15+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Địa Lý Lớp 9 tháng 4/2024

Môn học: Địa lý - Lớp học: Lớp 9

Bộ Đề thi trắc nghiệm Địa 9 được Sytu.vn biên soạn dựa theo các bài học trong sách giáo khoa, giúp các em củng cố kiến thức, làm quen với nhiều dạng bài tập khó.

Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 1

1116 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

634 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

281 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 29
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

160 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 4

96 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 5

124 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 1

535 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 2

266 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 3

111 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 4

209 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 5

238 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi:

Từ "địa lý" được ghép bởi 2 tiếng: địa có nghĩa là đất đai, lý là lý luận. Hiểu nôm na, địa lý là ngành học nghiên cứu về đất đai, địa hình và những thứ liên quan. Chính xác hơn, Địa lý là môn học giúp chung ta tìm hiểu về đặc điểm địa hình, dân cư, kinh tế - xã hội của các quốc gia, vùng lãnh thổ, ngoài ra Địa lý còn cung cấp kiến thức về cấu tạo của Trái Đất, hệ mặt trời.

Đối với những bạn học sinh đam mê với môn học này và ý định thi chuyên Địa thì điều cần thiết nhất đó chính là làm bài tập trắc nghiệm khách quan bởi các câu hỏi sẽ giúp các em linh động trong việc sử dụng lý thuyết và phát triển tư duy giải quyết bài tập khó. Hiểu được điều đó, Sytu.vn xin giới thiệu Bộ Đề thi trắc nghiệm Địa 9. Đề thi được chúng tôi tích hợp phần câu hỏi với đáp án đầy đủ, giúp các em dễ dàng kiểm tra lại sau khi hoàn thành bài tập.

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa Lí Dân Cư

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Địa Lí Kinh Tế

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
 • Đề thi trắc nghiệm Địa Lí 9 Giữa kì 1
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Thương mại và du lịch
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm Học kì 1 Địa Lí 9
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 28: Vùng Tây Nguyên
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
 • Đề thi trắc nghiệm Địa Lí 9 Giữa kì 2
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Địa Lí Địa Phương

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương
 • Đề thi trắc nghiệm Học kì 2 Địa Lí 9

 

 

0.81704 sec| 2262.305 kb