Lớp 9
Lớp 1điểm
2 tháng trước
Đỗ Bảo Vương

Đánh đấu nhấn vào các từ sau: 1:put out the rubbish  2:do the laundry  3:shop for groceries  4:do the heavy lifting  5:do the washing-up  6:homemaker 7:breadwinner  8:housework  9:groceries  10:heavy lifting GIÚP MÌNH VỚI ĐANG CẦN GẤP Ạ  CẢM ƠN NHIỀU LẮM 

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.39005 sec| 2123.828 kb