 45716| 1 tháng trước
so sánh : 3^24680 và 2^37020
ID câu hỏi: 45725| 1 tháng trước
giải phương trình: x^2-x+8 = 4 căn (x+3)  em cần gấp ạ
ID câu hỏi: 45864| 1 tháng trước
m.n thik bài hát nào trên bảng xếp hạng âm nhạc việt nam
ID câu hỏi: 45979| 1 tháng trước
Soạn văn bài những câu hát than thân
ID câu hỏi: 46011| 1 tháng trước
my brother doesn't like coffee and tea  viết lại câu my brother like ...................................
ID câu hỏi: 46412| 1 tháng trước
Một điện tích điểm q di chuyển trong một điện trường từ điểm C đến điểm D thì lực điện sinh công 1,2J. Nếu thế năng của điện tích q tại D là 0,4J thì thế năng của nó tại C là: A.  -1,6J  ...
ID câu hỏi: 46896| 1 tháng trước
cho câu sau : một giọng nói dịu dàng, ấm áp bỗng hiện ra. theo em, chủ ngữ và vị ngữ trong câu đã phù hợp với nhau chưa ? vì sao ? em hãy chữa lại chủ ngữ hoặc vị ngữ  để tạo thanh câu đúng .
ID câu hỏi: 47129| 1 tháng trước
dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy ? A) dịu dang , ủ rũ , thủ thỉ , lúng túng ,non nớt B ) ủ rũ , năm nay ,thủ thỉ ,lúng túng , non nớt C) dịu dàng , ủ rũ , thủ thỉ , nóng nực , non nớt D) dịu...
ID câu hỏi: 47514| 1 tháng trước
Trong bài thơ “Cây vú sữa trong vườn Bác”, nhà thơ Quốc Tấn có viết: "Cành cây lá nắng xôn xao Chim reo như...
ID câu hỏi: 47524| 1 tháng trước
Hãy nêu những khả năng định dạng và các bước thực hiện định dạng trang văn bản.
ID câu hỏi: 47614| 1 tháng trước
tại sao dùng giấy bạc để đóng gói bảo quản thực phẩm sẽ tốt hơn dùng bao bì bằng giấy nhựa
ID câu hỏi: 47652| 1 tháng trước
hai số có hiệu là 5729 nếu thêm vào số bị trừ 2418 đơn vị và bớt số trừ  ở số bị trừ 1926 đơn vị thị được hiêu mới bằng bao nhiêu  
ID câu hỏi: 47663| 1 tháng trước
Xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần : 3/5 ; 1/2 ; 5/3 ; 3/4
ID câu hỏi: 47721| 1 tháng trước
Phân tích 4 câu thơ đầu trong bài thơ " Nói với con " của Y Phương ( Ngữ văn 9) " Chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ ...
ID câu hỏi: 47861| 1 tháng trước
Bài tập đọc nhạc số 1 về trường độ có các hình nốt gì? *   Móc đơn, nốt đen chấm, nốt trắng. Móc đơn, nốt tròn, nốt...
ID câu hỏi: 47901| 1 tháng trước
Câu đố 1: Lịch nào dài nhất? Câu đố 2: Xã đông nhất là xã nào? Câu đố 3: Con đườ ng dài nhất là đường nào? Câu đố 4: Câu đố mẹo khó: Quần rộng nhất là quần gì?   ...
ID câu hỏi: 47912| 1 tháng trước
Tại sao nói việc giật giải trong cuộc thi là "niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng"?
ID câu hỏi: 48112| 1 tháng trước
Trong bài thơ mẹ tơm nhà thơ tố hữu có viết Con lại trở về quê mẹ nuôi xưa Một buổi trưa nắng dài bãi cát Gió lộng xôn xao...
