17+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Địa Lý Lớp 6 tháng 4/2024

Môn học: Địa lý - Lớp học: Lớp 6

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Địa 6 giúp các em học sinh vừa vào cấp 2 có nguồn tài liệu phù hợp với cách học. Đề được cập nhật mới nhất và có đáp án đầy đủ giúp các em dễ dàng quản lý điểm số.

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 1

800 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 2

306 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 3

199 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 1

118 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 2

75 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 3

99 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 1

122 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 2

55 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 3

42 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 2 - Đề số 1

54 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 2 - Đề số 2

47 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 2 - Đề số 3

63 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi học kì 1 - Đề số 1

162 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi học kì 1 - Đề số 2

92 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi học kì 1 - Đề số 3

72 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi học kì 1 - Đề số 4

196 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi học kì 1 - Đề số 5

700 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Địa lý là môn học có tính ứng dụng cao vào cuộc sống hằng ngày. Học Địa, các em sẽ biết cấu tạo Trái Đất, các loại gió, các loại địa hình,... Nói chung, Địa lý được xem là "mẹ đẻ" của nhiều ngành khoa học hiện đại này nay. Đó là bởi vì từ xa xưa, con người ta đã biết cách vẽ bản đồ, họ hiểu được tầm quan trọng của Địa lý và nhờ có sự phát triển của Địa lý, hàng loạt ngành khác ra đời nhằm bổ trợ cho ngành khoa học lâu đời này.

Khi vừa vào cấp 2, các em học sinh lớp 6 có thể sẽ chưa quen với cách dạy học của thầy cô nên sẽ cảm thấy khó tiếp thu trong các môn học, kể cả môn Địa bởi giai đoạn này, các em sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều khái niệm trừu tượng như: vĩ tuyến, chí tuyến, đường xích đạo,...  Hiểu được những khó khăn này, Sytu.vn xin giới thiệu tới các em Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Địa 6. Đây là tổng hợp đề trắc nghiệm của tất cả các bài học, được chia theo từng tiết giúp các em dễ dàng luyện tập nhuần nhuyễn kiến thức.

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Lược đồ trí nhớ

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ mặt trời

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Núi lửa và động đất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái Đất

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Biển và đại dương

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23: Sự sống trên Trái Đất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Rừng nhiệt đới
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

Chương 7: Con Người và thiên nhiên

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

 

0.97829 sec| 2259.93 kb