Lớp 8
Lớp 1điểm
2 tháng trước
Đỗ Bảo Hạnh

Đoạn trích thuộc thể thơ nào? A. Thơ năm chữ B. Thơ thất ngôn bát cú C. Thơ tự do D. Thơ lục bát
Mình thực sự bí bách ở câu hỏi này, mong ai đó có thể tận tình chỉ giáo giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Ngữ văn Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.38756 sec| 2114.93 kb