ID câu hỏi: 48298| 1 tháng trước
Phần lãnh thổ trên đất liền của nước ta trải dài trên bao nhiêu độ vĩ tuyến?​
ID câu hỏi: 48299| 1 tháng trước
Hãy viết tóm tắt truyện Lão Hạc bằng một văn bản ngắn gọn  KHÔNG LẤY TRÊN MẠNG NHÉ . BẠN NÀO GIÚP MÌNH ĐI  MÌNH TICK CHO
ID câu hỏi: 48610| 1 tháng trước
1,hãy lập dàn ý chi tiết cho bài ca dao:'' thân em như chẽn lúa đòng đòng''(bài 4:những câu hát về tình yêu quê hương đất nước). Chọn 1 luận điểm mà em tâm tắc nhất để phân tích ( khoảng 9 đến 10...
ID câu hỏi: 48655| 1 tháng trước
1. Nêu những biểu hiện về con người tác giả được thể hiện trong tác phẩm Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm. 2. Nêu những hiểu biết thêm về tác giả qua việc đọc hiểu bài thơ Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm.
ID câu hỏi: 48715| 1 tháng trước
Thần tượng của em là ai? Vì sao em lại thần tượng người đó? (Em hãy viết một đoạn văn không quá 300 từ) Thần tượng của tui là Quang Hải nha ^^
ID câu hỏi: 48798| 1 tháng trước
  Từ "hoa sữa" trong câu: "Hương hoa sữa thơm nồng nàn." là từ chỉ gì ?
ID câu hỏi: 48867| 1 tháng trước
TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ 7 BÀI 34.Thực hành : So sánh nền kinh thế của ba khu vực Châu Phi bài 1 bài 2 tập bản đồ địa lý 7
ID câu hỏi: 48869| 1 tháng trước
Dùng từ và cụm từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh 1. I/glad/hear/you/will/travel/Da Nang/this/weekend. 2.How/go/Exhitition of Modern...
ID câu hỏi: 48964| 1 tháng trước
6. He went down with flu as soon as he recovered from bronchitis. A. He caught flu just before he recovered from bronchitis. B. No sooner had he recovered from bronchitis than he went down with...
ID câu hỏi: 49015| 1 tháng trước
1.Bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh đã tái hiện vẻ đẹp tươi sáng của bức tranh làng quê vùng biển. Em hãy viết bài văn thuyết minh làm sáng tỏ nội dung trên.
ID câu hỏi: 49088| 1 tháng trước
Verse: Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới, sao em không một lời Dặn trước với tôi người ơi? Chiều về ngậm ngùi nhìn từng hạt mưa bay...
ID câu hỏi: 49142| 1 tháng trước
1, Ý nghĩa của địa hình đồng bằng đối với đời sống và sản xuất của con người 2, Ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ rừng ngập mặn ở nước ta
ID câu hỏi: 49390| 1 tháng trước
ban nao giup minh bai 49 sgk trang 93 toan 8 tap 1 voi nhung them phan c, d,  c) gói AN giao BC tại P . chứng minh P là trung điểm của BC ? đ) chứng minh AC,BD,KI đồng qui ai giup minh voi?
ID câu hỏi: 49665| 1 tháng trước
MN AI CÓ ĐỀ LÍ LỚP 8 CHO MÌNH XIN CẨM ƠN :))
ID câu hỏi: 49690| 1 tháng trước
Viết đoạn văn triển khai luận điểm an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà theo cách quy nạp hoặc diễn dịch  1 đoạn văn thui nhé ko phải cả bài văn đâu Cảm ơn mí bạn trc nha 
ID câu hỏi: 49755| 1 tháng trước
Tính giá trị của các biểu thức. a) 205 730 – 531 x 62 b) 7 368 : 24 x 84 c) 92 456 x (170 : 34 – 5)
ID câu hỏi: 49920| 1 tháng trước
Tìm x : x : 0,25 + x nhân 6 = 12,6  Ai nhanh mình tick cho nha
ID câu hỏi: 50458| 1 tháng trước
Hôm nay, ngày 1/1/2024, là một ngày đầu tiên của năm 2024, ta dẹp hết phiền lo của năm trước đi, sang năm nay ta sẽ có khởi đầu sung túc hơn. Em xin...
