Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(10)
GDCD(6)
Hóa học(59)
Lịch sử(24)
Ngữ văn(178)
Nhạc họa(1)
Sinh học(17)
Tiếng anh(128)
Tin học(18)
Toán học(159)
Vật lý(30)
Địa lý(17)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2588| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2592| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2608| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2785| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2807| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2830| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2914| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2953| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2956| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2965| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2991| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3025| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3064| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3079| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3114| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3237| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3307| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3313| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3347| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3357| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3379| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3421| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3429| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3485| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3509| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3801| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3876| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4442| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4531| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5360| 6 tháng trước
ID câu hỏi: 5858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6054| 3 tháng trước

Súng bắn tốc độ là một thiết bị được sử dụng để đo tốc độ di chuyển của các phương tiện trên đường. Nó hoạt động bằng cách sử dụng sóng radio hoặc...

ID câu hỏi: 6094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6453| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 7248| 3 tháng trước

Chết nha bạn

ID câu hỏi: 8794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 9858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10989| 3 tháng trước

A) Tú có mê sách không ?

Tú mê sách chưa kìa !

B) Trời sáng rồi à ?

Trời đã sáng rồi kìa !

C) Đường lên dốc có trơn không ?

Đường lên dốc trơn quá !

ID câu hỏi: 11015| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11080| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11667| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11841| 3 tháng trước

-Đặt \(x^3-2x-4=0\)

\(\Leftrightarrow x^3-2x^2+2x^2-4x+2x-4=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x-2\right)+2x\left(x-2\right)+2\left(x-2\right)=...

ID câu hỏi: 11861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11922| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12101| 3 tháng trước
Ai đã từng tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đà Lạt thì không thể nào bỏ qua vẻ lộng lẫy của hồ Xuân Hương được.Hồ Xuân Hương là một hồ nước đẹp hình trăng lưỡi liềm, nằm giữa trung tâm thành phố Đà...
ID câu hỏi: 12106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12121| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12124| 3 tháng trước

Câu 1 :

Đoạn thơ được trích trong bài thơ Tiếng gà trưa 

Tác giả là Xuân Quỳnh

Câu 2 :

Tiếng gà trưa đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình...

ID câu hỏi: 12160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12385| 3 tháng trước

1- A. although                            B....

ID câu hỏi: 12397| 3 tháng trước

Trong ví dụ đầu paper là một danh từ không đếm được và chỉ chất liệu ta viết hay in lên; trong ví dụ thứ hai,...

ID câu hỏi: 12399| 3 tháng trước

1.The teachers agreed to meet the student representatives.

2.Marta warned not to drink too much coffee in the evening.

3.The boss reminded to check the report carefully.

4.The...

ID câu hỏi: 12406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12712| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12730| 3 tháng trước

*Phép liên kết câu chính được sử dụng trong đoạn

văn : Phép thế.
- “Bản nhạc đó” - thế cho “Giấc mơ tuổi học trò”/
“Bản nhạc Ballad”.
- “Tất cả” - thế cho “Đứa khóc thút thít,...

ID câu hỏi: 12756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12842| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12958| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12972| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13181| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13200| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13216| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13342| 3 tháng trước

263. "Take off your shoes," she told us.
→ She told us …to take off our...

ID câu hỏi: 13351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13587| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13909| 3 tháng trước

Khi trộn 2 dung dịch với nhau : HCO3-  +  OH-   -->  CO32-   + ...

ID câu hỏi: 13951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14450| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14635| 3 tháng trước

Những hình ảnh (”trăng”, “cột sọc chỉ đường") và âm thanh (“tiếng lục lạc", "kim đồng hồ kêu tích tác") trong...

ID câu hỏi: 14641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14665| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14926| 3 tháng trước
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 . Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3 . Nếu tổng các chữ số của số A chia 3 còn dư thì số đó...
ID câu hỏi: 14932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14945| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14973| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15152| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15178| 3 tháng trước
Tìm số chia. Phương pháp giải: Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương .
ID câu hỏi: 15191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15263| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15401| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15588| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15760| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15903| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16104| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16427| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16570| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16609| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16724| 3 tháng trước

Ngày xửa, ngày xưa, tôi thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi tôi là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ tôi bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ...

ID câu hỏi: 16756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17064| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17085| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17102| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17146| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17212| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17295| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17303| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17405| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17537| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17555| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18108| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18181| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18189| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18227| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18247| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18381| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18439| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18518| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18576| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18595| 3 tháng trước

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}F=m_1a_1\\F=m_2a_2\\F=\left(m_1+m_2\right)a\end{matrix}\right.\)

ID câu hỏi: 18611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18826| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18840| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19200| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19295| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19338| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19625| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19626| 3 tháng trước

Đây là công thức bạn nhỉ?

ID câu hỏi: 19642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19754| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19810| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19828| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19942| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20077| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20358| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20484| 3 tháng trước

Tình hình Chính trị – Xã hội

Chính trị: Duy trì chế độ quân chủ chuyên chế do vua LuI XVI đứng đầu có quyền lực...

ID câu hỏi: 20501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20604| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20734| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20741| 3 tháng trước

TL

Bố mẹ K đều là tiến sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. Vì vậy K rất hãnh diện với bạn bè. Cậu cho rằng bố mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho con cái, mình...

ID câu hỏi: 20749| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20888| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20914| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20921| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21029| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21355| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21373| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21427| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21441| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21452| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21457| 3 tháng trước

                       A: What city do you live in ? -  B: .................
A .Sounds great    B. Yes , i'd love...

ID câu hỏi: 21469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21471| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21561| 3 tháng trước

a) Mở bài: Giới thiệu chú chó con mà em muốn miêu tả

Gợi ý cách viết:

  • Chú chó con...
ID câu hỏi: 21589| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21727| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21996| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22075| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22292| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22381| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22523| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22524| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22558| 3 tháng trước

1. When the fog lifts, we _______where we are. *

A. could see

B. will be able to see

C. must have seen

D. are seeing

2. The swimmer was very...

ID câu hỏi: 22648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22667| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22688| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22698| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22704| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22732| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22874| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22911| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22960| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22979| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23053| 3 tháng trước

Bắt cá hai tay là chỉ hành động của một người yêu hai hay nhiều người cùng một lúc. Ôm đồm muốn có nhiều thứ nếu mất người này...

ID câu hỏi: 23066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23072| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23173| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23180| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23189| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23483| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23563| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23587| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23597| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23617| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23734| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23823| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23907| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24009| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24121| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24126| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24138| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24203| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24227| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24258| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24355| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24361| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24451| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24454| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24483| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24589| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24626| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24801| 3 tháng trước

- Biện pháp tu từ ẩn dụ

- Ngôn ngữ thơ gợi cảm , có tính đa nghĩa

ID câu hỏi: 24863| 3 tháng trước

She asked me if I had finished with the computer

ID câu hỏi: 25120| 3 tháng trước

Hươu, nai là loài vật có kích thước không to lớn như nhiều động vật nhai lại khác. Trung bình một con hươu có thể nặng từ 45 – 70kg...

ID câu hỏi: 25362| 3 tháng trước

Mathew said that his bike had been stolen the previous week .

ID câu hỏi: 25900| 3 tháng trước

1.sách

2.nằm

3.im

4.hiểu

Mình ko chắc lắm nhưng nếu đúng thì k nha ^_^

ID câu hỏi: 26178| 2 tháng trước

a, Bà Triệu sinh vào thế kỉ III, cuộc khởi nghĩa mà Bà lãnh đạo năm bà 22 tuổi (248 - 226=22)

b, Nguyễn Trãi sinh năm: 1980 - 600 = 138...

ID câu hỏi: 26708| 2 tháng trước

+ Phép so sánh: Như nước Đại Việt ta từ trước/ vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

+ Phép đối, câu biền ngẫu: Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời...

ID câu hỏi: 26772| 2 tháng trước

Mở rộng, phát triển nông nghiệp
* Bối cảnh lịch sử thế kỷ X - XV
-       Thế...

ID câu hỏi: 26895| 2 tháng trước

Quê hương là một phần sương máu trong trái tim em có vị trí không gì có thể thay thế được. chính điều đó đã...

ID câu hỏi: 27037| 2 tháng trước

ục ục , lục sục , sùn sụt , thút thít , cục lúc , ..

ID câu hỏi: 27748| 2 tháng trước

1. hot: điền adj => heat-->hot

2. difference=> cần điền noun =>difference

3. carelessly: lái ko cẩn thận mới gây ra tai nạn :v (adv nha)

4. boring: buồn...

ID câu hỏi: 28038| 2 tháng trước

Tìm UCLN ( 195 ; 117 )

195 = 3 × 5 × 13

117 = 32 × 13

=> UCLN ( 195 ; 117 ) = 3 × 13 = 39

Vậy có thể chia nhiều nhất là 39 nhóm.

Mỗi nhóm có số nam...

ID câu hỏi: 28294| 2 tháng trước

Question 16: When I got home I found that water...............................down the kitchen walls

       A. ran ...

ID câu hỏi: 29022| 2 tháng trước

1 triệu năm gọi là cuối thiên niên kỉ nha

ID câu hỏi: 29526| 2 tháng trước

1, Cho thử QT:
- Chuyển đỏ -> CH3COOH

- Ko đổi màu -> C2H5OH, H2O (1)

Đem (1) đi đốt:

- Cháy được ->...

ID câu hỏi: 30089| 2 tháng trước

Lời giải:

$(2x-5)^2-(5+2x)^2=0$

$\Leftrightarrow [(2x-5)-(5+2x)][(2x-5)+(5+2x)]=0$

$\Leftrightarrow -10(4x)=0$

$\Leftrightarrow x=0$

ID câu hỏi: 30451| 2 tháng trước

Put the corect verb in the brackets

1 My brother (Join)__joined___the army when he (be)__was____young

2 He (lose) __lost____his job last month and since then he ( be) ____was___out of...

ID câu hỏi: 30653| 2 tháng trước

\(a,Al_x^{III}(SO_4)_y^{II}\Rightarrow x.III=y.II\Rightarrow \dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\\ \Rightarrow x=2;y=3\\ b,PTHH:2Al+3ZnSO_4\to Al_2(SO_4)_3+3Zn\)

Số nguyên tử Al :...

ID câu hỏi: 31220| 2 tháng trước

Bài thơ " Hương nhãn" của Trần Đăng Khoa với những câu thơ đơn giản, nhẹ nhàng. Nó như một câu chuyện kể về mùa nhãn...

ID câu hỏi: 31353| 2 tháng trước

1. By the time we _____ to the cinema, the film had started.

A. gets B. had got C. has got D. got

2. When the policeman came there, the robber _____

A. had left...

ID câu hỏi: 31585| 2 tháng trước

Bạn tham khảo nha:

   Bên bờ sông, một anh tiều phu nghèo đang đốn củi thì bỗng vèo... lưỡi rìu bật ra khỏi cán, vàng...

ID câu hỏi: 31844| 2 tháng trước

tham khảo 

 

Tác động kéo dài của đại dịch đến các hộ gia đình đã trở nên rõ nét, thậm chí, ngay...

ID câu hỏi: 31969| 2 tháng trước

Tham khảo:

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh.

- Mở ra thời kỳ phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam –...

ID câu hỏi: 32171| 2 tháng trước

tham khảo*Kể về 1 số nhân vật lịch sử bằng những câu chuyện có yếu tố thần kì.

ID câu hỏi: 32274| 2 tháng trước

Sir Isaac Newton PRS là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà thần học, và tác giả người Anh, người được công nhận rộng rãi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất và nhà khoa...

ID câu hỏi: 33293| 2 tháng trước

Công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của Cl2, H2O, CH4 lần lượt là:

ID câu hỏi: 34010| 2 tháng trước

- Auxin là hoocmon kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra rễ phụ \(\Rightarrow\) Có thể làm chất kích thích nảy mầm...

ID câu hỏi: 34274| 2 tháng trước

The talk is taking place at an airport

(Bài nói đang diễn ra tại một sân bay.)

Thông tin: She actually learned how to fly right...

ID câu hỏi: 34479| 2 tháng trước

a)Vị trí của châu phi là:

-Đại bộ phận lãnh thổ châu phi nằm giữa 2 chí tuyến, tương đối cân xứng 2 bên đường xích đạo

-Tiếp...

ID câu hỏi: 34713| 2 tháng trước

1.   On the first of next month, John ______ for that computer company for five years.

      A. will...

ID câu hỏi: 35732| 2 tháng trước

\(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(4x^2-3x+1\right)=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}x^2\left(4-\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x^2}\right)\)

Do 

ID câu hỏi: 35892| 2 tháng trước

\(2Fe\left(OH\right)_y+yH_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_y+2yH_2O\)

ID câu hỏi: 36395| 2 tháng trước

Tham khảo:

Trong Pascalcác kiểu dữ liệu Integer (kiểu số nguyên), Real (kiểu thực), Boolean và Character...

ID câu hỏi: 36569| 2 tháng trước

Chữa lại:

Cáo là thể văn bàn luận mà vua chúa dùng để tuyên cáo thành quả của một công việc mới hoàn...

ID câu hỏi: 36613| 2 tháng trước
Những câu ca dao tục ngữ về cây lúa:Anh đi kiệu lộng ba bong

Bỏ em cấy lúa đồng không một mình

Bây giờ gặp phải hội này

Khi trời hạn...

ID câu hỏi: 36949| 2 tháng trước

THAM KHẢO

ID câu hỏi: 39328| 2 tháng trước

lẫn, nở, lằn, nịch, lông, lòa, làm

ID câu hỏi: 39738| 2 tháng trước

`CO_2 + Ca(OH)_2 -> CaCO_3 + H_2O`

`CaCO_3 + CO_2 + H_2O -> Ca(HCO_3)_2`

`Ca(HCO_3)_2 + 2NaOH -> CaCO_3 + Na_2CO_3 + 2H_2O`

`CaCO_3 + CO_2 + H_2O ->...

ID câu hỏi: 39848| 2 tháng trước

Nói về dòng năng lượng trong một hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Năng lượng và vật chất đều được truyền theo một...

