32+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Lịch Sử Lớp 10 tháng 4/2024

Môn học: Lịch sử - Lớp học: Lớp 10

Bộ đề thi trắc nghiệm Lịch sử 10 mới nhất, luôn được cập nhật bao gồm nhiều đề thi trắc nghiệm được chúng tôi soạn nhắm giúp các em học sinh lớp 10 củng cố kiển thức vững chắc, chuẩn bị cho kì thi THPTQG.

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

290 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

80 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

49 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

98 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

30 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

408 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

144 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

70 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

44 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

54 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Lịch sử là môn học tìm hiểu về quá khứ. Học lịch sử giúp ta đưa ra được những thông tin chính xác về vấn đề trong cuộc đời và có lối sống phù hợp với chuẩn mực xã hội. Ngoài ra, Lịch sử còn tiếp thêm động lực, giúp chúng ta thêm trân trọng từng phút giây của hiện tại và nhớ về cội nguồn của tổ tiên. Chỉ có học lịch sử ta mới biết rằng Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng, người Việt 3 lần đánh thắng quân Mông Nguyên hùng mạnh, sau hơn 1000 năm chịu sự đô hộ của phương Bắc, nhân dân ta vẫn giữ được những truyền thống văn hoá quý báu mà những điều ấy đáng được con cháu đời sau noi theo.

Với những bạn học sinh có niềm đam mê với môn Sử thì luyện tập nhiều dạng câu hỏi sẽ giúp nâng cao thêm kiến thức. Biết được điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới các em học sinh, đặc biệt là những bạn đang học lớp 10 Bộ đề thi trắc nghiệm Lịch sử 10. Bộ đề này được chúng tôi dày công soạn với những câu hỏi từ cơ bản đến hóc búa, giúp các em thể hiện được tư duy sâu sắc và tâm hiểu biết rộng của mình. Đề có đáp án đầy đủ, các em có thể kiểm tra lại sau mỗi khi làm bài.

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Chương 1: Xã hội nguyên thủy

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Xã hội nguyên thủy

Chương 2: Xã hội cổ đại

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma

Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Chương 6: Tây Âu thời trung đại

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Chương 3: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Chương 5: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chương 2: Các nước Âu - Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Chương 3: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 39: Quốc tế thứ hai
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

 

 

1.16840 sec| 2289.813 kb