39+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Toán Lớp 7 tháng 4/2024

Môn học: Toán học - Lớp học: Lớp 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 7 mới nhất, đa dạng, phong phú với cả Đáp án và hướng dẫn lời giải chi tiết là sự lựa chọn tốt nhất để các em học sinh có thể cải thiện điểm số môn toán của mình. Bắt tay vào luyện ngay bộ câu hỏi này để nắm vững kiến thức và thúc đẩy tư duy toán học của mình. 

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 22
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 13
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 23
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 26
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 24
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 27
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Học toán học là sự phát triển tư duy tối đa bởi có hàng trăm dạng bài tập khác nhau và rất nhiều cách giải cho một bài. Vậy làm thế nào để có thể giải được tất cả các bài tập đó? Cách duy nhất là các em học sinh cần luyện tập và làm nhiều dạng bài tập khác nhau vừa giúp các em củng cố được kiến thức cũ cũng giúp các em làm quen được những dạng bài tập mới.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 7 này sẽ giúp các em tổng hợp tất cả các kiến thức nền tảng của cả đại số hình học toán lớp 7 chương 1, chương 2, đưa ra nhiều dạng bài tập khác nhau vận dụng linh hoạt linh hoạt các kiến thức đã học để từ đó khi gặp các bài tập khó các em có thể dễ dàng xử lý mà không hề ngỡ ngàng. Học tốt toán lớp 7 tốt chính là cơ sở vứng chắc để các em tiến bộ trong bộ môn này đối với các lớp học trên.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 7 bao gồm đầy đủ các kiến thức sau:

Phần đại số - Toán lớp 7 tập 1

Chương I. Số Hữu Tỉ. Số Thực

 • Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
 • Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
 • Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
 • Bài4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ, nhân chia số thập phân
 • Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ
 • Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp
 • Bài 7: Tỉ lệ thức
 • Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
 • Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 • Bài 10: Làm tròn số
 • Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc 2
 • Bài 12: số thực
 • Ôn tập chương

Chương II. Hàm số và đồ thị

 • Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
 • Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 • Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận nghịch
 • Bài 5: Hàm số
 • Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
 • Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a#0)
 • Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

Phần hình học - Toán lớp 7 tập 1

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

 • Bài 1: Hai góc đối đỉnh
 • Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 • Bài 4: Hai đường thẳng song song
 • Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
 • Bài 6: Từ vuông góc đến song song
 • Bài 7: Định lý
 • Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Chương II. Tam giác

 • Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
 • Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
 • Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác Cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)
 • Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác Cạnh - góc - cạnh (c.g.c)
 • Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giá Góc - cạnh - góc (g.c.g)
 • Bài 6: Tam giác cân
 • Bài 7: Định lý Py-ta-go
 • Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 • Ôn tập chương II: Tam giác

Phần đại số - Toán lớp 7 tập 2

Chương III: Thống kê

 • Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, Tần số
 • Bài 2: Bảng "tần số" Các giá trị của dấu hiệu
 • Bài 3: Biểu đồ
 • Bài 4: Số trung bình cộng
 • Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV: Biểu thức đại số

 • Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
 • Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
 • Bài 3: Đơn thứ
 • Bài 4: Đơn thức đồng dạng
 • Bài 5: Đa thức
 • Bài 6: Cộng trừ đa thức
 • Bài 7: Đa thức một biến
 • Bài 8: Cộng và trừ đa thức một biến
 • Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
 • Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần hình học - Toán lớp 7 tập 2

Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

 • Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện của một tam giác
 • Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Đường xiên và hình chiếu
 • Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
 • Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giá
 • Bài 5: tính chất tia phân giác của một góc
 • Bài 6: Tính chất 3 đường phân giác của tam giác
 • Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
 • Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 • Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác

 

 

Câu hỏi thường gặp

Toán lớp 7 cần chú ý những kiến thức gì?
Trả lời:
Đại số và Hình học trong khối lượng toán lớp 7 thì mức độ hình học có chút nặng hơn vì nó liên quan đến các định lý thuận đảo, các quan hệ góc cạnh, đường xiên hình chiều, hay các bất đẳng thức tam giác rồi các tính chất của các đường trong tam giác. Đây là kiến thức cần chú ý khi học toán lớp 7
Làm thế nào để học tốt hình học lớp 7
Trả lời:
Một trong những yếu tốt quyết định cách học tốt toán hình lớp 7 là phải biết vẽ hình chính xác. Do đó, các em phải đọc kỹ đề bài, phân tích các dữ liệu sẵn có và tưởng tượng hình vẽ ngay trong đầu trước khi đặt những dòng kẻ đầu tiên. Đọc kỹ đề bài là một trong những kỹ năng không thể thiếu trong toán học nói chung và toán hình nói riêng. Từ đó, nhận biết những giả thiết của bài toán để tìm cách chứng minh.
làm thế nào để giải nhanh các bài toán trắc nghiệm lớp 7?
Trả lời:
Để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm các em cần nắm chắc lý thuyết và các dạng bài cơ bản để dễ dàng vận dụng linh hoạt. Bên cạnh đó các em học thêm những mẹo và cách giải nhanh để áp dụng vào các bài tập.
1.14395 sec| 2284.133 kb