ID câu hỏi: 40376| 2 tháng trước

12kg chả mực nhà hàng mua hqua giá là: 350 000 x 12 = 4 200 000 (đồng)

Số chả mực hnay nhà hàng mua giá là: 8 160 000 - 4 200 000 = 3...

ID câu hỏi: 42211| 1 tháng trước

chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác

ID câu hỏi: 43692| 1 tháng trước

 1. secondary/ first/ your/ at/ school/ is/ how/ week?

How is your first weel at secondary school

2. lessons/ many/ have/ on/ how/ you/ do/ Friday?

How many lessons do you...

ID câu hỏi: 43850| 1 tháng trước

tình tang 

HokT~

tui tra mạng ó 

ID câu hỏi: 44096| 1 tháng trước

Bài 9:

​1. Xếp các từ trên vào 2 loại :

- Danh từ: bác sĩ, nhân dân, thước kẻ, sấm, văn học, cái, thợ mỏ, xe máy, sóng thần, chiếc, bàn ghế, gió mùa, xã, huyện, truyền thống,...

ID câu hỏi: 44292| 1 tháng trước

1. I can remember an equally mysterious incident
I can remember an incident just as mysterious as this.
2. He was a fool to say that
It was foolish of him to say...

ID câu hỏi: 44880| 1 tháng trước

\(2n+16⋮n+1\Leftrightarrow2\left(n+1\right)+14⋮n+1\Leftrightarrow14⋮n+1\)

\(\Rightarrow n+1\inƯ\left(14\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm7;\pm14\right\}\)

ID câu hỏi: 45087| 1 tháng trước

51- This plant’s ______productivity______ is high, so it attracts a lot of investment. (produce)

52- The ________production________ of this machine requires the latest...

ID câu hỏi: 45360| 1 tháng trước

Tổng giá ban đầu ba sản phẩm bác Đô mua là:

                  2 200 000 + 1 500 000 + 12 000 000= 15 700 000...

ID câu hỏi: 46246| 1 tháng trước

Điều kiện để A xác định là:

\(m-1< 8\)

\(\Leftrightarrow m< 8+1\Leftrightarrow m< 9\) 

Để: \(A\backslash...

ID câu hỏi: 46442| 1 tháng trước

21. Because the teachers are all new to him, most of his classmates are new too.

22. They are all nice to him.

23. His favorite subject is computer studies.

24. He wants to join...

ID câu hỏi: 47322| 1 tháng trước

1. She is having her uncle fix the fan.
=> She is having the fan fixed by her uncle.
2. I had someone break into my flat yesterday.
=> I had my flat broken into...

ID câu hỏi: 48113| 1 tháng trước

Trong A : Gọi số hạt proton = số hạt electron = a

Trong B : Gọi số hạt proton = số hạt electron = b

Tổng số hạt proton trong M là 54 : 

2a + b = 54(1)

Hạt mang...

ID câu hỏi: 48129| 1 tháng trước

Ý nghĩa của bài thơ "Tiếng ru" ... Bài thơ gợi nhắc chúng ta cần biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong...

ID câu hỏi: 49655| 1 tháng trước

ta có : (1,25 x 3,6) : (9.5)                  

          =1,25:5 x 3,6:9            ...

ID câu hỏi: 49845| 1 tháng trước

1 being => to be

2 think => thought

3 believes => believed

4 writing => was written

5 was => has been

6 has badly been - was

7 to get => to...

ID câu hỏi: 50283| 1 tháng trước

Gọi giá tiền 1 quyển vở là a ; giá tiền 1 cái bút là b 

Ta có 8 x a + 3 x b = 69000 (1)

Lại có 4 x a + 6 x b = 102 000 (2)

Lấy (1) nhân 2 theo vế ta có 

2 x (8 x...

ID câu hỏi: 50792| 1 tháng trước

1biện pháp tu từ nhân hóa

 nhân hoas lòi ru của mẹ  rộng như biển , gập ghềnh như đường núi , là bóng mát giữ trời năengs

2  nói về tình cảm yêu thương vô bờ...

ID câu hỏi: 50917| 1 tháng trước

Chu trình sinh sản của châu chấu:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

ID câu hỏi: 51005| 1 tháng trước

câu 1 ta vẽ 1 hình vuông và 3 đường thẳng 

câu 2 : ta chỉ lấy được 1 lần vì sau khi lấy 2 quả trong rổ chỉ còn 98 quả

câu 3 :cây dừa không có quả  chuối

ID câu hỏi: 51302| 1 tháng trước

Question 11. A. adapt B. damage C. award D. prefer
Question 12. A. cognition B. position C.recommend D.commitment
Question 13. A. admire B. happen C. complain D....

ID câu hỏi: 51512| 1 tháng trước

Điều đó cho thấy tác giả như muốn thông qua hình tượng cây dừa để ca ngợi phẩm chất kiên cường anh dũng hiên ngang tự hào trong chiến đấu của người dân miền Nam. Đồng thời tác giả cũng muốn...

ID câu hỏi: 51588| 1 tháng trước

1. Although she finds physics boring, she’s still good at it. (Despite)

Despite finding physics boring, she’s still good at it
2. Despite the fact that he didn’t...

ID câu hỏi: 52622| 1 tháng trước

a) \(39\times118+29\times82\)

\(=39\times2\times59+29\times2\times41\)

ID câu hỏi: 53063| 1 tháng trước

 

Chuyển các động từ sau ra quá khứ...

ID câu hỏi: 53637| 1 tháng trước

+ đời sống kinh tế:Biết mài đá để tạo ra công cụ sắc bén hơn, biết chế tạo công cung tên, làm đồ gốm, dệt vải và trồng trọt, chăn...

ID câu hỏi: 54235| 1 tháng trước

a, \(2Fe+O_2\underrightarrow{t^o}2FeO\)

b, \(n_{Fe}=\dfrac{22,4}{56}=0,4\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{Fe}=0...

ID câu hỏi: 55278| 1 tháng trước

Câu 4: Phương pháp chế biến thức ăn nào thuộc phương pháp hóa học là: 

          A. Kiềm hóa rơm rạ B.Tạo...

ID câu hỏi: 56533| 4 tuần trước

V. Find the mistake and correct them. There are 1 correct answers. 

1. This is your hat, is=>isn't it?

ID câu hỏi: 57106| 3 tuần trước

liên sô đổ xụp vào năm 1991.sụ tan rã của liên sô là do tình trạng bất ổn quốc gia cộng hoà thành viên và kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 1991

HT TOK

ID câu hỏi: 57401| 3 tuần trước

100 lít nc nặng số kg là : 
0,8 x 100 = 80 (kg)
thùng nc dó nặng số kg là:
80+2,5 = 82,5(kg)

ID câu hỏi: 57493| 3 tuần trước

\(\dfrac{15}{10}=1,5;\dfrac{35}{100}=0,35;\dfrac{107}{100}=1,07\)

\(\dfrac{22109}{1000}=22,109;\dfrac{14}{5}=\dfrac{28}{10}=2,8;\dfrac{920}{1000}=0,92\)

...
ID câu hỏi: 58068| 1 tuần trước

`\text#A`

Nhà thơ như hòa nhịp với những người dân chài trong câu hát ca ngợi vẻ đẹp , sự giàu có của biển khơi : 
"Hát...

ID câu hỏi: 58124| 1 tuần trước

TK nhé

a: Diện tích cần lát:

(2,5+1,8)*2*1,2+2,5*1,8=14,82m2

Số viên gạch cần dùng là:

14,82*10^4:1...

ID câu hỏi: 58973| 5 ngày trước

a) Nữa chu vi của hình chữ nhật là:

\(24:2=12\left(cm\right)\)

Sau khi tăng chiều dài và chiều rộng thì tổng chiều dài và...

