Lớp 6
Lớp 1điểm
2 tháng trước
Đỗ Văn Vương

Phép cộng, phép trừ số nguyên - Toán lớp 6 Bài toán 1: Tính. a) (-34) + (-91) + (-26) + (-99) b) 125 + |-25| c) |-26| + |-34| d) |-82| + (-120) e) (-275) + |-115| f) (-34) + |-34| Bài toán 2: Tính nhanh. a) 123 + [54 + (-123) + 46] b) -64 + [(-111) + 64 + 71] Bài toán 3: Tính. a) (-354) – (+75) b) (-445) – (-548) c) |-72| – (+455) d) -|-1945| – |-67| Bài toán 4: Tính. a) (-35) + 23 – (-35) – 47 b) 24 – (-136) – (-70) + 15 + (-115) c) 37 – (-43) + (-85) – (-30) + 15 Bài toán 5: Tìm các số nguyên x, biết. a) x + (-13) = – 144 – (-78) b) x + 76 = 58 – (-16) c) 453 + x = -44 – (-199) d) |-x + 8| = 12 e) |x + 8| + 8 = 7 f) -8.|x| = -104 Bài toán 6: Tính tổng các số nguyên x, biết. a) – 5 < x < 4 b) – 5 ≤ x ≤ 5 c) – 15 ≤ x < 20 d) -24 < x ≤ 18 e) – 17 < x < 0 g) – 20 ≤ x < 21 Bài toán 7: Tính các tổng sau đây một cách hợp lí. a) 12 + 22 + (-20) + (-153) + 8 b) 9 + (-10) + 11 + (-12) + 13 + (-14) + 15 + (-16) c) 371 + (-271) + (-531) Bài toán 8: Tính nhanh. a) [128 + (-78) + 100] + (-128) b) 125 + [(-100) + 93] + (-218) c) [453 + 74 + (-79)] + (-527)
Làm ơn giúp mình với! Mình cần tìm câu trả lời cho một câu hỏi mình đã mất nhiều thời gian suy nghĩ mà chưa ra. Cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43394 sec| 2116.641 kb