14+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Địa Lý Lớp 8 tháng 4/2024

Môn học: Địa lý - Lớp học: Lớp 8

Bộ đề kiểm tra Địa lí 11 được cập nhật mới nhất gồm hàng trăm câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em học tốt môn Địa lý, đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

488 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

261 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

142 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 4

125 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 5

95 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 1

461 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 2

262 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 3

164 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 28
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 4

266 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Vào thời kì Phục hưng, những phát kiến địa lý vĩ đại, những học thuyết với tính chính xác cao ra đời đóng góp một phần công lao không nhỏ vào việc xây dưng nền khoa học hiện đại. Địa lí ngày nay là một ngành vô cùng rộng, nghiên cứu về con người, đất đai, vũ trụ và mối quan hệ tương quan giữa xã hội loài người với tự nhiên. Môn Địa lý được các em học sinh biết đến từ khá sớm. Đây là môn học đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của các em sau này.

lớp 8, các em học sinh sẽ được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Địa lý Việt Namthế giới. Tuy nhiên phần này có thể sẽ gây khó khăn đối với các em học sinh vốn chưa học tốt môn Địa. Nhằm hỗ trợ các em nắm chắc kiến thức, Sytu.vn xin giới thiệu Bộ đề kiểm tra Địa lí 11 gồm hệ thống hàng trăm câu hỏi từ mức độ cơ bản đến nâng cao. Những câu hỏi này được chúng tôi lựa chọn giúp các em phát triển tư duy nhạy bén, nắm chắc điểm 9+.

Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục

XI: Châu Á

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Khí hậu châu Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Khu vực Tây Nam Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
 • Đề thi trắc nghiệm Giữa kì 1 Địa Lí lớp 8 có đáp án
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Con người và môi trường địa lí
 • Đề cương ôn tập môn Địa Lí lớp 8 Học kì 1 năm 2021 - 2022
 • Đề thi trắc nghiệm Học kì 1 Địa Lí 8 có đáp án

Phần 2: Địa lí Việt Nam

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người

Địa lí tự nhiên

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Vùng biển Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
 • Đề thi trắc nghiệm Giữa kì 2 Địa Lí lớp 8 có đáp án
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương
 • Đề thi trắc nghiệm Học kì 2 Địa Lí 8 có đáp án

 

0.78655 sec| 2246.117 kb