ID câu hỏi: 10903| 3 tháng trước
Em nhập về 50kg táo. Biết mỗi kg táo là 30.000 đồng .Em hãy đưa ra phương pháp bán 50kg táo sao cho lãi suất thu về tối thiểu là 1tr....
ID câu hỏi: 10940| 3 tháng trước
10 người làm xong 1 công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? ( Mức làm của mỗi người như nhau)
ID câu hỏi: 11008| 3 tháng trước
tìm x a) 10,6:x+7,19:x=3 b) 7:x-3,9:x=5
ID câu hỏi: 11054| 3 tháng trước
tìm x              x+1/2=8/x+1
ID câu hỏi: 11105| 3 tháng trước
Tìm x biết  x 50 = x
ID câu hỏi: 11260| 3 tháng trước
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Trên thửa ruộng đó trồng lúa,trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc.Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được...
ID câu hỏi: 11335| 3 tháng trước
Cửa hàng có 15 túi bi,cửa hàng bán hết 84 viên bi còn lại 8 túi bi.Hỏi Cửa hàng trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu viên bi
ID câu hỏi: 11507| 3 tháng trước
1/4 thế kỷ và 1/2 thế kỷ  bằng bao nhiêu năm?
ID câu hỏi: 11573| 3 tháng trước
Tìm 1 số là bội của số 50,biết rằng 2 lần số đó là một số nhỏ hơn 101.
ID câu hỏi: 11678| 3 tháng trước
1. I hope (not do).........................that tiring work again 2. They postponed (build)...................an elementary school for lack of finance 3. It's no use...
ID câu hỏi: 11784| 3 tháng trước
Mn ơi cho mk hỏi căn x nhân căn x bằng bao nhiêu z
ID câu hỏi: 12013| 3 tháng trước
​mình đồng da sắt ​hai con mắt trên lưng ​cái chân giữa bụng?
ID câu hỏi: 12039| 3 tháng trước
1 : Hãy đặt một câu có từ rực rỡ . 2 : Hãy đặt một câu có tên một loài động vật .
ID câu hỏi: 12041| 3 tháng trước
I. Điền giới từ thích hợp 1. They named their daughter............their favorite singers 2.He worked very hard and finally came..... .......a very important invention 3.I'll will...
ID câu hỏi: 12191| 3 tháng trước
Dịch giúp mình bài này ạ A study into children's television viewing habits reveals that children whose parents have a high level of education tend to watch less...
ID câu hỏi: 12266| 3 tháng trước
quê hương và tổ quốc có đồng nghĩa ko
ID câu hỏi: 12448| 3 tháng trước
Miêu tả tiếng gió thổi?
ID câu hỏi: 12749| 3 tháng trước
 CỨ MỖI ĐỘ THU SANG  HOA CÚC LẠI NỞ VÀNG  NGOÀI VƯỜN HƯƠNG THƠM NGÁT ONG BƯỚM BAY RỘN RÀNG  EM CẮP SÁCH TỚI TRƯỜNG NẮNG TƯƠI RẢI TRÊN ĐƯỜNG  TRỜI CAO XANH GIÓ...
ID câu hỏi: 12786| 3 tháng trước
Viết đoạn văn 5-7 câu thuyết minh về tác hại của bao bì ni-lông đối với môi trường và sức khỏe con người, trong đoạn văn có sử dụng câu...
ID câu hỏi: 12844| 3 tháng trước
Điền vào chỗ trống: rong, dong hoặc giong - ....... ruổi - ....... chơi - Thong ....... - Trống ....... cờ mở - Gánh hàng .......
ID câu hỏi: 12853| 3 tháng trước
Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10m / s bổng tăng ga xe chuyển động thẳng nhanh dần đều , sau 40s ôtô đạt vận tốc 50m / s . a . Tính gia tốc của ôtô b . Sau 20s ôtô đi được quãng đường là bao...
ID câu hỏi: 13221| 3 tháng trước
Các giai đoạn phát triển của gia súc gồm có: A. Thời kì bào thai B. Thời kì ấu trùng. C. Thời kì thai. D. Thời kì sơ sinh.
ID câu hỏi: 13267| 3 tháng trước
Thời gian từ bây giờ đến nửa đêm hôm nay (12 giờ đêm) bằng 1/2 thời gian từ lúc bắt đầu ngày hôm nay (0 giờ) đến bây giờ. Hỏi bây giờ là mấy giờ?
ID câu hỏi: 13544| 3 tháng trước
một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên . tính : a) diện tích đã tô màu  b) chu vi của phần không tô màu 10cm 10 cm 10 cm
ID câu hỏi: 13636| 3 tháng trước
Theo em, việc khai báo liên kết giữa một số bảng trong một CSDL quan hệ có ý nghĩa gì?
ID câu hỏi: 14135| 3 tháng trước
Sợi đốt làm bằng chất gì? Vì sao sợi đốt là phần tử rất quan trọng của đèn?
ID câu hỏi: 14209| 3 tháng trước
Đưa một dải băng Mg đang cháy vào đáy 1 lọ chứa đầy khí CO2, Mg vẫn tiép tục cháy , đáy lọ xuất hiện bột màu trắng lẫn bột màu đen đó là những chất gì? Tại sao Mg cháy đc trong CO2? Viết pthh
ID câu hỏi: 14349| 3 tháng trước
Phát biểu quy tắc hóa trị? Viết công thức tổng quát?
ID câu hỏi: 14643| 3 tháng trước
Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng  d 1 :   x = 1 y = 1 - 2 t z = 1 + t  và song song với đường thẳng  d 2 :   x - 1 1 = y 2 = z - 1 2 . A.  ...
ID câu hỏi: 14691| 3 tháng trước
1.This is the first time I have ever met such a pretty girl. =>She is . . . . .  2.He works much. He feels tired. =>The more . . . . . 3 banh nhanh nhất mình sẽ k
ID câu hỏi: 14715| 3 tháng trước
Liệt kê 3 câu ca dao / thành ngữ / tục ngữ có chủ đề: Màu sắc
ID câu hỏi: 14743| 3 tháng trước
em hãy cảm nhận cái hay cái đep trong đoạn thơ sau:    mỗi sớm mai thức dậy    luỹ tre xanh rì rào    ngọn tre cong gọng vó    kéo mặt trời lên cao  ...
ID câu hỏi: 15515| 3 tháng trước
trong tiếng anh : - lá, thìa, đũa, bát, cây nấm, tờ lịch đươc viết là gì
ID câu hỏi: 15651| 3 tháng trước
túy âm sáng tác của nhạc sĩ nào
ID câu hỏi: 15950| 3 tháng trước
Chữa lại mỗi câu sai ngữ pháp dưới đây bằng hai cách: Thêm từ ngữ, bớt từ ngữ a. Trên khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào, sáng sủa. b. Để chi đội lớp 5A trở lên vững mạnh, dẫn đầu toàn liên đội. c. Qua...
ID câu hỏi: 16012| 3 tháng trước
Write about your free time ( giúp mk với )
ID câu hỏi: 16071| 3 tháng trước
1 , Nước Áo có tiếng Anh là gì ? 2 , Nước Bỉ có tiếng Anh là gì ? 3 , Nước Hà Lan có tiếng Anh là gì ? 4 , Nước Phần Lan có tiếng Anh là gì ? 5 , Nước Bồ Đào Nha có tiếng Anh là gì ?
ID câu hỏi: 16097| 3 tháng trước
Viết đoạn văn 200 chữ về ý nghĩa của lối sống tinh thần trách nhiệm
ID câu hỏi: 16153| 3 tháng trước
Hiện tượng khi nhúng quỳ tím vào dung dịch NaOH là A. Quỳ chuyển đỏ B . Quỳ chuyển xanh C. Quỳ chuyển đen D . Quỳ không chuyển màu
ID câu hỏi: 16231| 3 tháng trước
Nêu quy ước chiều đường sức từ. Từ phổ là gì? Nêu cách tạo ra từ phổ của nam châm.
ID câu hỏi: 16499| 3 tháng trước
Cây đậu ở hình bên không được mọc ra từ rễ, thân hay lá của mẹ mà lại mọc lên từ một bộ phận đặc biệt là hạt. Đây là ví...
ID câu hỏi: 16547| 3 tháng trước
hoàn thành các phương trình phản ứng sau  a) Fe + .... ---> Fe2O3 b) KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + .... c) H2O ---> ....  +  .... d) .... ...
ID câu hỏi: 16600| 3 tháng trước
Có 4 chất: etilen, propin, buta-1,3-đien, benzen. Xét khả năng làm mất màu dung dịch brom của 4 chất trên, điều khẳng định đúng là A. Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom B. Chỉ có 1...
ID câu hỏi: 16722| 3 tháng trước
Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu :
ID câu hỏi: 16804| 3 tháng trước
Trao đổi khí ở tế bào bao gồm các quá trình: A.  Trao đổi khí ở tế bào là sự khuếch tán của O 2  từ máu vào tế bào. B.  Trao đổi khí ở tế bào là sự khuếch tán của CO 2  từ tế bào...
ID câu hỏi: 16808| 3 tháng trước
Bài 1:Một hình chữ nhật có diện tích là 104cm2,chiều rộng là 8cm.Tính chu vi hình chữ nhật đó ?    Bài 2:Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh là 5cm ? Bài 3:Cho hình chữ nhật có nửa...
ID câu hỏi: 16853| 3 tháng trước
SỰ TÍCH TRẦU, CAU VÀ VÔI                Ngày xưa một nhà nọ có Tân và Lang...
ID câu hỏi: 16859| 3 tháng trước
Từ "biến, hóa" trong thành ngữ "Thiên biến vạn hóa" có quan hệ với nhau như thế nào?
ID câu hỏi: 17004| 3 tháng trước
xét theo mục đích nói gồm những kiểu câu nào? câu theo mục đích nói gồm có: câu nghi vấn, câu hỏi, câu cầu khiến,...
ID câu hỏi: 17098| 3 tháng trước
I.Đặt câu với những trạng từ tần xuất : Always,usually,often,sometimes,seldom,rarely,never
ID câu hỏi: 17202| 3 tháng trước
bản vẽ kĩ thuật có vai trò A.trang trí mĩ thuật trong đời sống B.phương tiện thông tin trong đời sống  C.mô tả các hiện tượng tự nhiên trong đời...
ID câu hỏi: 17261| 3 tháng trước
viết đoạn văn suy nghĩ của em về bệnh ' vô cảm'
ID câu hỏi: 17391| 3 tháng trước
"Trông cho chân cứng đá mềm" là trông đợi điều gì?
ID câu hỏi: 17561| 3 tháng trước
VIẾT CHO MÌNH MỘT BÀI HÁT CỦA DANCE MONKEY NHÉ.  
ID câu hỏi: 17619| 3 tháng trước
Sử dụng một đại từ tương đối hoặc động từ tương đối để kết hợp từng cặp câu dưới đây 1. Kim Lien is a village. HCM was born and lived there -> 2. HN is an ancient city. many customs...
ID câu hỏi: 17696| 3 tháng trước
Cứu !!!!!!!!!!!!! Cảm thụ văn học bài Hoàng hôn trên sông Hương: Phía bên sông,xóm Cồn Hến nấu cơm chiều ,thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc.Đâu đó ,từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông ...
ID câu hỏi: 17799| 3 tháng trước
Duoi day la nhung y khien khac nhau ve tinh ban. Em dong y voi nhung y kien nao? Giai thich vi sao Á. Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người...
ID câu hỏi: 17861| 3 tháng trước
Adj của Appear là gì ạ?
ID câu hỏi: 17886| 3 tháng trước
dấu hiệu chia hết cho 7.Cho ví dụ các bạn giúp mk ngay nhé!!!
ID câu hỏi: 17978| 3 tháng trước
Phân tích bài thơ ĐỒNG CHÍ
ID câu hỏi: 17991| 3 tháng trước
Tỉ số của hai số là 4/7. Hiệu của hai số là 15. Tìm hai số đó
ID câu hỏi: 18077| 3 tháng trước
 Cho hàm số \(f:\left[a;b\right]\rightarrow\left[a;b\right]\)  liên tục trên \(\left[a,b\right]\)  với \(a< b\)  thỏa mãn \(\left...
ID câu hỏi: 18081| 3 tháng trước
Lớp 5A có 50 học sinh.Trong đó có 30 học sinh giỏi Toán, 25 học sinh giỏi Văn và 7 học sinh không giỏi môn nào. Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn
ID câu hỏi: 18185| 3 tháng trước
Hãy kể tên những từ Tiếng Anh cùng nghĩa với Like (thích) 
ID câu hỏi: 18208| 3 tháng trước
hãy viết bài hát con chim chích chòe
ID câu hỏi: 18231| 3 tháng trước
-        Viết bài trải nghiệm về một chuyến tham quan hoặc một chuyến về quê đáng nhớ của em.
ID câu hỏi: 18300| 3 tháng trước
a)1;4;7;10;13;16;19;........ b)5;8;11;14;17;20;.. c)1;5;9;13;17;21;......... hãy tìm công thức tổng quát của từng dãy số  
ID câu hỏi: 18310| 3 tháng trước
Tác dụng cách dẫn trực tiếp và gián tiếp
ID câu hỏi: 18329| 3 tháng trước
1.Có ý kiến cho rằng" Muốn học giỏi môn Ngữ văn chỉ cần học thuộc những gì cô giáo cho ghi" 2.Ý kiến khác lạ cho rằng " Để học...
ID câu hỏi: 18414| 3 tháng trước
Write about your favorite book I like reading..... My faveorite book is.... Thế main character is ... I like him/ her because.....
ID câu hỏi: 18449| 3 tháng trước
Kích thước và hình dạng tế bào như thế nào? a. Tất cả các loại tế bào đều có cùng hình dạng nhưng kích thước khác nhau b. Tất cả các loại tế bào đều có hình dạng và kích thước giống...
ID câu hỏi: 18498| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 10 dòng) nêu suy nghĩ của em về vai trò tình cảm gia đình đối với mỗi người?
ID câu hỏi: 18549| 3 tháng trước
nếu ai học võ vovinam thì hãy ghi 10 điều tâm niệm và 3 điều sơ khơir mình học trường Nguyễn Thế Bảo đấy mình lên lam đai 3 vạch rồi nhớ kết bạn nhé
ID câu hỏi: 18634| 3 tháng trước
hãy vẽ chân dung Bác Hồ
ID câu hỏi: 18709| 3 tháng trước
Cảm nhận của em về khổ thơ 2,3 bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương
ID câu hỏi: 18782| 3 tháng trước
Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là: A. Na, K, Mg. B. Be, Mg, Ca. C. Li, Na, Ca. D. Li, Na, K.
ID câu hỏi: 18833| 3 tháng trước
Một hợp chất hữu cơ X có vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Gọi tên hợp chất này biết rằng hợp chất này là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe). A. m-đibrombenzen. B....
ID câu hỏi: 18839| 3 tháng trước
một ô tô đi từ Hà Nội đến Yên Bái hết 3 giờ 30 phút . Tính vận tốc của ô tô. Biết quang đường từ Hà Nội đến yên bái dài 168km
ID câu hỏi: 18989| 3 tháng trước
cho A ( m-1;2), B (2;5-2m ) và C (m-3 ;4 ) tìm giá trị m để A ,B,C thẳng hàng
ID câu hỏi: 19089| 3 tháng trước
Lập phương trình đường phân giác của các góc giữa hai đường thẳng sau a) (d1) : 2x+4y+7=0 và (d2) : 5x+3y+7=0 b) (d1) : -3x+4y+8=0 và (d2) : x-y+6 = 0...
ID câu hỏi: 19201| 3 tháng trước
viết đoạn văn diễn dịch 12 câu cảm nhận vè khổ 3 bài nhớ rừng
ID câu hỏi: 19327| 3 tháng trước
Giúp em với ạ em cần lời giải chi tiết. Cho hàm số y = ax^2 + bx + c. Xác định a,b,c biết hàm số có giá trị cực tiểu là 2 và cắt đường thẳng y=...
