24+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Sinh Học Lớp 9 tháng 4/2024

Môn học: Sinh học - Lớp học: Lớp 9

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9 online luôn được cập nhật mới nhất, giúp các em học sinh lớp 9 có thể tiếp cận được với nhiều dạng bài tập hay và lý thuyết khó. Đề được tích hợp với đáp án đầy đủ và chi tiết, các em có thể tham khảo sau khi làm bài.

 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 1

705 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

361 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 35
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

265 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

841 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

551 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 35
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

289 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

136 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 3

107 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 4

117 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Sinh học là một môn nằm trong nhóm Khoa học tự nhiên được Bộ giáo dục đưa vào chương trình học phổ thông ngay từ rất sớm. Trong chương trình học, các em học sinh được tiếp cận với nhiều kiến thức cơ bản, làm nền móng cho các môn học khác sau này. Môn Sinh học bồi dưỡng tư duy thích tìm tòi, hình thành và phát triển năng lực học sinh học, bồi đắp những phẩm chất quý giá của người học sinh.

Kiến thức Sinh học thường rất gần gũi và gắn bó với đời sống thường ngay nên đây là môn học được rất nhiều bạn học sinh yêu thích và chú ý đến. Đối với những bạn có niềm đam mê với bộ môn này hoặc có ý định thi chuyên Sinh, việc rèn luyện các dạng lý thuyếtbài tập hằng ngày là điều vô cùng quan trọng, nhất là các em học sinh lớp 9. Để hỗ trợ các em trong quá trình học tập, Sytu.vn xin giới thiệu Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9 online. Đề được chúng tôi tổng hợp dựa trên các kiến thức mà cá em được học tại trường, ngoài ra trong đề còn chứa nhiều câu hỏi trắc nghiệm hay, giúp các em phát triển tư duy nhạy bén. 

Sinh 9 Chương 2: Nhiễm sắc thể

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 8: Nhiễm sắc thể
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 9: Nguyên phân
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 10: Giảm phân
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 13: Di truyền liên kết
 • Đề thi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án

Sinh 9 Chương 3: ADN và Gen

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 15: ADN
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 16: ADN và bản chất của gen
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 18: Prôtêin
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Sinh 9 Chương 4: Biến dị

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 21: Đột biến gen
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 25: Thường biến

Sinh 9 Chương 5: Di truyền học người

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 30: Di truyền học với con người
 • Đề thi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Học kì 1 có đáp án

Sinh 9 Chương 6: Ứng dụng di truyền

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 31: Công nghệ tế bào
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 32: Công nghệ gen
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 35: Ưu thế lai
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Sinh vật và Môi trường

Sinh 9 Chương 1: Sinh vật và môi trường

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
 • Đề thi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Giữa kì 2 có đáp án

Sinh 9 Chương 2: Hệ sinh thái

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 47: Quần thể sinh vật
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 48: Quần thể người
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 49: Quần thể xã sinh vật
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 50: Hệ sinh thái

Sinh 9 Chương 3: Con người, dân số và môi trường

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 54: Ô nhiễm môi trường
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Sinh 9 Chương 4: Bảo vệ môi trường

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 9: Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Học kì 2 có đáp án

 

1.05299 sec| 2289.82 kb