Lớp 12
Lớp 1điểm
2 tháng trước
Đỗ Thị Việt

Khi trùng hợp CH2=CH-COOCH3 thu được A. Polistiren. B.  Poli(vinyl axetat) C.  Poli(metyl acrylat) D.  Polietilen.
Mình cần một chút trợ giúp ở đây! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không? Làm ơn giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.38646 sec| 2122.867 kb