Lớp 12
Lớp 1điểm
3 tháng trước
Đỗ Bảo Ngọc

Xã hội Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX có sự biến đổi như thế nào? A. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới. B. Trình độ học vấn của người dân không ngừng được nâng cao. C. Tỉ lệ công nhân chiến hơn 70 % sô người lao động trong cả nược. D. Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân.
Có ai ở đây rảnh dỗi không, mình đang có câu hỏi này khoai quá? Mình đang cần sự giúp đỡ để trả lời câu hỏi này ạ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể áp dụng phương pháp đối chiếu thông tin từ các nguồn tư liệu như sách vở, bài giảng, bài báo và tài liệu lịch sử chính thống. Sau đó, so sánh và phân tích thông tin để tìm ra câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất.

Cách làm 1:
- Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đã trải qua một quá trình phát triển công nghiệp và khoa học kỹ thuật vững mạnh. Trong thời kỳ này, Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới, cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực quân sự và công nghiệp.
- Trình độ học vấn của người dân Liên Xô cũng được nâng cao, với sự đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo. Đây đã tạo ra lực lượng lao động có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển công nghiệp và khoa học kỹ thuật của đất nước.
- Tỉ lệ công nhân trong dân số Liên Xô tăng lên hơn 70% trong giai đoạn này, cho thấy sự phát triển của ngành công nghiệp và sự chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp.
- Liên Xô cũng đi tiên phong trong công nghiệp vũ trụ và công nghệ hạt nhân, tham gia vào cuộc kỳ hoặc vũ trụ và đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực này.

Câu trả lời:
Xã hội Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX đã có sự biến đổi mạnh mẽ. Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới, trình độ học vấn của người dân được nâng cao, tỉ lệ công nhân tăng lên hơn 70% trong số người lao động trong cả nước, và nước này tiên phong trong công nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Tuy nhiên, sự phát triển của Liên Xô cũng đồng thời gặp phải những thách thức và vấn đề về kinh tế, chính trị cũng như xã hội trong thời kỳ này, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của quốc gia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân trong giai đoạn từ 1950 đến nửa đầu những năm 70, với việc đưa ra nhiều nghiên cứu và thành tựu đáng chú ý.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tỉ lệ công nhân trong số người lao động tại Liên Xô trong thời kỳ đó đạt mức cao, với hơn 70% số người lao động là công nhân, thể hiện sức mạnh của ngành công nghiệp trong nền kinh tế.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trình độ học vấn của người dân Liên Xô được nâng cao đáng kể trong giai đoạn từ 1950 đến nửa đầu những năm 70, với việc các chính sách giáo dục và đào tạo được đẩy mạnh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.38859 sec| 2255.727 kb