ID câu hỏi: 50500| 1 tháng trước
giải bài toán trong sách giáo khoa lớp 4 trang 40
ID câu hỏi: 50534| 1 tháng trước
  Vẽ sơ đồ tư duy của lê thánh tông, mn giúp mình nhanh nhé
ID câu hỏi: 50840| 1 tháng trước
 Con ngựa mà Thánh Gióng cưỡi lên trời là con đực hay con cái?
ID câu hỏi: 50924| 1 tháng trước
Nêu cảm nhận của em về một chuyến đi tham quan một trường học
ID câu hỏi: 50948| 1 tháng trước
Viết đoạn văn bằng tiếng anh nói về sở thích của bạn mình:( dịch sang cả Tiếng việt) ........ is my classmate. Her hobby is...
ID câu hỏi: 50996| 1 tháng trước
I/ Đọc thầm bài:                      MỘT VIỆC NHỎ...
ID câu hỏi: 51047| 1 tháng trước
Một nhà máy sản xuất trong 6 ngày được 1020 chiếc điện thoại,hỏi trong 9 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc điện thoại,biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là như nhau.xin mọi người giải giúp...
ID câu hỏi: 51094| 1 tháng trước
khi nung nóng kali clorat KClO3 (có chất xúc tácMnO2), chất này bị phân hủy tạo thành kali clorua KCl và khí oxi. Hãy tính...
ID câu hỏi: 51150| 1 tháng trước
Cho so 3*758.Thay * bang so thich hop de duoc so chia cho 9 du 2 Giai giup Phuong nha dung hieu lam vi Phuong hoi toan lop 7 ma khong biet lam toan lop 5,chi Phuong hoc lop 7 hai chi em dung...
ID câu hỏi: 51227| 1 tháng trước
có một tuần trung bình nhà máy A mỗi ngày tiêu thụ hết 1 165 250 lít nước,nhà máy B mỗi ngày tiêu thụ hết 8 071 750 lít nước.Hỏi trong cả tuấn đó,hai nhà máy tiêu thụ bao nhiêu lít nước:?
ID câu hỏi: 51439| 1 tháng trước
1 - He doesn't like watching sports . He ( prefer ) ...... taking part in them . 2 - What ( you/usually do ) .... in the evening ? - We usually ( have) ..... dinner together any more . 3...
ID câu hỏi: 51930| 1 tháng trước
Tìm X :  a. 6 ( x - 12 ) + 18 = 60  b.( x - 40 ) - 270 = 12 c. 427 - ( x + 100 ) = 227  d. 9 x - 13 = 671  e. { 231 - ( x - 6) } . 13 = 1339  Nhớ trình bày cách...
ID câu hỏi: 51945| 1 tháng trước
cả 2 chị em làm được 1998 bông hoa đỏ và xanh biết cứ 1/3  hoa đỏ bớt 1 bóng = 1/ 2 hoa xanh tím mỗi loại
ID câu hỏi: 51950| 1 tháng trước
Giúp mình bài lớp 8 tìm x bên hằng đẳng thức zs 2x^3-50x=o
ID câu hỏi: 51999| 1 tháng trước
Điền động từ "tobe" (is;are;am)vào chỗ trống trong các câu sau: 1) Her name ............Mai. She .............a student in Nguyen Dinh Chieu secondary school. 2) There .............many student in...
ID câu hỏi: 52086| 1 tháng trước
Put the following sentences into indirect speech. 1) " I shouldn't do that if I were you. Isn't it very dangerous? " He said. 2) " When we've finished this game we'll...
ID câu hỏi: 52201| 1 tháng trước
kể tên các chất có trong vật thể.kể tên các vật thể có trong chất cụ thể?
