24+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Địa Lý Lớp 12 tháng 4/2024

Môn học: Địa lý - Lớp học: Lớp 12

Bộ đề thi trắc nghiệm Địa 12 mới nhất, gồm các câu hỏi được hệ thống hoá theo chuẩn kiến thức sách giáo khoa, giúp các em làm quen với nhiều dạng bài tập hay và khó xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPTQG. Đề được soạn kèm cả đáp án, giúp các em dễ dàng quản lí điểm số, chinh phục 9+.

Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 1

1146 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

738 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

366 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

219 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 1

807 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 2

414 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 3

294 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 4

282 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 39
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 2 - Đề số 1

285 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Địa lý là môn học bắt buộc, được giảng dạy từ lớp 6 đến lớp 12. Đây là môn học thuộc khối Khoa học xã hội, được nhiều bạn học sinh lựa chọn trong tổ hợp xét tuyển Đại học. Môn Địa lý góp phần tô luyện thêm cho các em về khả năng đọc bản đồ và những đức tính đáng quý như: trung thực, tích cực trong học tập, yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường

Địa lý là môn học quan trọng đối với những bạn có ý định thi vào các trường thuộc nhóm ngành liên quan tới Địa chất hay Môi trường. Chính vì thế, các em học sinh cần chú ý hơn tới môn học này, đặc biệt là những bạn học sinh lớp 12. Địa lý 12 được chia thành các phần như: địa lý dân cư, địa lý kinh tế, địa lý tự nhiên. Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPTQG, Sytu.vn xin giới thiệu Bộ đề thi trắc nghiệm Địa 12. Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm được hệ thống hoá theo từng bài học, giúp các em làm quen với nhiều dạng bài tập khác nhau của môn Địa lý, chinh phục điểm 8+, 9+.

Địa Lí Việt Nam

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Địa lí tự nhiên

Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Đặc điểm chung của tự nhiên

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa lí dân cư

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Lao động và việc làm
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Đô thị hóa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Địa lí kinh tế

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch

Địa lí các vùng kinh tế

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa lí địa phương

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 44: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)

 

1.18063 sec| 2285.75 kb