Đề thi trắc nghiệm online Môn GDCD Lớp 11 tháng 4/2024

Môn học: GDCD - Lớp học: Lớp 11

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm GDCD 11 được biên soạn dựa theo 2 phần trong sách giáo khoa và chia thành từng bài giúp các em học sinh dễ theo dõi. Đề được cập nhật mới nhất, các em có thể luyện tập sau mỗi bài học nhằm đạt điểm cao khi học trên lớp.

Đề thi đang cập nhật, bạn vui lòng quay lại sau!

lớp 11Giáo dục công dân là môn học tuy không nặng về kiến thức nhưng bài tập thì lại rất khó. Vì vậy, nếu muốn đạt điểm giỏi ở môn học này, các em cần sự luyện tập chăm chỉ, tiếp xúc với nhiều dạng câu hỏi bài tập. Sytu.vn xin giới thiệu tới các em Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm GDCD 11. Bộ đề này được biên soạn dựa theo các bài trong sách giáo khoa. Chúng tôi hy vọng với bộ đề này, các em học sinh lớp 11 có thể tự tin làm tốt mọi bài kiểm tra Giáo dục công dân ở trường.

Phần 1: Công dân với kinh tế

 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Chủ nghĩa xã hội
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh
 •  Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Chính sách đối ngoại

 

0.03479 sec| 2188.461 kb