ID câu hỏi: 52394| 1 tháng trước
IV. Chia động từ “to be” ở thì hiện tại đơn 1. The old man (be) ________ wise. 2. The weather (be) ________ hot? 3. The children (be) ________ eating bananas. They (be, not) ____...
ID câu hỏi: 52629| 1 tháng trước
CHO MÌNH XIN CÁC BÀI TOÁN NÂNG CAO VỀ SỐ NGUYÊN LỚP 6 NHÉ CẢM ƠN RẤT NHIỀU MÌNH SẮP THI...
ID câu hỏi: 52632| 1 tháng trước
ánh trăng có ý nghĩa như thế nào đối với Bác ?
ID câu hỏi: 52886| 1 tháng trước
Giải nghĩa câu thành ngữ , tục ngữ sau :          Tốt gỗ hơn tốt nước sơn   Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người .
ID câu hỏi: 52916| 1 tháng trước
Giả sử trong gia đình (họ hàng,bạn bè) em có cô (bác,chú,dì) sinh một bề con gái,vẫn còn băn khoăn và khao khát có con trai. Dựa vào ý câu :Trai mà chi gái mà chi-Sinh con có nghĩa có nghì thì hơn...
ID câu hỏi: 53141| 1 tháng trước
Compelete the following sentences using the structure "too adj+for sb/sth+to do sth" or "adj enough+for sb/sth + to do sth"               ...
ID câu hỏi: 53168| 1 tháng trước
Viết 1 bài văn thuyết minh về biển hồ(Gia Lai) ( ko copi trên mạng giúp mình với )
ID câu hỏi: 53284| 1 tháng trước
Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 48: "Hãy viết một bức thư về người hùng của em".
ID câu hỏi: 53288| 1 tháng trước
Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng : a) 1597 + 65  ; b) 86 + 269
ID câu hỏi: 53431| 1 tháng trước
Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn liên...
ID câu hỏi: 53433| 1 tháng trước
Có 3 con thỏ đang chạy con thứ nhất nói có 2 bạn thỏ đang chạy đằng sau tôi,con thứ hai nói có 1 bạn thỏ chạy đằng trước và đằng sau tôi,con thứ ba nói có 2 bạn thỏ chạy đằng trước và 1 bạn thỏ chạy...
ID câu hỏi: 53539| 1 tháng trước
Năm 2016, 1/7 tuổi mẹ bằng 1/2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.
ID câu hỏi: 53609| 1 tháng trước
Cho tam giác vuông ABC vuông ở A, AC=20cm; AB=30cm. M là một điểm nằm trên cạnh AC và có tỉ số AM/AC=1/4. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB...
ID câu hỏi: 53635| 1 tháng trước
Hãy nêu các bước làm mì xào bò hoặc mì xào trứng đơn giản bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 53685| 1 tháng trước
Cho hình tròn tâm O đường kính AB. Tô màu hình tròn đường kính OA. Tỉ số diện tích của phần tô màu và phần không tô màu là... Viết cả cách làm ra giúp mik, mik cảm ơn.
ID câu hỏi: 53787| 1 tháng trước
giúp mình viết kết bài mở rộng cho bài văn tả cây đào
ID câu hỏi: 53817| 1 tháng trước
1) They.........all the new words. They needn't worry about the test. (to learn) 2) Three people.........him in hospital last Friday. (to visit) 3) Martin.........for 50 miles on scenic routes...
ID câu hỏi: 53847| 1 tháng trước
Em hãy viết một bài văn miêu tả đồ chơi em thích. Mấy bạn làm giúp mik với ạ~mik cần gấp lắm !
ID câu hỏi: 53930| 1 tháng trước
Viết đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu) trình bày cảm nhận tình yêu thương , lời khuyên và mong ước của người bố trong đoạn trích ở phần đọc – hiểu? "En-ri-cô con ơi! Việc học đối với con hình như khó nhọc...