ID câu hỏi: 19337| 3 tháng trước
tìm m để hàm đồng biến nghịch biến y=(m-3)(3-m)x+2       ; y=(m2-3m+2)x-6
ID câu hỏi: 19725| 3 tháng trước
Câu hỏi: Trong PowerPoint có một thư viện ảnh rất phong phú được gọi là gì? A. Clip Art B. Insert  C. Picture D. Images
ID câu hỏi: 19794| 3 tháng trước
Câu 1 : Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy: a.      không khí, ấm áp, ngai ngái. b.     không khí, hoàng hôn, nhọc...
ID câu hỏi: 19936| 3 tháng trước
Cho một vật có khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc của một mặt phẳng dài 10m và nghiêng một góc so với mặt phẳng nằm ngang. Bỏ qua ma sát , lấy. Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vân tốc...
ID câu hỏi: 19991| 3 tháng trước
....................... it several times, he didn’t want to read it once again. A. Reading B. To read C. To have read D. Having read
ID câu hỏi: 20060| 3 tháng trước
                                                       ...
ID câu hỏi: 20168| 3 tháng trước
Em hãy viết đoạn văn 6-8 dòng miêu tả khu vườn vào buổi sáng.
ID câu hỏi: 20175| 3 tháng trước
Cho các nhóm sau: A) 1.Trai tài gái sắc 2. Trọng nghĩa khinh tài B) 1. Cá chậu chim lồng 2. Áo đơn lồng áo kép C) 1. Đầu xuôi đuôi lọt 2. Đầu voi đuôi chuột D) 1. Đất lành chim đậu 2. Tháng...
ID câu hỏi: 20236| 3 tháng trước
Tốc độ của ô tô là 50 km/h, của xe máy là 9 m/s, của tàu hoả là 18 m/s. Hãy sắp xếp tốc độ theo thứ tự giảm dần: Tàu hoả – xe...
ID câu hỏi: 20255| 3 tháng trước
Mik đang cần kb với bạn ở trường THCS Giang Biên ,lớp 7A chỉ riêng trường mik yêu cầu thôi nhé chứ mik ko kb với người bạn trường khác đâu nhé
ID câu hỏi: 20324| 3 tháng trước
Cho hỗn hợp chì,kẽm. Em hảy nêu phương án để tách riêng các kim loại đó(cho bít nhiệt độ nóng chảy kẽm là 420 độ C, chì 327...
ID câu hỏi: 20907| 3 tháng trước
Người ta làm chuồng nuôi thỏ bằng nguyên vật liệu gì ?
ID câu hỏi: 21072| 3 tháng trước
Kinh tuyến gốc là: * 1 điểm   Là đường kinh tuyến được đánh số 0 độ, đi qua đài Thiên Văn Grin - uých (Greenwich) ở ngoại ô thủ đô Luân Đôn của Vương quốc Anh.    Là đường kinh tuyến đi qua đài...
ID câu hỏi: 21084| 3 tháng trước
Muốn chứng minh mặt phẳng (α) vuông góc với mặt phẳng (β) ta có thể?
ID câu hỏi: 21348| 3 tháng trước
a) khí Cacbonnic (CO2) ,O2,H2 b. không khí, O2, H2 c. khí CO2,O2,H2,CO
ID câu hỏi: 21580| 3 tháng trước
Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có cùng A. Pha B. Biên độ C. Pha ban đầu D. Tần số góc
ID câu hỏi: 21657| 3 tháng trước
I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm). Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: Thình lình đèn điện tắt phòng buym - đinh tối om vội bật tung cửa sổ đột...
ID câu hỏi: 21848| 3 tháng trước
Chất nào trong dãy chất sau: CuO, Mg(OH)2, Fe, SO2, HCl, CuSO4 tác dụng được với: a) dung dịch NaOH b) dung dịch H2SO4 loãng. Viết phương trình hoá học của...
ID câu hỏi: 21956| 3 tháng trước
tìm 5 từ láy có các tiếng giống nhau hoàn toàn   
ID câu hỏi: 22103| 3 tháng trước
Ngư trường nào không được xác định là ngư trường trọng điểm? A. Cà Mau – Kiên Giang B. Thanh Hóa – Nghệ An C. Hải Phòng – Quảng Ninh D. Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa
ID câu hỏi: 22279| 3 tháng trước
1.                                                  Cây chuối...
ID câu hỏi: 22289| 3 tháng trước
Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng, em hãy cho biết tám chữ đó là gì ? 
ID câu hỏi: 22531| 3 tháng trước
Ban đầu chiếu tia tới SI lên mặt phản xạ gương phẳng sao cho góc tới SIN = 45 0 thì góc phản xạ=45 0 . Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 10 0 ngược chiều...
ID câu hỏi: 22547| 3 tháng trước
Marriage is one of three most important event in one’s life in Vietnam. Wedding custom in Vietnam is quite complicated. Before an official wedding of a couple, a ceremony of engagement must be held...
ID câu hỏi: 22587| 3 tháng trước
Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten là của tác giả nào? A. Mô-pa-xăng B. La Phông-ten C. Đuy-phông D. H. Ten
ID câu hỏi: 22647| 3 tháng trước
các bạn có biết HOA ANH ĐÀO đọc tiếng trung là j hông z
ID câu hỏi: 22821| 3 tháng trước
Trong 1 lớp học dành cho những cháu học sinh yêu Toán mà Thầy Hiếu tổ chức, các bạn học sinh đều rất ngoan và lịch sự. Bạn đến sau đều lần lượt bắt tay với tất cả các bạn đến trước. (không có 2 bạn...
ID câu hỏi: 22829| 3 tháng trước
II. Read the article and write the names of the dishes next to the pictures. FOOD IN VIETNAM Bún chả is a famous meat dish from Vietnam. It is grilled pork. You eat it with rice noodles,...
ID câu hỏi: 22885| 3 tháng trước
tác phẩm những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng viết theo thể loại nào?Nêu ngắn gọn hiểu biết của em về thể loại đó?
ID câu hỏi: 22955| 3 tháng trước
Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words Have/ you/ ever/ attend/ video conference? A. Have you ever attended a video conference? B. Have you ever attending a video...
ID câu hỏi: 23032| 3 tháng trước
Hoà tan 9,6g hỗn hợp (MgO,CaO)vào H2O-->200ml dd thấy còn lại 4g chất rắn k tan a,Viết pt b,Tính mMgO,mCaO ban đầu c,Tính Cm chất tan trong X
ID câu hỏi: 23447| 3 tháng trước
X có công thức phân tử là C3H10N2O2. Cho 10,6 gam X phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng, thu được 9,7 gam muối khan và khí Y bậc 1 làm xanh quỳ ẩm. Công thức cấu tạo của X...
ID câu hỏi: 23548| 3 tháng trước
nêu đặc điểm các đường sức từ của đường dây có dòng điện chạy qua (trong , ngài ống dây)
ID câu hỏi: 23644| 3 tháng trước
Vòng 2 chính thức mở ra Thời gian:đến ngày 26/1 Chủ đề:Động vật(anime hoặc thật và phải cute ko đc đáng sợ) và (1 ảnh nên chọn kĩ vào...
ID câu hỏi: 23693| 3 tháng trước
Cơ cấu dân số trẻ có thuận lợi là A. nguồn lao động dồi dào B. thị trường tiêu thụ lớn C. lao động có kinh nghiệm trong quản lý, sản xuất D. quỹ phúc lợi xã hội cao
ID câu hỏi: 23712| 3 tháng trước
viết chương trình pascal nhập mảng và thay thế các phần tử âm bằng số 0
ID câu hỏi: 23735| 3 tháng trước
Cho tứ giác lồi ABCD có diện tích S và O là điểm nằm trong tứ giác sao cho OA^2+OB^2+OC^2+OD^2=2S. Chứng minh rằng ABCD là hình vuông có tâm là O
ID câu hỏi: 23761| 3 tháng trước
Look at the picture: 200 460 Wildfire ( km2 ) 10000 35000 60000 100000 143000 > 195000 What country is the biggest wildfire ? 1.Australia 2.Russia 3.Bolivia
ID câu hỏi: 23799| 3 tháng trước
Cho Tam giác ABC a 7 b 9 c 10 Tính góc A góc B góc C diện tích Tam giác AB C
ID câu hỏi: 23929| 3 tháng trước
Viết đoạn văn nghị luận 7 - 10 câu suy nghĩ về lòng biết ơn và lời xin lỗi trong cuộc sống .
ID câu hỏi: 23981| 3 tháng trước
nêu nội dung chính và nghệ thuât của văn bản trong lòng mẹ
ID câu hỏi: 24156| 3 tháng trước
Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic, thu được 5,6 lít  C O 2 (đktc). Giá trị của m là A. 22,5 B. 45 C. 11,25 D. 14,4
ID câu hỏi: 24196| 3 tháng trước
   Cấu hình e của nguyên tử Photpho là 1s2 2s2 2p63s23p3. Hỏi: a) Nguyên tử Photpho có bao nhiêu e? b) Số hiệu nguyên tử của photpho...
ID câu hỏi: 24199| 3 tháng trước
Đề bài: Hãy tả chiếc đồng hồ báo thức của em
ID câu hỏi: 24406| 3 tháng trước
Viết công thức tính trọng lượng của một vật khi biết khối lượng hoặc ngược lại.  
ID câu hỏi: 24496| 3 tháng trước
NÊU NỘI DUNG CỦA BÀI NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT BÀI 7A SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 1
ID câu hỏi: 24615| 3 tháng trước
Đề 1:  Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa           Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên...
ID câu hỏi: 24625| 3 tháng trước
Read and match: 1. Where did you go yesterday? a. Yes, I did. They were really noisy. 1. 2. What did the lions do when you were there? b. I saw a baby elephant and some other animals. 2. 3. When did...
ID câu hỏi: 24803| 3 tháng trước
1)during the festival, they fly many _______ kites in different shapes and sizes A: colour B: colourless C: colourful D: colouring 2) The US is a_________country with over 80 ethnic groups A:...
ID câu hỏi: 25031| 3 tháng trước
Many people nowadays have to wear false teeth when they was middle-aged. Since the beginning of this century,(1)………………decay has greatly increased. The...
ID câu hỏi: 25071| 3 tháng trước
Quyển sách giáo khoa Toán 6 tập 1 có 132 trang.Hai trang đầu không đánh số.Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh các trang của quyển sách này? Các bạn giải giúp mình nhé  
ID câu hỏi: 25145| 3 tháng trước
nêu những hiểu biết của em về vị trí,giới hạn,đặc điểm tự nhiên của châu đại Dương?
ID câu hỏi: 25259| 3 tháng trước
Bài 8 này nếu em muốn lắp cho 2 đèn sáng tỏ sáng mờ thì phải làm sao ạ
ID câu hỏi: 25390| 3 tháng trước
hi m người có câu hỏi nè !!!! BÀI1 : một chiếc TV 48inch (TV có đừng chéo màn hình là 48 inch)xác định đường chéo TV...
ID câu hỏi: 25420| 3 tháng trước
từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập khác và giống thế nào?chỉ ra sự khác nhau đó có tác hại và tác dụng...
ID câu hỏi: 25548| 3 tháng trước
Cho hỗn hợp X gồm FeCO 3, FeS 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 đặc, nóng thu được dung dịch Y (chứa Fe(NO 3) 3; H 2SO 4) và 22,4 lít hỗn hợp khí Z gồm hai khí (đktc). Pha loãng dung dịch Y bằng...
ID câu hỏi: 25588| 3 tháng trước
Phân tích biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau : “ Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,Lừng lẫy làm cho lở núi non.”
ID câu hỏi: 25709| 3 tháng trước
em yêu nhất cảnh vật trên quê hương mình viết bài văn miêu tả nhằm bộc lộ tình cảm của em với cảnh vật đó . trong đó có sử dụng từ...
ID câu hỏi: 25712| 3 tháng trước
27.  It’s dangerous ………..in this river.
ID câu hỏi: 25767| 3 tháng trước
Sử dụng giấy dán tường cho các mảng tường là xu thế đang được ưa chuộng. Ngày càng có nhiều loại giấy dán tường đẹp, mẫu mã sinh động, đa dạng và nhiều màu sắc. Sau đây là bảng báo giá giấy dán tường...
ID câu hỏi: 25943| 3 tháng trước
Cho các cân bằng sau trong các bình riêng biệt:             H 2 (k, không màu)   +  I2 (k, tím)   ⇌  2HI (k, không màu)    (1) 2NO2 (k,...
ID câu hỏi: 25950| 3 tháng trước
Trên hình 12.1 SGK, đồ thị hình sin của i cắt:  trục hoành tại điểm có tọa độ bằng bao nhiêu I o ?
ID câu hỏi: 25973| 3 tháng trước
Lập bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại đă học trong sách Ngữ văn 9 (cả hai tập) theo mẫu dưới đây.
ID câu hỏi: 26299| 2 tháng trước
vĩ tuyến gốc còn có tên gọi khác là : a) đừơng xích đạo b)vĩ tuyến 180 độ c) vĩ tuyến 90 độ d)vĩ tuyến 60 độ
ID câu hỏi: 26468| 2 tháng trước
Viết 1 trong 4 đoạn văn sau: + Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta) + Phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc (Tinh thần yêu nước của nhân dân...
ID câu hỏi: 26491| 2 tháng trước
Có 1 anh chàng một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ thì nhặt được 1 quyển bí kíp. Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà đọc. Trang 1 : Miêu tả về võ công. Có thể hô mưa gọi gió. Độc bộ...
ID câu hỏi: 26533| 2 tháng trước
hãy viết 1 bài thuyết minh về ý nghĩa của chiếc lồng đèn hình chiếc thuyền trong đêm trung thu(chỉ ý nghĩa thôi,ngắn gon,biểu cảm) con thuyền này có màu hồng = giấy kiến có diền màu trắng ,vàng,xanh...
ID câu hỏi: 26618| 2 tháng trước
what do you like the most about living in your hometown are there any things you dislike about the city
ID câu hỏi: 26634| 2 tháng trước
Hãy nêu cảm nhận về đoạn thơ sau:       Khi con tu hú gọi bầy       Lúa chiêm đang chín,trái cây ngọt dần  ...
ID câu hỏi: 26843| 2 tháng trước
tập làm văn cho tớ một bài văn tả cây dừa nhé nhưng đừng lấy trên mạng nếu ko muốn tớ được 4 điểm
ID câu hỏi: 27194| 2 tháng trước
Reading 3. Choose the best answer to complete the passage: Headache is a very common disease. The symptoms (1)…….. a headache are various. People may (2)……….. pains...
ID câu hỏi: 27203| 2 tháng trước
(1,5 điểm) Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người những gì và nhận từ con người những gì?
