Lớp 6
Lớp 1điểm
3 tháng trước
Đỗ Bảo Phương

rewrite these sentences. 1,this is the most difficult exercise i've ever done. => i've................................. 2,peter is the most intelligent student i have ever met. => no one................................ 3,mary drinks more milk than daisy. =>daisy drink.......................................................... =>daisy does.................................................. 4, this is the second time he tried this fruit =>he is............................................. 5,do you like making models? =>are.......................................................... 6,my sister has more toys than me. => i have....................................................... =>i don't...........................................................

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài Tựa đề "Rewrite these sentences" yêu cầu chúng ta viết lại các câu được đưa ra. Để làm được bài này, chúng ta cần chú ý một số điểm sau:

1. Quan tâm đến cấu trúc ngữ pháp và từ vựng trong các câu mẫu.
2. Sử dụng các từ ngữ và thì hiện có để viết lại câu theo ý nghĩa của nó.
3. Cẩn thận không thay đổi ý nghĩa ban đầu của câu.

Dưới đây là câu trả lời cho từng câu hỏi:

1. I've never done a more difficult exercise.
I’ve never done an exercise this difficult.

2. No one I have ever met is as intelligent as Peter.
I have never met a student more intelligent than Peter.

3. Daisy drinks less milk than Mary.
Daisy does not drink as much milk as Mary.

Daisy does not drink more milk than Mary.

4. He is trying this fruit for the second time.
This is the second time he has tried this fruit.

5. Are you fond of making models?
Do you enjoy making models?

6. I have fewer toys than my sister.
I have less toys than my sister.

I don't have as many toys as my sister.

I don't have more toys than my sister.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.39949 sec| 2233.922 kb