ID câu hỏi: 54287| 1 tháng trước
Word forms. 1. We had a happy .................... together. (CHILD) 2. He is a ............... child. (HOME) 3. American students take part in different ................... at recess. (ACT) 4. My...
ID câu hỏi: 54596| 1 tháng trước
4. Find the mistake in each sentence and correct it. 1. How many candles is on that birthday cake? ____________________________________ 2. There are so much snow on the...
ID câu hỏi: 54641| 1 tháng trước
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên.
ID câu hỏi: 54880| 1 tháng trước
875849+7848743= Sau vụ án "đánh cắp ký ức", một tên sát nhân giết 14 mạng người, sonoko là người thứ 15, nhưng do Ran Mori đến kịp lúc nên Sonoko chỉ bị thương nhẹ ... trong vụ án này tên sát nhân...
ID câu hỏi: 54981| 1 tháng trước
Em hãy đóng vai cuốn sách giáo khoa ngữ văn 6 tập 1 của cậu học trò ham chơi để kể chuyện về mình.
ID câu hỏi: 55055| 1 tháng trước
Thuyết minh về cách làm món trứng chiên
ID câu hỏi: 55077| 1 tháng trước
Tính nhanh: 40 + 41 + 42 +...+ 68 + 69   11 + 13 + 15 +...+ 59 + 61   20 + 22 + 24 +...+ 98 + 100   13 + 16 + 19 +... + 70 + 73
ID câu hỏi: 55230| 1 tháng trước
VẼ CHO TỚ CON ỐC SÊN NÀO  
ID câu hỏi: 55285| 1 tháng trước
nêu nội dung chính và nghệ thuật của văn bản tức nước vỡ bờ
ID câu hỏi: 55349| 1 tháng trước
giúp mik nhé nhanh 3 tick I/get/you/will/well/hope/soon/. drink/what/yourmother/would/like/to? is/she/Mai/She/is/not/student/a
ID câu hỏi: 55383| 1 tháng trước
C. WRITING I. Rearrange the words to make correct sentences. (0.5 points) 1. you/ What/ have/ dinner/ last/ did/ for/ night/? →...
ID câu hỏi: 55814| 1 tháng trước
Nêu nguyên nhân gây bệnh cho cây ăn quả? Nếu các cách phòng trừ bệnh hại cây ăn quả
ID câu hỏi: 55853| 1 tháng trước
Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào? A. Học tiếng Anh B. Học vẽ. C. Học làm công việc gia đình. D. Học toán
ID câu hỏi: 55873| 1 tháng trước
wordforms:i am sorry about my (patient)........,but i hate being kept waiting
ID câu hỏi: 56005| 1 tháng trước
1. A. naked B. looked C. crooked D. wicked 2. A. concerned B. raised C. developed D. maintained 3. A. laughed B. photographed C. coughed D. weighed 4. A. looked B. naked C....
ID câu hỏi: 56135| 1 tháng trước
Năm 1009 diễn ra sự kiện gì?
ID câu hỏi: 56198| 4 tuần trước
giải thích " đoàn kết tôt, kỉ luật tốt" viết thành bài và đúng chủ đề giúp em
ID câu hỏi: 56213| 4 tuần trước
Tính nhẩm kết quả tìm x : 6,9 nhân x 69  X = ? 4,3 nhân x = 3,8 x 4,3  X = ?  7,3 nhân x + 2,7 nhân x = 10 = ?  x = ? Giúp mik nha!
ID câu hỏi: 56473| 4 tuần trước
 Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1....( Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 số 0 rồi lại đến số 1,..) Hòi: a) Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0? b) Khi viết đến số...
ID câu hỏi: 56528| 4 tuần trước
Tìm 1 số có 3 chữ số, biết khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 9 lần số cần tìm. Tìm số đó?
ID câu hỏi: 56593| 4 tuần trước
Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Gọi H và D lần lượt là trung điểm của BC và AB a) Chứng minh DH vuông góc BA  b) Gọi K là điểm đối...