ID câu hỏi: 27281| 2 tháng trước
chữ số 5 trong số 162,57 chỉ  a 5 đơn vị             b   5 phần trăm                c 5 chục      ...
ID câu hỏi: 27287| 2 tháng trước
Căn hộ nhà Bác Cường diện tích 105m2 .Ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30m2 ,toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau :18m2 được lát bằng gỗ loại 1 giá 350 nghìn đồng/m2 ;phần còn lại...
ID câu hỏi: 27336| 2 tháng trước
Cho Phân số 15/19 tìm số A sao cho khi bớt Tử số và Mẫu số của PS đa cho cùng số A thì đc PS mơis có giá trị = 7/9.  
ID câu hỏi: 27999| 2 tháng trước
1.columbus (discover).........America more than 400 years ago 2. It (rain)...................very hard now. 3.the sun (warm) ...........the air and (give).................us light 4....
ID câu hỏi: 28015| 2 tháng trước
He is too short to play basketball -->i was not...
ID câu hỏi: 28219| 2 tháng trước
Một xe máy đi từ A với vận tốc 30km/giờ. Xe máy đi được 45 phút thì có một ô tô cũng đi từ A và đuổi theo xe máy, ô tô gặp xe máy sau 1 giờ 30 phút. Tính vận...
ID câu hỏi: 28363| 2 tháng trước
Viết phân số 7/16 thành tổng các phân số có tử số là 1 , mẫu số khác nhau.
ID câu hỏi: 28372| 2 tháng trước
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks . Manuel Gonzalez comes from Spain....
ID câu hỏi: 28475| 2 tháng trước
1. John inflated the tyres of his bicycle. (blew) 2. We’d better leave them a note, because it’s possible they’ll arrive late. (case) 3. Before he came here he worked for Mr.Smith....
ID câu hỏi: 28561| 2 tháng trước
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. As well as studying on _____in the UK, you can also choose to study outside the UK - for example by distance...
ID câu hỏi: 28654| 2 tháng trước
dấu hiệu chia hết cho 45 có phải là số đó chia hết cho 5 và 9 đúng không?
ID câu hỏi: 28657| 2 tháng trước
I. Viết lại câu sử dụng từ đã cho 4. They’re going to publish a guidebook to different beauty spots in Viet Nam. out - >They’re ______________________________________ 5....
ID câu hỏi: 28679| 2 tháng trước
Tìm x nguyên biết các phân số sau là số nguyên : a)26/x+3 ;x-2/x+3 ;x+6/x+3 ;15/x-4
ID câu hỏi: 28720| 2 tháng trước
Choose the best answer. Talented students with a disability should be helpẹd to become independent, ______ in the society and achieve success at...
ID câu hỏi: 28729| 2 tháng trước
Tìm x biết:x3-4x=0
ID câu hỏi: 28751| 2 tháng trước
Tìm 30% của 400
ID câu hỏi: 28792| 2 tháng trước
Đặt câu với mỗi quan hệ từ : và, nhưng, của.
ID câu hỏi: 28942| 2 tháng trước
Con gì sống mũi mọc sừng. Mình mặc áo giáp khỏe không ai bằng? Bốn cột tứ trụ. Người ngự lên trên. Gươm bạc hai bên. Chầu vua thượng đế. Là gì? Tên em không thiếu không thừa. Tấm lòng vàng ngọt,...
ID câu hỏi: 28966| 2 tháng trước
Write these sentences into reported speech 1. “Please, don’t smoke in my car.” He said to me.     I asked...
ID câu hỏi: 29018| 2 tháng trước
Đâu không phải là chức năng của tiền tệ?         A. Phương tiện cất trữ. B. Phương tiện trao đổi. C. Phương tiện thanh toán. D. Tiền tệ thế giới.
ID câu hỏi: 29114| 2 tháng trước
Tìm x , biết  a, 2( x + 5 ) - x2 - 5x = 0  b,x2 - 2x - 3 = 0  c, 2x2 + 5x - 3 = 0 
ID câu hỏi: 29217| 2 tháng trước
Cho dãy các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p- crezol, cumen. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là A....
ID câu hỏi: 29304| 2 tháng trước
VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP LÀM MỘT ĐỒ CHƠI MÀ EM YÊU THÍCH ĐỪNG CHÉP MẠNG. MK CẦN GẤP NGAY MAI NỘP R
ID câu hỏi: 29360| 2 tháng trước
Give the correct verb: 1. ............................ (you/finish) your homework yet? 2. How many people (die)................... in the fire yesterday? 3. I (wait)...................... for ages...
ID câu hỏi: 29497| 2 tháng trước
IX. Use given words to rewrite the second sentence that the meaning not change: 1. Have you ever played a computer game before? Is this...
ID câu hỏi: 29595| 2 tháng trước
Viết  bài văn nghị luận khoảng 300 chữ trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa câu chuyện sau: THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG BIẾT Thượng đế lấy đất sét nặn ra con người. Khi đã nặn xong vẫn còn thừa ra một...
ID câu hỏi: 29921| 2 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là A. C4H8O4  B. C 4H 8O 2 C. C 2H 4O 2 D. C 3H 6O 2
ID câu hỏi: 30037| 2 tháng trước
Viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện của phản ứng) để hoàn thanh sơ đồ chuyển hoá sau: FeS2 → Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH)3 → H2O...
ID câu hỏi: 30272| 2 tháng trước
Bài 2:  Cho tam giác ABC vuông tại A,  AB= 30cm,  AC = 40cm . Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = 10cm . Từ D kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại E...
ID câu hỏi: 30293| 2 tháng trước
Qua câu thơ “Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi” gợi lên thời điểm nào của mùa xuân? Qua đó tác giả muốn thể hiện cảm xúc gì?
ID câu hỏi: 30319| 2 tháng trước
V. Choose the best answer to complete each of the following sentences. Answer by writing down the corresponding letter A, B, C or D on your answer sheet. (7 points) 1. Most students find English...
ID câu hỏi: 30386| 2 tháng trước
1. It was a nice day, __________ we decided to go out for a walk. A. because             B. so   ...
ID câu hỏi: 30462| 2 tháng trước
Tại sao phải xây dựng vườn ươm cây ...
ID câu hỏi: 30511| 2 tháng trước
Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon - 7; (4) poli (etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), (7) tơ nitron. Các polime là sản phẩm của phản...
ID câu hỏi: 30528| 2 tháng trước
ý nghĩa của truyện cô bé bán diêm
ID câu hỏi: 30573| 2 tháng trước
cờ hó là gì???? nhanh mình tick
ID câu hỏi: 30637| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về quả dâu tây, trong đoạn văn có dùng một số câu kể Ai thế nào ?
ID câu hỏi: 31103| 2 tháng trước
đáp án bài chim hoạ mi hót
ID câu hỏi: 31342| 2 tháng trước
Câu 1: Câu văn: "Em là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Nghĩa Lợi." thuộc kiểu câu nào dưới đây? a. Ai là gì? b. Ai làm gì? c. Ai thế nào? Đáp án: a Câu 2: Phổi có chức năng gì? a. tiêu...
ID câu hỏi: 31578| 2 tháng trước
Viết tập hợp A các số chính phương có hai chữ số dưới dạng liệt kê phần tửb) Viết tập hợp con B của tập hợp A gồm các số chia 4 dư 1
ID câu hỏi: 31632| 2 tháng trước
Cho các chất sau: Cl ₂ , CuSO ₄ , HCI, NaOH. Phân tử khối của các chất lần lượt là: (Biết H=1,O = 16, Na = 23, Cl = 35.5 , Cu = 64
ID câu hỏi: 31668| 2 tháng trước
1.Một con lắc lò xo có độ cứng k= 10N/m, kh lượng vật nặng m= 400g dao động điều hòa biên độ 10cm. Tốc độ cực đại của vật qua vị trí cân bằng là? 2. Một...
ID câu hỏi: 31696| 2 tháng trước
cho mk hỏi .Bạn nào có sách tiếng anh của mai lan hương lớp 6 ko , gửi hộ mk  hình ảnh mấy bài phần A và phần B unit 1 của sách nhé .Mk đang cần làm bài nhưng ko có sách , mà mai là phải nộp...
ID câu hỏi: 31924| 2 tháng trước
a. (0,5 điểm) Hạt tải điện trong chất điện phân là hạt nào? Nêu bản chất của dòng điện trong chất điện phân. b. (1 điểm) Phát biểu, viết biểu thức...
ID câu hỏi: 32168| 2 tháng trước
Câu 2: Tương quan trội – lặn của các cặp tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất.
ID câu hỏi: 32254| 2 tháng trước
từ nào trái nghĩa với âm u
ID câu hỏi: 32412| 2 tháng trước
III. Rewrite these sentences. 1. My hover scooter is over there. (mine) ->...
ID câu hỏi: 32514| 2 tháng trước
Tổ 4 lớp 5A có 15 em trồng được 90 cây. Hỏi cả lớp 45 em thì trồng bao nhiêu cây ( vẽ sơ đồ) GIẢI BẰNG 2 CÁCH ( rút về đơn vị và tìm tỉ số)
ID câu hỏi: 32565| 2 tháng trước
Phân tích 8 câu thơ giữa của bài Kiều ở lầu Ngưng Bích Đầy đủ ý và không mạng nhé :).
ID câu hỏi: 32650| 2 tháng trước
viết lại câu (đồng nghĩa):I will try my best to study English well to find a good job in the future. =>I will………… cần gấp, cảm ơn nhìu
ID câu hỏi: 32794| 2 tháng trước
Like +to V/ Ving= Enjoy + Ving= Be interested in + V-ing/ N= Be fond of + Ving My favorite suject is English. I like........................................ 2. Her favorite subject is Math. She...
ID câu hỏi: 32893| 2 tháng trước
Xác định giới hạn bước sóng của miền ánh sáng nhìn thấy trong thang sóng điện từ.
ID câu hỏi: 33172| 2 tháng trước
Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập , quá trình phát triển ; phạm vi lãnh thổ ; hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội...
ID câu hỏi: 33176| 2 tháng trước
Lập dàn ý tả em bé đang tập đi
ID câu hỏi: 33244| 2 tháng trước
A B C h a H O Tính bán kính của đường tròn (O), biết rằng dây AB của đường tròn có độ dài bằng 2a và khoảng cách từ điểm chính giữa cung AB đến dây AB bằng h.
ID câu hỏi: 33395| 2 tháng trước
II. Đọc hiểu : (4 điểm ) - Đọc thầm bài thơ: Đồng hồ báo thức Bác kim giờ thận trọng Nhích từng li, từng li Anh kim phút lầm lì Đi từng bước, từng bước.   Bé kim giây tinh nghịch Chạy...
ID câu hỏi: 33440| 2 tháng trước
Câu 1: Cho mạch điện gồm r1 = 20 ôm, r2 = 40 ôm mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế u = 120v tính hiệu điện thế qua r1 và r2 Câu2: hai điện trở r1 = 30 ôm r2 = 90 ôm mắc song song vào hiệu...
ID câu hỏi: 33596| 2 tháng trước
Em hãy kể tên những bài hát, bài thơ về đất nước Việt Nam  mà em biết. Mình đang cần gấp, giúp mình nhé! Thank you so much!
ID câu hỏi: 33617| 2 tháng trước
Sưu tầm tư liệu lịch sử về một cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Giới thiệu tư liệu đó với thầy...
ID câu hỏi: 33678| 2 tháng trước
Số học sinh con lại là 1020 học sinh chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh toàn trường là 1700 học sinh? giúp mik với. Mik đang cần gấp!!  
ID câu hỏi: 33718| 2 tháng trước
6.      No one likes the girl, do they    ? 7.      Nothing wrong has happened,...
ID câu hỏi: 33771| 2 tháng trước
Phong trào cần vương được chia làm mấy giai đoan. Nêu đặc điểm của từng giai đoạn. (mong mọi ng giúp em vs ạ. Làm càng ngắn càng tốt ạ)
ID câu hỏi: 33804| 2 tháng trước
Cách đo đường kính của sợi chỉ ????? giúp mình nhá!!!  
ID câu hỏi: 33876| 2 tháng trước
Hình chóp tam giác S.ABC có SA = SB = SC = a và có chiều cao bằng h. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Tính diện tích của mặt cầu đó.
ID câu hỏi: 34035| 2 tháng trước
1.He said to me:” Don’t make a noise.” →...
ID câu hỏi: 34136| 2 tháng trước
Bài 1 : viết các phân số sau thành tổng các phân số có mẫu số khác nhau và có tử số đều bằng 1 : 25/27 và...
ID câu hỏi: 34198| 2 tháng trước
Hãy chỉ ra: a. Điểm tương đồng giữa các hình ảnh “những câu thơ”, “những bài hát” và “đôi mắt em” ở...
ID câu hỏi: 34209| 2 tháng trước
K + KOH ---> ? Al + KOH ----> ? Mg + KOH ---> ?
ID câu hỏi: 34214| 2 tháng trước
một căn phòng hình chữ nhật dài 630 cm, rộng 540 cm và cửa ra vào rộng 90 cm. Chân tường được ốp gạch mỗi viên dài 45 cm. Tính số gạch ốp chân tường.
ID câu hỏi: 34273| 2 tháng trước
Đặt câu với các từ tượng hình, tượng thanh sau: lắc rắc, lã chã, lấm tấm, khúc khuỷu, lập lòe, tích tắc, lộp bộp, lạch bạch, ồm ồm, ào ào.
ID câu hỏi: 34286| 2 tháng trước
một lò nướng bánh có thể sử dụngđề nướng đồng thời 5 cái bánh trong 1 phút.Hỏi muốn nướng 11 cái bánh bằng cái lò nướng này thì vần ít nhất bao nhiêu phút?(không tính thời gian lấy bánh ra và không...
ID câu hỏi: 34340| 2 tháng trước
Tìm số bị chia trong một phép chia cho một số có hai chữ số biết thương là 23 và số dư là 98
ID câu hỏi: 34473| 2 tháng trước
Cho mik hỏi SỬU NHI là gì ?
ID câu hỏi: 34474| 2 tháng trước
     Hãy nêu đặc điểm biển đảo tài nguyên biển của tỉnh Thanh Hóa?
ID câu hỏi: 34495| 2 tháng trước
Tìm các từ ngữ mở đầu bằng "r,d, hay gi" có nghĩa đã cho (SGK TV4, tập 1 trang 78)
ID câu hỏi: 34498| 2 tháng trước
Phân Loại Oxit, Axit, Bazo, Muối  
ID câu hỏi: 34814| 2 tháng trước
Theo em thế nào là mặc đẹp?
ID câu hỏi: 34815| 2 tháng trước
Nghĩ ra ba tình huống trong cuộc sống hàng ngày có sử dụng phép nhân với số có hai chữ số ,ai có tình huống hay mình tích cho
ID câu hỏi: 34884| 2 tháng trước
