42+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Lịch Sử Lớp 9 tháng 4/2024

Môn học: Lịch sử - Lớp học: Lớp 9

Bộ đề trắc nghiệm Lịch sử 9 được chúng tôi biên soạn nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 9 trong quá trình học tập, khơi gợi niềm đam mê của các em đối với môn Lịch sử. Đề trắc nghiệm còn giúp các em làm quen với nhiều dạng bài, cách thi từ đó cải thiện điểm số.

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

1022 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

540 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

454 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

332 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

234 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

961 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

339 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

316 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

241 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

298 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Trong bài thơ "Lịch sử nước ta" Bác Hồ có câu: "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Đây không chỉ đơn thuần là lời kêu gọi của Bác mà nó còn thấm nhuần tư tưởng đạo lí mĩ miều: ai ai cũng cần phải biết được gốc gác của mình. Thật vậy, lịch sử là môn học quan trọng trong chương trình giáo dục cấp phổ thông. Học lịch sử giúp các em hiểu được tấm lòng bất khuất và cội nguồn của dân tộc ta từ đó phát huy bản sắc văn hoá của người Việt Nam và giới thiệu những điều tốt đẹp này đến với bạn bè quốc tế.

Chương trình lịch sử lớp 9 xoay quanh 2 chủ đề chính đó là: Lịch sử thế giới hiện đạiLịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay. Đây là hai phần cơ bản nhất của chương trình giáo dục phổ thông và cũng là 2 phần có nội dung kiến thức trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Chính vì vậy, các em học sinh lớp 9 ngay từ đầu nên có động thái học tập rõ ràng nếu muôn đạt điểm cao trong bộ môn Lịch sử. Chính vì điều đó, Sytu.vn xin giới thiệu Bộ đề trắc nghiệm Lịch sử 9 với hàng ngàn câu hỏi khái quát kiến thức, được chia thành từng bài như sách giáo khoa giúp các em ôn thi một cách hiệu quả.

Lịch Sử 9 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Lịch Sử 9 Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Lịch Sử 9 Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Các nước châu Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Các nước Đông Nam Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Các nước châu Phi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh
 • Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Lịch Sử 9 Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Nước Mĩ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Nhật Bản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Các nước Tây Âu

Lịch Sử 9 Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Lịch Sử 9 Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Lịch Sử 9 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Lịch Sử 9 Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
 • Đề thi trắc nghiệm Học kì 1 Lịch Sử 9

Lịch Sử 9 Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Lịch Sử 9 Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Lịch Sử 9 Chương 4: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Lịch Sử 9 Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
 • Đề thi trắc nghiệm Lịch Sử 9 Giữa kì 2

Lịch Sử 9 Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Lịch Sử 9 Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
 • Đề thi trắc nghiệm Học kì 2 Lịch Sử 9
1.02575 sec| 2289.742 kb