ID câu hỏi: 56613| 4 tuần trước
ý nghĩa của quyền trẻ em 
ID câu hỏi: 56785| 4 tuần trước
Hãy nêu quy trình lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn ở cầu thang?
ID câu hỏi: 56878| 4 tuần trước
word form 1. humphry davy helped faraday much in his later __________. (discover) 2. the farmer is trying to ___________ the pig before killing it for meat. (fat) 3. this organization is very...
ID câu hỏi: 56880| 4 tuần trước
Tính: [(2/193 - 3/386) . 193/17 + 33/34] : [(7/2001 + 11/4002) . 2001/25 + 9/2] Giải cụ thể hộ mình nha  
ID câu hỏi: 56881| 4 tuần trước
 Có ý kiến cho rằng "không có tình bạn trong sáng lành mạnh giữa hai người khác giới" song có ý kiến cho rằng...
ID câu hỏi: 56899| 4 tuần trước
famous đi với giới từ gì ?
ID câu hỏi: 56997| 4 tuần trước
Cách thu hoạch và bảo quản lúa nước, khoai tây, sắn.  
ID câu hỏi: 57091| 3 tuần trước
Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do với tần số 1 MHz. Tại thời điểm t = 0, năng lượng điện trường trong mạch có giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để...
ID câu hỏi: 57131| 3 tuần trước
Xét về cấu tạo, hệ thần kinh bao gồm những bộ phận nào? A.Bó sợi cảm giác và bó sợi vận động. B.Bộ não và tủy sống. C.Phân hệ thần kinh...
ID câu hỏi: 57173| 3 tuần trước
1.what english-speaking country wwould you like visit most? 2.what do you like most about the usa? 3.if you had a chance to visit england, what would you like to see and do there? 4.would you like...
ID câu hỏi: 57252| 3 tuần trước
Câu 5. Viết đoạn văn khoảng 7 câu, thể hiện cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ lục bát “ Chăn trâu đốt lửa” của Đồng Đức Bốn. Trong đoạn văn...
ID câu hỏi: 57256| 3 tuần trước
Khi tham gia chương trình văn nghệ của nhà trường, lớp 6A có 25 học sinh thích hát; 17 học sinh thích múa. Trong số các bạn học sinh thích hát hoặc múa có 7 học sinh thích hát và múa Ngoài ra trong...
ID câu hỏi: 57361| 3 tuần trước
Con nhờ thầy cô giáo hướng dẫn giải chi tiết bài toán ở dưới ạ. Trong phép trừ, nếu tăng số bị trừ thêm 14 đơn vị và số trừ giảm đi 9 đơn vị thì...
ID câu hỏi: 57669| 3 tuần trước
giải bt Bác Hồ và những bài học về đạo đức , lối sống dành cho học sinh lớp 7 giúp mink với đang cần gấp!!mình tick cho
ID câu hỏi: 57744| 3 tuần trước
Em hãy luyện tập thêm cách gõ phím bằng phần mềm Kiran’s Typing Tutor.
ID câu hỏi: 57990| 1 tuần trước
1: Cho tam giác ABC đều, đường cao AD, trực tâm H. M là điểm bất kỳ trên cạnh BC. Gọi E, F thứ tự là hình chiếu của M trên AB và AC. Gọi I là trung điểm của AM. ID cắt EF tại K. a) DEIF là hình...
ID câu hỏi: 58112| 1 tuần trước
Khi nhân một số với 99 một bạn đã quên đặt nhầm các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên được tích là 9270 Hãy điền...
ID câu hỏi: 58196| 1 tuần trước
qua đường trường sơn, miền bắc đã chi viện cho miền nam những gì ?  