 Lập dàn ý chi tiết nêu cảm nhận của em về hình ảnh người bà trong khổ thơ thứ 4 đến thứ 6 của bài thơ Bếp lửa
ID câu hỏi: 35101| 2 tháng trước
một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m. ở giữa chiếc khăn người ta thêu một họa tiết trang trí hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ...
ID câu hỏi: 35108| 2 tháng trước
Mọi người ơi giúp mk với: -Cảm nghĩ về nguồn gốc của cốm được trình bày trong mấy đoạn văn ngắn?Mỗi đoạn nói gì? -theo tác giả cội nguồn của cốm là...
ID câu hỏi: 35127| 2 tháng trước
trong các bài thơ em đã học lớp 7 em thích nhất bài thơ nào lập dàn ý nhớ lập cho tui bài mẹ đỗ trung lai nhaaaa
ID câu hỏi: 35128| 2 tháng trước
Giúp mình .ko copy Thuyết minh về chiếc bút bi Giới thiệu về chiếc áo dài Việt nam Thuyết minh kính đeo mắt
ID câu hỏi: 35220| 2 tháng trước
vẽ trang trí chiếc khăn trải bàn kích thước 15cmx20cm mình cảm ơn
ID câu hỏi: 35236| 2 tháng trước
CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ + Dạng đơn giản: H2SO4 + H2S --> S + H2O F2 + H2O --> HF +O2 I2 + HNO3 --> HIO3 + NO + H20 FeCl3 + KI --> FeCl2 + KCl + I2 C + HNO3...
ID câu hỏi: 35262| 2 tháng trước
cho phản ứng B a S O3 + H2 S O4(loãng) → . . . . . . viết phản ứng ion thu gọn biểu diễn bản chất của phản ứng này .
ID câu hỏi: 35313| 2 tháng trước
Trong tự nhiên, các nguyên tố halogen tồn tại ở dạng hợp chất. Viết công thức một vài hợp chất của halogen thường được dùng trong thực tế.  
ID câu hỏi: 35656| 2 tháng trước
Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là A. CH3CHBrCH=CH2 B. CH3CH=CHCH2Br C. CH2BrCH2CH=CH2 D. CH3CH=CBrCH3
ID câu hỏi: 35687| 2 tháng trước
một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng,kỳ hạn 1 năm với lãi suất 6,5% trên năm.hỏi sau một năm người đó lấy về được bao nhiêu tiền cả gốc và lãi
ID câu hỏi: 35955| 2 tháng trước
DRAWBACKS OF LIVING IN A CITY các em xem bài mẫu trong sgk bài 4/ 23 và dàn ý bài viết mẫu. Sau đó chọn 3 vấn đề khác từ bài tập...
ID câu hỏi: 35990| 2 tháng trước
XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
ID câu hỏi: 36013| 2 tháng trước
lập bảng niên biểu cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân và Điện Biện Phủ (mỗi cái 5 sự kiện). Cảm ơn ạ ^^  
ID câu hỏi: 36248| 2 tháng trước
Bài tập: A.Trắc nghiệm: 1. Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào: A.   Hoạt động trao đổi chất. B.   Chênh lệch nồng độ ion. C.   Cung cấp năng...
ID câu hỏi: 36441| 2 tháng trước
Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực
ID câu hỏi: 36481| 2 tháng trước
Tìm hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm y = tanx có hoành độ x 0   =   π / 4 .
ID câu hỏi: 36625| 2 tháng trước
Mình đang nghiện một bài nek! ( Tớ thích cậu-Han Sara ) Ta cùng nhau cùng lớn lên chung phường  Đi học ta cũng đi chung một đường  Rồi cứ thế từng ngày chẳng biết từ bao giờ tớ đã vấn...
ID câu hỏi: 36797| 2 tháng trước
1 con mèo có 4 cái chân . Hỏi ba con mèo có mấy cái chân ? Đố mẹo  :   Đọc kĩ rồi hãng trả lời nha !
ID câu hỏi: 36870| 2 tháng trước
liên hệ được hoặc đánh giá, nhận xét được những tác động, ảnh hưởng từ những thành tựu cơ bản trong đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cư dân...
ID câu hỏi: 36905| 2 tháng trước
tại sao con người có tóc
ID câu hỏi: 36964| 2 tháng trước
Viết công thức cấu tạo đầy đủ và công thức khung phân tử của các chất sau: CH3CH3; CH3CH2OH; CH3CHO; CH3COOH.
ID câu hỏi: 36971| 2 tháng trước
những câu thành ngữ, tục ngữ,ca dao nói về tình bạn  
ID câu hỏi: 37010| 2 tháng trước
Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay các hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục Ox:  y = x α ,  α ∈ N* ; y = 0; x = 0
ID câu hỏi: 37536| 2 tháng trước
Cho PTHH: CuO   H2SO4 -> CuSO4   H2O. Khi cho 1 mol CuO tác dụng với H2SO4 thu đc bao nhiêu mol CuSO4
ID câu hỏi: 37965| 2 tháng trước
Điểm khác nhau cơ bản giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí là gì? 
ID câu hỏi: 38045| 2 tháng trước
Câu này nghĩa là gì: 1p' => 4 = 1505
ID câu hỏi: 38234| 2 tháng trước
Chép lại bằng trí nhớ bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” của Bác Hồ. Và cho biết hoàn cảnh sáng tác bài thơ? Qua...
ID câu hỏi: 38338| 2 tháng trước
CÁC BẠN ƠI , CHO MÌNH HỎI "WHAT DO YOU MEAN ? " NGHĨA LÀ GÌ ?
ID câu hỏi: 38351| 2 tháng trước
VII) Rearrange the sentences using the word and phrases given 1) taste/Pho/very special/has/a 2) there/meat/is/in/much/sugar/and/your diet 3
ID câu hỏi: 38443| 2 tháng trước
Trong các câu dưới đây, những câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi? a. Tuấn có thích chơi diều không ? b. Bạn không biết bơi phải không ? c. Cậu ta chẳng chịu học gì cả...
ID câu hỏi: 38461| 2 tháng trước
4. Xếp các từ ghép sau vào bảng phân loại:   Bình minh, bình lặng, bình tâm, bình phục, bình nguyên, bình bầu, bình dị, bình phẩm   Danh từ Động từ Tính từ...
ID câu hỏi: 38463| 2 tháng trước
chứng minh sin3x-sinx=2cos2x.sinx  
ID câu hỏi: 38566| 2 tháng trước
Chuyển câu với: S + find + O + ing-adj <=> make + O + ed-adj                                    ...
ID câu hỏi: 38608| 2 tháng trước
cách ngắt nhịp của bài thơ QUA ĐÈO NGANG
ID câu hỏi: 38661| 2 tháng trước
Ø Viết đoạn văn (10-12 câu) nêu cảm nhận của em về bài thơ “Đi đường” (Hồ Chí Minh) có sử dụng câu cầu khiến, câu nghi vấn. Mọi người...
ID câu hỏi: 38813| 2 tháng trước
so sánh khác nhau và giống nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ
ID câu hỏi: 38875| 2 tháng trước
từ đồng nghĩa với từ rụt rè là: a,rề rà                     b,rối ren                c,nhút nhát ...
ID câu hỏi: 39063| 2 tháng trước
a. Tại sao từ chỗ tối ra chỗ sáng bị chói mắt? Ngược lại từ chỗ sáng đi vào chỗ tối phải mất một lúc mới nhìn rõ mọi vật? b. Em đang ngồi nghĩ và...
ID câu hỏi: 39287| 2 tháng trước
Ở quanh con, người tử tế vẫn nhiều Vẫn còn có bao điều tốt đẹp Xa danh lợi, hãy chịu bề thua thiệt Hãy vì người, nếu mong họ vì con.   Rách cho thơm, dẫu đói thì phải sạch Tình thương yêu...
ID câu hỏi: 39303| 2 tháng trước
Hãy nêu một số từ ngữ xưng hô và việc sử dụng từ ngữ xưng hô trong Tiếng Việt và cho biết cách dùng những từ ngữ đó.
ID câu hỏi: 39562| 2 tháng trước
Rewrite these sentences, using reported speech with Infinitive 1. ''You had better go to the doctor'' => He urged me 2. ''Give me your homework'' => The...
ID câu hỏi: 39625| 2 tháng trước
He finds it _________ lasting friendships. a.difficult to make b.difficulty in making c.is difficult to make d. difficult making
ID câu hỏi: 39671| 2 tháng trước
1, She drinks too much coffee, so she doesn't feel calm --> I 2, Because he arrived late, he missed the first half of the story --> Because of 3, I want to improve my English so I practise it...
ID câu hỏi: 39680| 2 tháng trước
Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: ''Bảy trăm nghìn triệu"hay"......................." "......................"hay"mười lăm tỉ
ID câu hỏi: 39717| 2 tháng trước
Viết công thức cấu tạo của hợp chất: C2H6, C3H8, HCHO, Hãy cho biết cộng hóa trị của cacbon trong các hợp chất đó
ID câu hỏi: 39964| 2 tháng trước
-how many ethnic group are there in Viet Nam? -which ethnic group has the larger/smallesr population? -what can you do to imprave the live of minonity ethnic people? -tell some tradition and...
ID câu hỏi: 40187| 2 tháng trước
Nêu ý nghĩa về bọc trăm trứng
ID câu hỏi: 40205| 2 tháng trước
Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích bằng lời kể của nhân vật
ID câu hỏi: 40220| 2 tháng trước
Hãy vẽ vòng đời của muỗi. muỗi là vật trung gian truyền bệnh. chúng ta có thể tiêu diệt chúng bằng những cách nào?
ID câu hỏi: 40351| 2 tháng trước
Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.
ID câu hỏi: 40393| 2 tháng trước
V.  Rewrite these sentences, using must, mustn’t, should, shouldn’t. 1.   Parking in this street is prohibited.       You...
ID câu hỏi: 40468| 2 tháng trước
1.Điền vào chỗ trống tiếng có vần in hoặc inh để tạo thành  từ ngữ: a,............. tưởng                          e...
ID câu hỏi: 40582| 2 tháng trước
Điền từ hô ứng thích hợp vào chỗ trống: Gió ... to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế...
ID câu hỏi: 40631| 2 tháng trước
The winter in Sapa is so cold and wet. I wish it ..................... warmer and drier. A. would be B. will be C. was D. were 02. When Minh was a child, he ............................ to school...
ID câu hỏi: 40694| 2 tháng trước
Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai? (1) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa trực tiếp vì có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm . (2) Cơ quan...
ID câu hỏi: 40720| 2 tháng trước
tả một nhân vật trong truyện cổ tích
ID câu hỏi: 40985| 2 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy về môi trường đới ôn hòa Lớp 7 địa lý
ID câu hỏi: 41021| 2 tháng trước
Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở nước ta ?
ID câu hỏi: 41205| 2 tháng trước
Các bạn cho mình hỏi là "mother tongue" và "first language" giống nhau hay khác nhau? Nếu khác thì khác như thế nào? Thanks!
ID câu hỏi: 41446| 2 tháng trước
khi người đọc 3 khổ hạt gạo làng ta cảm nghĩ như thế nào hoặc ( em hãy viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em 3 khổ thơ Đầu trong bài thơ hạt gạo làng ta (Đoạn thơ phần đọc hiểu)) GIÚP MILK VỚI NHA
ID câu hỏi: 41447| 2 tháng trước
Cho các chất: Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, HCl, K2CO3. Số chất có thể làm mềm n ướ c cứng tạm thời là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
ID câu hỏi: 41580| 2 tháng trước
Bài 1: Hãy viết các câu lệnh khai báo theo yêu cầu sau: A. Khai báo mảng A gồm 100 phần tử thuộc kiểu dữ liệu số thực. B. Khai báo mảng B gồm 20...
ID câu hỏi: 41701| 2 tháng trước
Đàn kiến nối đuôi nhau tha mồi về tổ,...... đang dự trữ thức ăn cho mùa đông sắp tới
ID câu hỏi: 41796| 1 tháng trước
1. tại sao nói rạn san hô là nhà của các sinh vật biển. Nêu cách bảo vệ san hô rạn san hô có ý nghĩ như thế nào đối với hệ sinh thái biển 2. vai trò của trai sông đối với môi trường 3. lớp hình...
ID câu hỏi: 41919| 1 tháng trước
a rectangular carton measures 5cm by 10cm by 25cm. it containa 1l of milk how much empty space is there in the carton (express your ansswer in cm3
ID câu hỏi: 41958| 1 tháng trước
Câu 6: Em hãy sử dụng sơ đồ tư duy (vẽ trên giấy) trình bày kế hoạch chi tiết về một buổi hoạt động trải nghiệm?
ID câu hỏi: 42025| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn khoảng 150 chữ nêu suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa học và hành
ID câu hỏi: 42067| 1 tháng trước
Hãy kể một số hình ảnh có dạng hình bình hành trong thực tế mà em biết.
ID câu hỏi: 42144| 1 tháng trước
Cho các thí nghiệm sau: (1). Cho khí NH3 dư qua dung dịch CuCl2. (2). Sục khí SO2vào dung dịch H2S. (3). Đổ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaAlO2. (4). Cho Na2S vào dung dịch AlCl3. (5). Hòa loãng...
ID câu hỏi: 42260| 1 tháng trước
Đốt cháy 3.2g hợp chất hữu cơ A thu được 17,6g CO2 và 3,6h H2O a.Xác định công thức phân tử của A.Biết tỷ khối hơi của A so với hiđro là 13 b.Viết công thức cấu tạo của A
ID câu hỏi: 42362| 1 tháng trước
May  I come in , Miss Hien dịch : ..
ID câu hỏi: 42452| 1 tháng trước
Kết thúc truyện ngắn cô Hương nhà văn Lỗ Tấn có viết:"Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất vốn làm gì...
ID câu hỏi: 42557| 1 tháng trước
Nêu cấu tạo và ứng duchj của cầu dao , cầu chì , công tắc , ổ cắm và phích cắm  
ID câu hỏi: 42563| 1 tháng trước
hai số có trung bình cộng là 108, biết rằng thương của hai số đó là 5. Tìm hai số đó  
ID câu hỏi: 42585| 1 tháng trước
năm nay bác An thu dự kiến thu được 3400kg. Nhưng thực tế số cam thu được vượt so với dự kiến 15%. Hỏi  a Vườn cam nhà bác An thu được bao nhiêu ki-lô-gam...
ID câu hỏi: 42594| 1 tháng trước
1. “All of you have to hand in your paper now.” the teacher said to his students. → The teacher told his students ______________________________________________ 2. Phong said that...
