Lớp 11
Lớp 1điểm
2 tháng trước
Phạm Đăng Linh

Bài 1: Một ankan A tác dụng với hơi Brom cho dẫn xuất brôm B. Biết tỉ khối hơi của B đối với không khí bằng 5,207. Tìm CTPT của A,B? Bài 2: Một anken A sau khi tác dụng với H2 thu được 1 hợp chất B. Trong B, hidro chiếm 13,8888% về khối lượng a. Xác định CTPT của anken A b. Viết các đồng phân của A và gọi tên chúng Bài 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 2,16 gam một ankan, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng CO 2 nhiều hơn khối lượng H2O là 3,36 gam. a. Tìm CTPT của ankan đó. b. Viết CTCT có thể có và đọc tên theo IUPAC
Mọi người ạ, mình rất cần sự giúp đỡ của các Bạn để giải quyết câu hỏi này. Cám ơn các Bạn nhiều lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.35379 sec| 2117.93 kb