ID câu hỏi: 58428| 1 tuần trước
Giúp mình với mọi người : tìm x , y thỏa mãn x + xy = 1  
ID câu hỏi: 58443| 1 tuần trước
điền hai số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 0.3 < ... < ... < 0.4
ID câu hỏi: 58519| 1 tuần trước
bạn trí làm sai trổ eat nha công thức VO chia mà bạn
ID câu hỏi: 58554| 6 ngày trước
Bướm và ong gặp nhau trong một vườn hoa cùng nhau trò chuyện về cách sống của mình. Em hãy kể lại cuộc đối thoại đó theo trí tưởng tượng của...
ID câu hỏi: 58646| 6 ngày trước
PHẦN II. LÀM VĂN (4,0 điểm)         Nhiều người cho rằng học sinh không cần làm bài tập về nhà. Em có ý kiến như thế nào về...
ID câu hỏi: 58656| 6 ngày trước
tìm nghiệm của các đa thức sau: A)(2x-4)*(x+9) B)(x+1)(x-1)(3-2x)
ID câu hỏi: 58706| 6 ngày trước
bạn lan đến nhà hùng chơi lan hỏi chị có bao nhiêu tuổi Hùng trả lời nếu chị tớ thêm 6 tuổi nữa thì sẽ gấp 3 lần tuổi tớ.Nếu chị tớ thêm 15 tuổi...
ID câu hỏi: 59130| 5 ngày trước
Nông trại A nuôi 5462 con gà. Trong ba ngày, nông trại đem gà bán đi các cửa hàng, mỗi ngày bán được 925 con gà....
ID câu hỏi: 59201| 4 ngày trước
tại sao con mình ko học được video vậy các thầy cô?
ID câu hỏi: 59492| 3 ngày trước
Cho Tam giác ABC có diện tích 200 cm2 . M là trung điểm AB. N là trung điểm BC. Nối CM cắt AN tại O a) tính diện tích AOC B) so sánh CD...
ID câu hỏi: 59654| 3 ngày trước
Giúp mình bài toán này Cho B=1/2023.(2+3/2+4/3+5/4+...+2024/2023). chứng tỏ rằng giá trị của B không phải là số nguyên?
ID câu hỏi: 59673| 3 ngày trước
Tả một cô giáo hoặc thầy giáo có ấn tượng sâu sắc nhất với em.
ID câu hỏi: 59760| 2 ngày trước
bác anh đạp xe xuất phái từ vinh lúc 5h với vận tốc 15km/h để đi đến cửa lò biết quaxng đường từ vinh-cửa lò lafkm.lúc 5h45
ID câu hỏi: 59849| 2 ngày trước
1 người đi xe máy từ a lúc 8 giờ 15 phút và đến b lúc 9 giờ 30 phút với vận tốc 48 km/giờ . tính quãng đường AB
ID câu hỏi: 60033| 1 ngày trước
Cho ΔABC cân tại A. Kẻ 2 đường cao BE và CF cắt nhau tại O (E thuộc AC, F thuộc AB). Chứng minh Δ BEC = Δ CFB
ID câu hỏi: 60083| 1 ngày trước
Cho đoạn thẳng MN = 4cm, điểm O nằm giữa M và N. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ MN vẽ các tam giác cân đỉnh O là OMA và OMB sao cho góc ở...
ID câu hỏi: 60310| 21 giờ trước
cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Lấy điểm M thuộc (O) sao cho góc MAB=60 và điểm C thuộc đường kính AB, kẻ CH song song với BM. Tia phân giác của...
ID câu hỏi: 60456| 8 giờ trước
Giải giúp tooi Lớp 4a có 30hs có 1/6 ha tham gia bơi 2/3 tham gia kéo co còn lại thì bóng rổ . Mỗi môn có bao nhiêu hs tham gia ?...
ID câu hỏi: 60515| 2 phút trước
Câu 10: a) Tính thuận tiện: 1 giờ 30 phút x 3 + 90 phút x 8 - 0,75 giờ x 2 b) Tính giá trị biểu thức, biết a+b+c = 0,01 20,21 x a +20,1 x b + 20,2 x c + 79...
0.50305 sec| 3768.547 kb