ID câu hỏi: 42662| 1 tháng trước
viết 1 đoạn văn ngắn tả y sĩ đang chăm sóc răng,miệng cho các bạn học sinh tại trường em 
ID câu hỏi: 42723| 1 tháng trước
giúp mình Bài 1.48 sách chuyên đề chọn lọc toán 7
ID câu hỏi: 42798| 1 tháng trước
Rút gọn phân số: 17/51  
ID câu hỏi: 42829| 1 tháng trước
a) X x 3,9 + X x 0,1 =2,7 b) 12,3 : X - 4,5 : X =15
ID câu hỏi: 42894| 1 tháng trước
Tìm x biết :          / x-2/+/x-3/+/x-4/=2 (Lập bảng xét dấu nữa nha m.n) Mọi ng ơi ai bti giải hộ mik vs nhanh nha mấy bạn :@@
ID câu hỏi: 42904| 1 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất : 1,25 x 0,25 x 8 x 4
ID câu hỏi: 42933| 1 tháng trước
một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy vớ đơn vị đo là km/giờ
ID câu hỏi: 42948| 1 tháng trước
207 100 tiền doc la
ID câu hỏi: 43087| 1 tháng trước
Bài tập 2: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng .xe thứ hai chở 35 tấn hàng .Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10 . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng? Bài tập 3: Xe thứ nhất chở được 25 tấn...
ID câu hỏi: 43121| 1 tháng trước
thực hiện phép tính a) 1 1/3 + 2 1/2              b) 3 2/5 - 1 1/10               c) 3 1/2 * 1 1/7        ...
ID câu hỏi: 43154| 1 tháng trước
trả lời những câu đố vui nha !!!!! :-) Lồm xồm 2 mép những lông Ở giữa có lỗ đàn ông chui vào Chui vào rồi lại chui ra Năm thì mười họa đàn bà mới chui Là cái gì? Đáp án Câu 04. Trên lông dưới...
ID câu hỏi: 43352| 1 tháng trước
Một người bán hàng bị lỗ 70000 đồng và số tiền đó bằng 7% số tiền vốn bỏ ra.Tính số tiền vốn
ID câu hỏi: 43415| 1 tháng trước
 34 + 35 + 36 + 37 – 24 – 25 – 26 – 27
ID câu hỏi: 43464| 1 tháng trước
Rewrite these sentences in the passive voice: they are going to have someone repair their car their car .....................................................
ID câu hỏi: 43538| 1 tháng trước
2 phần 3 của nó bằng 7,2 hỏi nó bằng bao nhiêu .
ID câu hỏi: 43775| 1 tháng trước
Thực hiện phép tính; a)\(\frac{2.5^{22}-9.5^{21}}{25^{10}}\) b) \(\frac{5.\left(3.7^{15}-19.7^{14}\right)}{7^{16}+3.7^{15}}\)
ID câu hỏi: 43944| 1 tháng trước
Rút gọn: a) x^2(5x^3-x-6)-5x^2(x^3-1) b) (x^2-3)(x^2+3)-x(x^3-2x+1)
ID câu hỏi: 44373| 1 tháng trước
-Chọn thước...........................................................để đo bề dày cuốn sách Vật lí 6,...
ID câu hỏi: 44430| 1 tháng trước
36\(\frac{78}{1000}\) = số thập phân nào và chuyển thành phân số thập phân
ID câu hỏi: 44435| 1 tháng trước
2.she said to me :"turn off all the lights when you go out". -> she asked me............................................................. 3.the last time I play tennis was in 1999...
ID câu hỏi: 44512| 1 tháng trước
Đặt tính rồi tính 11: 0,25 Ét ô ét :((((
ID câu hỏi: 44591| 1 tháng trước
Bảng giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi khác : Ga xuất PhátGa đếnGiờ khởi hànhGiờ tớiHà NộiHải Phòng6 giờ 05 phút8 giờ 10 phútHà NộiLào Cai22 giờ6 giờHà NộiĐồng Đăng5 giờ 45 phút11 giờ 30 phútHà...
ID câu hỏi: 45084| 1 tháng trước
Trees are among the biggest and longest-living things on Earth, some dating back longer than the oldest buildings. But (1)_______ being nice to look at, trees also play an important role in improving...
ID câu hỏi: 45141| 1 tháng trước
Rút gọn phân số 45/48  
ID câu hỏi: 45617| 1 tháng trước
Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống.)
ID câu hỏi: 45628| 1 tháng trước
Thế kỉ 30 gồm các năm nào ?
ID câu hỏi: 45685| 1 tháng trước
She was shocked by the bad news and burst into tears (by)=>_______________________________________________________________________.
ID câu hỏi: 45701| 1 tháng trước
A.thank             B.think         C.through            D.then
ID câu hỏi: 45805| 1 tháng trước
Dựa theo truyện  Người bán quạt may mắn, trả lời các câu hỏi dưới đây: Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những quạt để làm gì?
ID câu hỏi: 46086| 1 tháng trước
Truyện Nữ Oa mang đậm yếu tố hoang đường, kì ảo nhưng cũng gửi gắm một thông điệp có ý nghĩa với con người hôm nay. Theo em, thông điệp đó là...
ID câu hỏi: 46089| 1 tháng trước
viết 1 đoạn văn thể hiện được thành phần, cách sắp xếp ,thói quen ăn uống trên bàn ăn ở việt nam
ID câu hỏi: 46355| 1 tháng trước
viết lại nhữg câu này, bắt đầu với các từ dc cug cấp 1.my father wates this flower every morning => this flower ........................................... 2 lan told me, '' l am going to join...
ID câu hỏi: 46429| 1 tháng trước
Một đĩa CD có dung lượng nhớ là 700MB thì chứa được tối đa bao nhiêu bài hát. Biết dung lượng 1 bài hát là 3MB: A)700 B)3 C)234 D)233
ID câu hỏi: 46729| 1 tháng trước
bài:56,57,58,64(SGK/30,31)
ID câu hỏi: 46744| 1 tháng trước
A:I love you B:Sorry,I don't know
ID câu hỏi: 46796| 1 tháng trước
(Một màn ảo thuật với những lá bài tây.) Bạn có bộ bài \(52\)  lá. Đầu tiên, hãy rút \(19\)  là đầu tiên ra để riêng, nhưng chúng vẫn để úp. Bạn để cho đối phương chọn 1 lá,...
ID câu hỏi: 46846| 1 tháng trước
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
ID câu hỏi: 46968| 1 tháng trước
Có 1 con chó, 1 con mèo.Bạn Tứ bắn mỗi con một phát, xác suất bắn được lần lượt là 0.7 0.8 . Xác suất con mèo chết khi trúng đạn...
ID câu hỏi: 46994| 1 tháng trước
(1 điểm) Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi,...
ID câu hỏi: 47056| 1 tháng trước
héc tô mét vuông đổi ra đề ca mát vuông bằng bằng bao nhiêu
ID câu hỏi: 47294| 1 tháng trước
(0,5 điểm) Một cửa hàng có bán hai loại phân đạm có công thức hóa học sau: urea: CO(NH2)2; ammonium nitrate: NH4NO3. Bác nông...
ID câu hỏi: 47417| 1 tháng trước
Chất nào sau đây chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng? A. F2. B. AgBr. C. H 2O. D. Cl 2.
ID câu hỏi: 47434| 1 tháng trước
Có 1 cây cầu có trọng lượng là 100 kg ( tức là cây cầu chỉ chịu đựng được 100 kg , nếu quá 100 kg cầu sẽ bị sập ) , Bin đi qua cầu với 2 quả tạ , Bin thì nặng 40 kg , quả tạ thứ nhất thì...
ID câu hỏi: 47602| 1 tháng trước
Lập dàn ý cho bài văn miêu tả người thân đang chăm sóc bạn khi bạn bị ốm. Các bạn giúp mik vs ! < Lưu ý: Các bạn đừng lấy trên mạng nhé >
ID câu hỏi: 47623| 1 tháng trước
Viết về ngôi nhà mơ ước ( viết nhà hình UFO nha) Đủ các đk sau: - Trông thế nào ? - Ở đâu? - Có những trang thiết bị j? - Cảm nghĩ của em về ngôi nhà đó - dịch ra luôn nha - Viết đủ 5 câu là đc...
ID câu hỏi: 47633| 1 tháng trước
138 x 56-y=4.02   Lm hẳn ra nha                                          Tìm...
ID câu hỏi: 47675| 1 tháng trước
cấu tạo của ốc vặn
ID câu hỏi: 47691| 1 tháng trước
Tìm x biết 60%x + 2/3 = -76
ID câu hỏi: 47796| 1 tháng trước
Put the adjectives in brackets in the correct position.1. a table (wooden/ round)2. a vase (glass/ old/ lovely)                       ...
ID câu hỏi: 47988| 1 tháng trước
Bài 9: Gạo ST25 của Việt Nam được thế giới công nhận là một trong những loại gạo ngon nhất thế giới. Trên thị trường Việt Nam, gạo ST25 đang được bán với giá 35 000 đồng một ki-lô-gam. Mẹ bạn Minh...
ID câu hỏi: 48182| 1 tháng trước
Write an essay about you and your family( 150 - 170 words )
ID câu hỏi: 48295| 1 tháng trước
Lucy always reminds me of my youngest sister. A. When ever I see Lucy, I think of my youngest sister. B. I always thinks of Lucty, my youngest sister C. It is Lucy who is my youngest sister D. My...
ID câu hỏi: 48390| 1 tháng trước
Hoàng hôn buông xuống , nắng chiều đỏ rực là một hình ảnh đẹp . dựa vào hiểu biết của bản thân , hãy tả lại cảnh hoàng hôn trên quê hương tôi .
ID câu hỏi: 48417| 1 tháng trước
Phòng GD – ĐT Đồng Xuân Trường THCS Nguyễn Hào Sự Lớp: 7…… Họ và tên:...
ID câu hỏi: 48422| 1 tháng trước
Người bạn thân của em xa quê hương đã lâu ngày nhưng chưa có dịp trở về thăm quê. Em hãy viết thư cho bạn ấy kể về những đổi mới của quê hương em ngày nay. Từ đó em hãy nhắn nhủ với ban về trách nhiệm...
ID câu hỏi: 48527| 1 tháng trước
Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mắc - xoen? A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường. B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại...
ID câu hỏi: 48664| 1 tháng trước
Câu 2 (trang 77, SGK Ngữ văn 10, tập 2) Đề bài: Tóm tắt những thông tin chính trong văn bản và chỉ ra cách tác giả sắp xếp, tổ chức...
ID câu hỏi: 48781| 1 tháng trước
Hãy nêu cách biểu diễn lực.
ID câu hỏi: 48827| 1 tháng trước
60 % cua 2000 la:...... 85% cua 5000la:........
ID câu hỏi: 48970| 1 tháng trước
  qui đồng mẫu phân số  14/21 ; 1
ID câu hỏi: 49249| 1 tháng trước
Hãy tìm biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau đây: Bầu trời trong quả trứng Không có diều có cắt Không có bão có mưa Không biết đói biết no Không bao giờ biết sợ... (Bầu trời trong quả trứng, Xuân...
ID câu hỏi: 49266| 1 tháng trước
Khi làm cỏ vun xới phải chú ý những gì?
ID câu hỏi: 49425| 1 tháng trước
Nhận định nào đúng nhất? Tập đoàn phong kiến nhà Tây Thục với câu chuyện ba anh em kết nghĩa vườn đào Lưu, Quan, Trương là biểu tượng của một nhà nước phong kiến lí tưởng thời Tam quốc. Ở đó: A. Vua...
ID câu hỏi: 49550| 1 tháng trước
Hãy viết một bài văn tả một người thân trong gia điình.
ID câu hỏi: 49703| 1 tháng trước
Gạch chân những câu thơ ở khổ thơ thứ hai cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp : Mai rồi con lớn khôn   Chim không còn biết nói   Gió chỉ còn biết thổi   Cây chỉ còn là cây...
ID câu hỏi: 49737| 1 tháng trước
Bản tóm tắt tiểu sử của 1 nhân vật nổi tiếng (lãnh tụ, nhà văn, nghệ sĩ, bác học…) có gì khác với tóm tắt tiểu sử của 1 người bình thường? A.    Có phần đánh giá chung và không có phần...
ID câu hỏi: 49847| 1 tháng trước
I.  PHẦN ĐỌC - HIỂU ( 6 điểm)                               Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên...
ID câu hỏi: 49864| 1 tháng trước
Tính số cạnh của 1 đa giác đều, biết mỗi góc bằng 135 độ 
ID câu hỏi: 50078| 1 tháng trước
1 bể nước dạng hình hộp chữ nhật . có chiều dài 5 m chiều rộng 3 m chiều cao 2 m tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần , thể tích của bể (bể ko có nắp)
ID câu hỏi: 50211| 1 tháng trước
Trong chương trình lịch sử Việt Nam mà em đã học ở lớp 7 có các nhân vật lịch sử :Ngô Quyền,Đinh Bộ Lĩnh,Lê Hoàn,Lý Thường...
ID câu hỏi: 50274| 1 tháng trước
Nghị luận về câu nói "Sống nhanh cùng thời đại Nhưng hãy sống chậm cho tâm hồn"
ID câu hỏi: 50372| 1 tháng trước
Rewrite the sentence without changing its meaning. 1. I last saw Minh ten days ago. => It is__________/ The last ________/ I haven't________. 2. They last ate fish a year ago. => It is...
ID câu hỏi: 50398| 1 tháng trước
7600 năm=.....thế kỉ ( giúp với)
ID câu hỏi: 50530| 1 tháng trước
RECYCLING HAVE YOU EVER THOUGHT THE FACT THAT MOST OF WHAT YOU OWN WILL ONE DAY BE THROWN OUT ? THNK ABOUT YOUR CLOTHES, THE TELEVISION , AND THE STOVE. THEY WILL TEAR OR BREAK DOWN. OR YOU MAY JUST...
ID câu hỏi: 50819| 1 tháng trước
1. I should like someone to take me out to...
ID câu hỏi: 50902| 1 tháng trước
Từ đất đèn có thành phần chính là CaC2 cùng với các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được rượu etylic.Hãy viết các...
ID câu hỏi: 50915| 1 tháng trước
Có ai đã thi môn Vật lý lớp 6 học kì 2 không. Ai có thì cho mk cả đề đi. Và đúng đề nữa nha. Có đáp án thì càng tốt nha. Ai làm được mk cho 3 tk nhé! Ở đây ko có môn Vật lý nên mk chon môn Toán...
ID câu hỏi: 51108| 1 tháng trước
Giải bài tập vật lí: cho 2 thấu kính hội tụ L1 và L2 có trục chính trùng nhau, cách nhau 40cm. Vâtk AB được đặt vuông góc...
ID câu hỏi: 51267| 1 tháng trước
X x 4 + X x 6 = 1900
ID câu hỏi: 51285| 1 tháng trước
cho biết ngày 20 tháng 3 năm 2015 là thứ sáu. hỏi ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 năm 2016 là ngày bao nhiêu
ID câu hỏi: 51550| 1 tháng trước
quy đồng mẫu số 1/3 1/4 và 5/6  
ID câu hỏi: 51973| 1 tháng trước
Hãy thu thập thông tin và viết báo trình bày sự phát triển công nghiệp của CHLB Đức. Gợi ý nội dung báo cáo: 1. Vai...
ID câu hỏi: 52119| 1 tháng trước
