40+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Toán Lớp 9 tháng 4/2024

Môn học: Toán học - Lớp học: Lớp 9

Sytu.vn tổng hợp miễn phí những đề thi trắc nghiệm online môn Toán lớp 9 mới nhất, với đầy đủ Đáp án và hướng dẫn giải để các bạn học sinh có thể luyện thị một các hiệu quả nhất. Chúng tôi luôn cập nhật để các em có được chất lượng bài học tốt nhất.

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 11
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 8
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Toán học là một trong những bộ môn rất quan trọng, đặc biệt là đối với các em lớp 9. Bởi đây là bộ môn bắt buộc phải thi, là nền tảng để thi lên cấp 3. Do đó nếu đầu tư thời gian học, và có phương pháp học hiệu quả đặc biệt là luyện học và thi trắc nghiệm toán lớp 9 online sẽ giúp các em học tốt môn Toán và tạo lợi thế nhất định khi thi lên cấp 3.

Đề thi toán lớp 9 của chúng tôi bám sát vào sách bài tập toán lớp 9 SGK cũng như nâng cao. Ở đây chúng tôi chú trọng phần hướng dẫn giải bài tập toán lớp 9 để các em hiểu hơn, có thể tự làm được trong lúc thi nếu gặp dạng toán tương tự. 

Các đề thi của bộ môn Toán lớp 9 bao gồm đầy đủ các kiến thức các em học:


PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1


 CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

 • Bài 1. Căn bậc hai

 • Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
 • Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 • Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
 • Bài 5. Bảng Căn bậc hai
 • Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
 • Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
 • Bài 9. Căn bậc ba


 CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

 • Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
 • Bài 2. Hàm số bậc nhất
 • Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
 • Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
 • Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất


PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

 CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

 • Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 • Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 • Bài 3. Bảng lượng giác
 • Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 • Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời


 CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

 • Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
 • Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn
 • Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
 • Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 • Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
 • Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
 • Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

 

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2
 

CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

 • Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 • Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
 • Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 • Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)


 CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

 • Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
 • Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).
 • Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
 • Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
 • Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn
 • Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 • Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
 • Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình


PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2


 CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

 • Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung
 • Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây
 • Bài 3. Góc nội tiếp
 • Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
 • Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
 • Bài 6. Cung chứa góc
 • Bài 7. Tứ giác nội tiếp
 • Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
 • Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
 • Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn


 CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

 • Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
 • Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
 • Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

 

Câu hỏi thường gặp

Toán lớp 9 học có khó không?
Trả lời:
Toán lớp 9 là môn toán cuối cấp. Nếu bạn chịu khó đầu tư thời gian vào học, Sytu.vn tin chắc nó không những không khó mà lại là bộ môn thích thú đối với bạn
Học Toán lớp 9 online với các đề thi trắc nghiệm liệu có hiệu quả, có giúp hiểu hơn được môn Toán?
Trả lời:
Mỗi phương pháp học có những ưu nhược điểm khác nhau. Học online bao gồm những bài thi trắc nghiệm sẽ giúp người học tổng hợp kiến thức rất nhanh.
1.14015 sec| 2272.133 kb