17+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Hóa Lớp 8 tháng 4/2024

Môn học: Hóa học - Lớp học: Lớp 8

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Hoá 8 online gồm các đề thi được bố trí theo từng bài như trong sách giáo khoa với đáp án đầy đủ và chi tiết, luôn được cập nhật mới nhất giúp các em học sinh lớp 8 làm quen với môn Hoá học.

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút chương 1

1230 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1

926 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2

451 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 1

1530 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 2

870 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa học kì II

699 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa học kì II

291 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì II

394 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa học kì II

478 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Có thể các em chưa biết, Hoá học là một ngành xuất hiện cách đây hàng ngàn năm với cái tên "Giả kim thuật" tức là biến đổi kim loại thành vàng. Đúng như tên gọi, hoá học ngày nay trở thành một ngành cơ sở, là nền móng cho sự xuát hiện của nhiều ngành công nghiệp khác như: luyện kim, cơ khí, nhiệt điện,... Với vai trò to lớn như vậy, Hoá học được đưa vào chương trình học phổ thông từ năm lớp 8. Hoá học 8 giúp các em học sinh nắm bắt những khái niệm, lý thuyết cơ bản của Hoá học, khái quát cho các em Hoá học là gì ứng dụng của môn học này đối với đời sống hằng ngày. Tuy nhiên đối với nhiều bạn học sinh, vì đây là năm đầu tiên tiếp xúc với Hoá nên vẫn còn nhiều khó khăn trong cách học tập, tiếp thu bài giảng.

Nắm bắt được những khó khắn ấy, Sytu.vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 8 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Hoá học 8 online. Những đề thi trắc nghiệm này sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức mình vừa học. Đề được chúng tôi soạn theo từng bài học nên đảm bảo theo sát chương trình sách giáo khoa, Đặc biệt hơn, bộ đề trắc nghiệm còn có đáp án chi tiết, đầy đủ giúp các em có thể tự tra lại sau khi hoàn thành bài luyện tập. Nếu chăm chỉ làm đề, các em sẽ có tư duy tốt và hình thành được thói quen tự giác trong học tập.

Hóa 8 Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 1: Mở đầu môn Hóa học
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 2: Chất
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 4: Nguyên tử
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 5: Nguyên tố hóa học
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 8: Bài luyện tập 1
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 9: Công thức hóa học
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 10: Hóa trị
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 11: Bài luyện tập 2
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 8 Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử
 • Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 Giữa kì 1

Hóa 8 Chương 2: Phản ứng hóa học

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 12: Sự biến đổi chất
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 13: Phản ứng hóa học
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 14: Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài thực hành 3
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 16: Phương trình hóa học
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 17: Bài luyện tập 3
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 2: Phản ứng hóa học
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 8 Chương 2: Phản ứng hóa học

Hóa 8 Chương 3: Mol và tính toán hóa học

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 18: Mol
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 20: Tỉ khối của chất khí
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 21: Tính theo công thức hóa học
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 23: Bài luyện tập 4
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 3: Mol và tính toán hóa học
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 8 Chương 3: Mol và tính toán hóa học
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Hóa học 8 Học kì 1

Hóa 8 Chương 4: Oxi - Không khí

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 24: Tính chất của oxi
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 26: Oxit
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 27: Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 28: Không khí - sự cháy
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 29: Bài luyện tập 5
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 4: Oxi - Không khí
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 8 Chương 4: Oxi - Không khí
 • Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 Giữa kì 2

Hóa 8 Chương 5: Hiđro - Nước

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 34: Bài luyện tập 6
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 36: Nước
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 37: Axit - Bazơ - Muối
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 38: Bài luyện tập 7
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 5: Hiđro - Nước
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 8 Chương 5: Hiđro - Nước

Hóa 8 Chương 6: Dung dịch

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 40: Dung dịch
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 42: Nồng độ dung dịch
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 43: Pha chế dung dịch
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 6: Dung dịch
 • Đề kiểm tra Hoá học 8 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 8 Chương 6: Dung dịch
 • Đề thi trắc nghiệm Hóa học 8 Học kì 2

 

Câu hỏi thường gặp

Thế nào là dung dịch dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa.
Trả lời:
a) Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. b) Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. Thí dụ: Cho dần dần và liên tục muối ăn vào cốc nước, khuấy đều, nhẹ. Nhận xét: Ở giai đoạn đầu ta được dung dịch muối ăn, vẫn có thể hòa tan thêm muối ăn. Ở giai đoạn sau ta được dung dịch muối ăn không thể hòa tan thêm muối ăn. Ta có dung dịch muối ăn bão hòa (lọc qua giấy lọc, có những tinh thể không tan).
Bài 4: Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20oC) 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường 3,59 gam muối ăn. a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn để tạo ra những dung dịch chưa bão hòa với 10 gam nước. b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước; 3,5gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm).
Trả lời:
a) Hòa tan 15g đường (khối lượng đường nhỏ hơn 20g) trong 10g nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm được dung dịch đường chưa bão hòa. Hòa tan 2g muối ăn (khối lượng muối ăn nhỏ hơn 3,59g) trong 10g nước ở nhiệt độ phòng thì nghiệm được dung dịch muối ăn NaCl chưa bão hòa. b) Khuấy 25g đường vào 10g nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm được dung dịch đường bão hòa còn lại 25 - 20 = 5g đường không tan dưới đáy cốc ( do 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20g đường) Nếu khuấy 3,5g NaCl vào 10g nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm thì toàn bộ lượng muối sẽ tan hết, được dung dịch NaCl chưa bão hòa.(do 10g nước hòa tan được 3,59 g muối ăn).
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Dung dịch là hỗn hợp: A. Của chất rắn trong chất lỏng. B. Của chất khí trong chất lỏng. C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi. D. Đồng nhất của dung môi và chất tan. E. Đồng nhất của các chất rắn lỏng và khí trong dung môi.
Trả lời:
Câu trả lời đúng nhất: D.
0.98325 sec| 2291.664 kb