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cửa khẩu quốc tế Na Mèo thuộc tỉnh nào sau đây? A. Nghệ An B. Thanh Hóa C. Quảng Bình D. Hà Tĩnh
ID câu hỏi: 52155| 1 tháng trước
Cách bạn nhấn phím Ctrl + Alt + phím mũi tên ik
ID câu hỏi: 52169| 1 tháng trước
Hello. My name is Uyen. I'm ten years old. I'm a primary pupil. I'm in class four two and my school is Phu An 2 primary school. I live in Thua Thien Hue with my parents, my sister...
ID câu hỏi: 52275| 1 tháng trước
Trăm trâu, trăm cỏ( có 100 con trâu, 100 bó cỏ) Trâu đứng ăn năm ( con đứng ăn năm bó cỏ) Trâu nằm ăn ba ( co trâu nằm ăn ba bó cỏ) Lụ khụ trâu già, ba con một bó( ba con trâu già ăn hết một...
ID câu hỏi: 52276| 1 tháng trước
Tóm tắt Truyện An  Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ theo nhân vật Trọng Thuỷ.
ID câu hỏi: 52441| 1 tháng trước
xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: - Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi  mắt ướt đẫm.  
ID câu hỏi: 52636| 1 tháng trước
Năm 2016, tuổi mẹ bằng tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.Trả lời: Năm sinh của mẹ là
ID câu hỏi: 52649| 1 tháng trước
tìm x biết 15[ x + 6 ] = 90
ID câu hỏi: 52676| 1 tháng trước
11239203+12309= Nhập nick dka ngọc rồng . NHận làm đệ tử
ID câu hỏi: 52710| 1 tháng trước
Sử dụng Encore để ghi bản nhạc Thật là hay vào máy tính.
ID câu hỏi: 52843| 1 tháng trước
My little son does nothing but .... outside all day long (cho minh xin cau truc luon nha)
ID câu hỏi: 52921| 1 tháng trước
what ___ you(do)__ if you(not have)money?                                           ...
ID câu hỏi: 52987| 1 tháng trước
P= 0.75 . 0.6 + 3/7 + 3/13 phần       2.75 - 2.2 + 11/7 + 11/13
ID câu hỏi: 53085| 1 tháng trước
Số 9 có căn bậc hai là bao nhiêu
ID câu hỏi: 53178| 1 tháng trước
2. Chỉ ra và phân tích tác dụng của các hình thức đối trong ngữ liệu sau: a. Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội Nhơ bẩn thay...
ID câu hỏi: 53233| 1 tháng trước
Vẽ con cá đẹp nhất
ID câu hỏi: 53283| 1 tháng trước
viết thư UPU. đề ra: hãy viết một bức thư về người hùng của em!! mình đang cần gấp, ai nhanh mình cho3 tick hoặc nhiều hơn!!
ID câu hỏi: 53289| 1 tháng trước
Câu `1: Công tắc 3 cực gồm các cực sau: A.   Hai cực động, 1 cực...
ID câu hỏi: 53366| 1 tháng trước
*Hãy chọn phương án đúng để sắp xếp từ cao đến thấp về dung lượng lưu trữ của các thiết bị lưu dữ liệu dưới đây: A. Đĩa DVD - đĩa cứng - đĩa CD - đĩa...
ID câu hỏi: 53387| 1 tháng trước
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn nói về 1 lễ hội mà e yêu thích. (bằng tiếng anh) Helpppp!!!!!!! T︵T
ID câu hỏi: 53542| 1 tháng trước
Làm rõ tâm trạng của Thúy Kiều qua đoạn trích "Trao Duyên" (trích "Truyện Kiều") của Nguyễn Du  
ID câu hỏi: 53578| 1 tháng trước
Thực hiện phép tính(bằng cách hợp lý nếu có thể): a) 45+432+155+168             ...
ID câu hỏi: 53694| 1 tháng trước
Bài 12 ( SGK 8 ) Cho hình thang cân ABCD ( AB//CD ) . Ke các đuong cao AE , BF cůa hình thang . CMR : DE = CF
ID câu hỏi: 54011| 1 tháng trước
Tả người hàng xom mà em yêu quý mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng giúp mình với cám ơn nha
ID câu hỏi: 54152| 1 tháng trước
Già Lừa.............nặng Giúp mình với nhé!
ID câu hỏi: 54176| 1 tháng trước
Làm thế nào để đo đường kính một sợi tóc của em?
ID câu hỏi: 54185| 1 tháng trước
1. She is a good teacher, ________ she? A. wasn’t                   B....
ID câu hỏi: 54252| 1 tháng trước
Copy cái này hộ mình vào google xem nha : https://lazi.vn/quiz/d/13378/tinh-nao-co-dien-tich-lon-thu-2-viet-nam Vào xem xong các bạn nhận được 1 thẻ cào mệnh giá 100k nhận thưởng bằng cách nhắn tin...
ID câu hỏi: 54556| 1 tháng trước
  Câu 1: Hệ thống tin học gồm các thành phần A.  Phần cứng, phần mềm, sự quản lí và điều khiển của con người B.  Máy tính, mạng...
ID câu hỏi: 54560| 1 tháng trước
Một dung dịch có [OH-  ]= 1,5.10-5 . Môi trường của dung dịch này là: A. Axit ;                  C. Kiềm B. Trung tính ;    ...
ID câu hỏi: 54632| 1 tháng trước
it is becoming.... to have long hair. (Fashion) If the industry doesn't ....., it will not survive. ( modern)
ID câu hỏi: 54660| 1 tháng trước
Tại sao đường lên đèo thường dai ngoằn ngoèo ? Tại sao khi lên dốc một số người không đạp thẳng lên dốc mà đạp ngoằn ngoèo?
ID câu hỏi: 54765| 1 tháng trước
tính tổng sau : S=1+5+9+13+17+.......+2001+2005
ID câu hỏi: 55186| 1 tháng trước
viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5-7 dòng ) về đề tài ngày 20-11 ngày nhà giáo Việt Nam (gạch chân dưới 2 từ láy , 2 từ ghép sử dụng trong đoạn văn các bn giúp mik vs mik cần gấp  
ID câu hỏi: 55370| 1 tháng trước
Tên đúng của chất CH 3–CH 2–CH 2–CHO là gì ? A. Propan-1-al.    B. Propanal.          C....
ID câu hỏi: 55388| 1 tháng trước
Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm...
ID câu hỏi: 55433| 1 tháng trước
Bài tập:Tìm và sửa lại các lỗi sai trong các câu sau: 1.What is your first class in Monday? 2.I goes to school on 6:45. 3.She have her breakfast at home . 4.Does you play sports? 5.When do we has...
ID câu hỏi: 55522| 1 tháng trước
vẽ tranh về hội an  
ID câu hỏi: 55587| 1 tháng trước
Đàn Guitar có mấy dây
ID câu hỏi: 55654| 1 tháng trước
Quân thanh ăn gạo tám thơm hay khang dân ạ :)
ID câu hỏi: 55671| 1 tháng trước
tại sao ngôn ngữ lập trình java có script còn c++ lại không có script  
ID câu hỏi: 55790| 1 tháng trước
Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á. Đất nước ta vừa có ........, vừa có ..........., đảo, ...............và...
ID câu hỏi: 55793| 1 tháng trước
viết một đoạn văn nêu cảm nhận của mình về một phẩm chất của thúy kiều qua đoạn trích trao duyên (phẩm chất hi sinh ) khoảng 7 đến 10 câu  
ID câu hỏi: 55805| 1 tháng trước
Tổ chức chính quyền ở Giao Châu thời thuộc Hán, người đứng đầu cấp làng xã là  
ID câu hỏi: 55889| 1 tháng trước
Cho đề văn sau đây : Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, em theo mẹ đến chúc mừng thầy giáo cũ của mẹ, nay đã nghỉ hưu. Em hãy tả lại hình ảnh thầy giáo trong phút giây xúc động gặp lại người học trò...
ID câu hỏi: 56105| 1 tháng trước
Đặt tính rồi tính: c) 17 năm 6 tháng – 15 năm 4 tháng
ID câu hỏi: 56169| 4 tuần trước
Câu lệnh  Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12)  in ra màn hình kết quả gì? A. 15*4-30+12 B. 42 C. 15*4-30+12=42 D. =42
ID câu hỏi: 56196| 4 tuần trước
Mạch khuếch đại dùng OA mắc kiểu khuếch đại đảo có những đặc điểm gì? Nếu muốn điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện thì làm thế nào?
ID câu hỏi: 56264| 4 tuần trước
33. The test was very long. We couldn’t do it in forty-five minutes. A. We couldn’t do the test in forty-five minutes though it was long. B. The test was too long for US to do in...
ID câu hỏi: 56539| 4 tuần trước
Write a topic about "stay healthy" ?( 5-8 sentences ) Giúp mik vs mik đang cần gấp
ID câu hỏi: 56567| 4 tuần trước
kể về 1 trải nghiệm về kỉ niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi
ID câu hỏi: 56597| 4 tuần trước
Tập chép: Bím tóc đuôi sam (từ Thầy giáo nhìn hai bím tóc … đến em sẽ không khóc nữa.) ? Bài chính tả có những dấu câu gì?
ID câu hỏi: 56694| 4 tuần trước
Tìm những từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay : Em hãy đọc kĩ gợi ý và tìm từ thích hợp.
ID câu hỏi: 56758| 4 tuần trước
Mùa Xuân đến mang theo hơi thở mới, đất trời và cảnh vật đều được khoác lên mình những chiếc áo đầy màu sắc đẹp tươi. Hãy tả cảnh đẹp khi mùa xuân đến trên quê hương em 
ID câu hỏi: 56763| 4 tuần trước
Cái chết của cô bé bán diêm như thế nào?
ID câu hỏi: 56918| 4 tuần trước
1. People ( speak ) .............. English and French in Canada 2. They ( not do ).................. their homework last night  3. He ( not smoke ) ................... for two weeks. He is...
ID câu hỏi: 56928| 4 tuần trước
nhạc và lời của bài hát tiếng chuông và ngọn cờ như thế nào nhỉ làm nhanh rồi mình cho 1 vote nhé
ID câu hỏi: 56930| 4 tuần trước
1-2-3-4+9-10-11-12+32
ID câu hỏi: 57015| 4 tuần trước
Khi sử dụng dây dẫn điện ở ổ cắm Hoa phát hiện ra rằng nếu dùng ổ đó để cắm quạt điện thì sau sau khi cắm một lúc ổ cắm vẫn bình thường nhưng nếu...
ID câu hỏi: 57052| 4 tuần trước
  ai cho mình lời nhac the fat rat ( nhạc nghiện ) được không ai nhanh mình tích cho
ID câu hỏi: 57132| 3 tuần trước
Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?
ID câu hỏi: 57605| 3 tuần trước
way /This /I/to/school/is/go/the Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
ID câu hỏi: 57663| 3 tuần trước
Đến đầu thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh có gì khác so với châu Phi? A. Chưa giành được thắng lợi B. Nhiều nước giành được độc lập C. Trở thành...
ID câu hỏi: 57723| 3 tuần trước
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: Thánh Gióng “Giặc đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn...
ID câu hỏi: 57815| 3 tuần trước
Viết một bài văn cảm nhận về Thành phố tam kỳ
ID câu hỏi: 57871| 3 tuần trước
Trạng từ của Strong là gì?
ID câu hỏi: 57894| 3 tuần trước
một ô tô chạy quãng đường AB trong 3giờ. Giờ đầu chạy được 2/5 quãng đường AB. Giờ thứ hai chạy được 2/5 quãng đường còn lại và thêm 4km. Giờ thứ ba chạy nốt 50km cuối. Tính vận tốc trung bình của ô...
ID câu hỏi: 57969| 1 tuần trước
what are you doing on saturday?
ID câu hỏi: 57996| 1 tuần trước
1 tháng có bao nhiêu ngày ?
ID câu hỏi: 58015| 1 tuần trước
Cho a= 2008/2009     b= 2009/2008          C= 1/2009     d= 2007/2008 Tính a-b+c+d Giúp mình với ạ!!!!!! Mik đang cần gấp...
ID câu hỏi: 58525| 1 tuần trước
Trong phòng thí nghiệm có 8 l nước muối dung tronge 1 bình. Sau khi lấy 7/5 nước muối ở bình thư nhất do sang bình thư 2 thì lượng nước có trong...
ID câu hỏi: 58963| 5 ngày trước
Lúc 6 giờ 1 xe tải khởi hành từ A với vận tốc 40km/giờ đi về B . Sau 1giờ 30 phút 1 xe du lịch cũng khởi hành từ A với vận tốc 60km/giờ  và đuổi theo xe tải ....
ID câu hỏi: 58995| 5 ngày trước
Em hãy kể một trải nghiệm khi đi dự lễ hôi Bạch Đăng. Nêu cảm xúc và tình cảm của em về lễ hội truyêng thống đó
ID câu hỏi: 59013| 5 ngày trước
Hiệu hai số lúc này là 10 , nếu thêm vào số trừ 3 đơn vị thì hiệu lúc đó là mấy ?
ID câu hỏi: 59415| 4 ngày trước
tại sao khi trời lạnh chúng ta thường có hiện tượng sởn gai óc
ID câu hỏi: 59425| 4 ngày trước
Tính gía trị biểu thức: 32 x 7 mũ 2 - 22 x7 mũ 2 + 90 x7 mũ 2 + 25 x 51 x4
ID câu hỏi: 59457| 3 ngày trước
Một ô tô đi từ a lúc 7:00 đến b lúc 11:00 dọc đường xe nghỉ hết 45 phút tính vận tốc của ô tô biết quãng đường AB dài 213,2 km
ID câu hỏi: 59583| 3 ngày trước
Đoạn trích là những xúc cảm rất đẹp của tác giả Chu Văn Sơn về Đà Lạt. Vậy còn em, đối với những danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam yêu dấu, em...
ID câu hỏi: 59604| 3 ngày trước
Hình thang ABCD có đáy CD = 2AB Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E a. Kể tên các tam giác có diện tích bằng nhau và...
ID câu hỏi: 59777| 2 ngày trước
Hãy trình bày nguyên nhân, biểu hiện bệnh và các biện pháp phòng trị, bệnh tiêu chảy cho gà ở địa phương em.
ID câu hỏi: 60017| 1 ngày trước
Cho hcn ABCD có chiều dài =40cm chiều rộng =24cm trên AB lấy K sao AK =1/4 AB kéo dài CK cắt DA tại E tính a,Chu vi hình chữ nhật b...
ID câu hỏi: 60070| 1 ngày trước
cho khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x cm chiều dài lớn hơn chiều rộng 8cm viết biểu thức tính chu vi khu vườn theo x
ID câu hỏi: 60213| 1 ngày trước
VII. Rearrange the words to make correct sentences. 32. printer./ things/ can/ cool/ You/ a/ with/ lots/ print/ of/ 3D ____________________________ 33. performances./ musical/ to/ go/ to/...
ID câu hỏi: 60264| 1 ngày trước
Cho biểu thức A=(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)(n+5)+2 với n ϵ N. Chứng minh rằng A không là bình phương của bất kì số tự nhiên nào 
ID câu hỏi: 60469| 7 giờ trước
Chúng ta có thể nhân giống cây khoai tây bằng bộ phận nào của cây  
ID câu hỏi: 60505| 4 giờ trước
  Nếu là một khách du lịch đến thăm phố cổ Hội An, em hãy cho mình biết mình có thể thực hiện những điều gì để góp phần tích cực...
0.49291 sec| 3852.547 kb